Hutbe

Hutba povodom Dana Armije Bosne i Hercegovine

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Uzvišenom Koji nas u Kur'anu podsjeća da težimo životu u miru: „Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i sve zna.“ (El-Enfal, 61) Svemogućem Koji nas podsjeća na neprestanu budnost: “O vjernici budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.“ (Ali Imran 200) I spremnost: „I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj...” (El-Enfal, 60)

Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, a. s., koji je u svakoj prilici nastojao da postigne mir, ali je svoje sljedbenike podučavao: „Zaista je snaga u streljaštvu (vojnoj obuci), zaista je snaga u streljaštvu, zaista je snaga u streljaštvu.“ (Muslim)

Draga braćo,

Danas 15. aprila 2016. odnosno 08. redžeba 1437. godine po Hidžri, obilježavamo dvadest i četiri godine od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon legalnog i legitimnog referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održanog 1. marta 1992. godine i međunarodnog priznanja naše države, uslijedila je ničim izazvana agresija na Bosnu i Hercegovinu. U takvim okolnostima kada se muslimanskom narodu otvoreno prijetilo da će fizički nestati, dobrovoljci i patriote okupljeni oko Patriotske lige pružili su herojski otpor daleko nadmoćnijem agresoru.

Početkom aprila 1992. godine Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o ukidanju dotadašnjeg Republičkog (tj. Jugoslovenskog) štaba teritorijalne odbrane i osnivanju Štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tada je donešena i Odluka da se sve probosanske naoružane formacije, osim policije, do 15. aprila 1992. godine stave pod jedinstvenu komandu čime je zvanično formirana Armija RBIH. Rođena u krvi, bez naoružanja i neophodnih materijalno tehničkih sredstava, bez velikog broja vojno-obrazovnog oficirskog kadra, Armija R BiH stala je odbranu države i naroda. Boreći se na dva, a ponekad i na tri fronta, Armija je iz dana u dan, iz godine u godinu jačala, nanoseći neprijateljima sve veće gubitke što je neminovno vodilo do slabljenja njihovog morala i oslobađanja značajnog dijela okupirane teritorije Bosne i Hercegovine. Brilijantne pobjede Armija je počela ostvarivati tokom 1995. godine što je na koncu dovelo do sklapanja mira i potpisivanja Dejtonskog sporazuma krajem iste godine. U ratu za odbranu države živote su dali naši najveći sinovi, naši šehidi čije herojstvo nikada ne smije biti zaboravljeno.  

Formiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila 1992. godine s ciljem efektivnijeg otpora agresiji prelomni je događaj koji je doveo do očuvanja države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u njoj. Nije politička umješnost tadašnjih političara dovela do sklapanja mirovnog sporazuma, niti se je međunarodna zajednica bila „umorila“ od rata u Bosni i Hercegovini. Ne, do mira su nas jedino i isključivo dovele sjajne pobjede koje je, tada već moćna i snažna, Armija Bosne i Hercegovine te 1995. godine ostvarila. Jasno nam je stoga, da mira i stabilnosti nema bez jake Armije.

 Danas, dvadeset godina nakon agresije na našu zemlju mogu se izvući slijedeće pouke.

Čestitajući Vam dvadeset i četvrtu godišnjicu osnivanja Armije Bosne i Hercegovine

molim Dragog Boga da nam podari stabilan i prosperitetan mir,

molim Ga da nam daruje snage i mogućnosti da najvećoj mogućoj mjeri otklonimo posljedice genocida nad nevinim stanovništvom Srebrenice i Žepe

i da u miru Božijem, zajedno s ostalim narodima, unapređujemo i razvijamo zajedničku nam domovinu Bosnu i Hercegovinu.

 

Dr. Duranović Elvir

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн