Wed01262022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Hutba o mektebu i mektebskom poučavanju

Hutbe

Hutba o mektebu i mektebskom poučavanju

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svjetova, Koji je objavio Kur'an i pozvao ljude da uče, čitaju i proučavaju s imenom svog Gospodara koji je sve stvorio. Donesimo salavat i selam na Allahovog miljenika Muhammeda a.s., koji je naglasio da je traženje nauke obaveza svakom muslimanu i muslimanki, neka je salavat i selam na njegovu porodicu, njegove ashabe, bosanske šehide i one koji su slijedili i slijede njegove upute do Kijametskog dana.

Draga braćo!

Tema o kojoj danas želim govoriti je mekteb i mektebsko poučavanje. Ona je aktuelna u svakom danu našeg života jer u prvom kur’anskom ajetu objavljenom i upućenom našem Poslaniku a.s., a zatim i cijelom čovječanstvu naglašen je poziv da se uči i proučava u ime Gospodara koji sve stvara. Pitanje poučavanja, odgoja i obrazovanja svakog od nas a posebno mlađeg naraštaja, jedno je od najvažnijih pitanja pojedinca, porodice, zajednice, cijelog Ummeta, pa tako i nas Bošnjaka. To je pitanje na kojem možemo da položimo ispit života ili budemo životni gubitnici kako na ovom tako i na budućem svijetu. Učenje i poučavanje treba biti radi Allaha i u ime Allaha, kako bi se postigao Božiji bereket i blagoslov.

Obaveza kojom je Allah zadužio muslimana i muslimanku je da osnuju porodicu, brinu o djeci, da vode uredan i čestit porodični život, koji treba biti ispunjen ljubavlju, zadovoljstvom i poštovanjem. U citiranim ajetima na početku hutbe se kaže: ''Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On daruje/poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće - mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu, sve zna i sve može.'' (Eš-Šura; 49-50)

Djeca su poklon od Allaha, a prema daru, poklonu se odnosimo sa zahvalnošću i povjerenjem. Prva i najvažnija institucija za odgoj djece je porodica, pa zatim mekteb i džamija, te društvo, odnosno škola kao obrazovno-odgojna ustanova. Roditeljska dužnost je djecu podizati, odgajati u duhu vjere i omogućiti im obrazovanje. Briga o odgoju djece u islamu nije iskaz slučajnosti i nečije samovolje, već spada u obavezne dužnosti najvišeg reda. Na ovu odgovornost Poslanik a.s., ukazuje: "Bdjeti nad odgojem svoje porodice je vjerska dužnost, a zanemariti i zapostaviti takve vrline kod djece jeste najveći stepen nemarnosti. Dosta je čovjeku grijeha, ako ne bude vodio brigu o onome za šta je zadužen." (Buharija)

Islam je put individualnog vjerovanja i kolektivnog organizovanja. Muslimani u BiH imaju prava i obavaze naspram Islamske zajednice, kao što i Islamska zajednica ima prava i obaveze naspram svojih pripadnika, vjernika. Kroz ovakav pristup se osjeća obaveza muslimana da pored propisanih ibadeta kao što su namaz, post, zekat, hadždž i drugo, čuvaju, pomažu i razvijaju našu Zajednicu. Jedno od zajedničkih prava i obaveza je korišćenje usluge odgajanja i poučavanja mladih naraštaja. Islamska zajednica je naspram svojih pripadnika dužna da okuplja, tumači i objašnjava vjeru i vjerske propise, organizuje zajedničko vršenje kolektivnih ibadeta, te u skladu sa svojim mogućnostima omogući najbolji odgoj i poučavanje. Za tu potrebu osniva i otvara svoje odgojno-obrazovne ustanove; obdaništa, mektebe, medrese i fakultete, kao i putem vjeronauke u školi.

Živimo u vremenu i prilikama koje traže nove ideje, nove programe i sadržaje, energiju i angažiranost. Zahtjev vremena iziskuje budnost i aktivnost na planu očuvanja tradicionalnih i prilagođavanja suvremenim vrijednostima poučavanja. Traženje i stjecanje znanja jedno je od Bogu dragih djela i jedan od najveličanstvenijih i najboljih ibadeta. Stjecanje znanja, iskustva, učenje i prenošenje znanja, obaveza je kojoj su se predano posvetili naši uzoriti prethodnici. Tumačenje vjere i praktični život u vjeri učili smo od njih, a Poslanik, a.s., je rekao: “Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere.” (Buharija i Muslim)

Odgoj i poučavanje su jedna od osnovnih zadaća Islamske zajednice, a to je i suština imamske misije. Za uspjeh u odgojno-obrazovnom procesu, dakle mektebskom odgoju i poučavanju potreban je skladan i harmoničan odnos između djeteta, muallima i roditelja kao dualističkih bića i plana i program mektebske pouke kao sadržajnog faktora.

Uspješan muallim unosi duh vjere i snagu jedinstva džemata, predvodi, kreira, inovira, stimuliše i rukovodi mektebskom poukom počašćen bereketom prenošenja i poučavanja. Odgovornost roditelja se ogleda kroz obavezu odgoja i obrazovanja djece u duhu islama. Uloga roditelja na putu istine i spoznaje je vrlo važna. Odgovoran roditelj svoje dijete upućuje u mekteb, podstiče, pomaže mu i sa njim učestvuje u mektebskom poučavanju i planiranim mektebskim aktivnostima. To je roditelj koji je svjestan činjenice da se taj roditeljski zadatak mjeri uspjehom ili neuspjehom na oba svijeta.

Dijete koje je usmjereno i podržano od strane roditelja, te na zanimljiv, originalan i inovativan način motivisano od strane muallima, rado će dolaziti u mekteb i biti ustrajno na tom putu. Mekteb je institucija koja na našim prostorima živi sa izgradnjom prve džamije, to je institucija koja je Bošnjaku bliska i koja je sastavni dio bošnjačkog bića. To je mjesto gdje se odgaja i uči, gdje se stječu nova iskustva, mjesto gdje se odrasta i druži. Kao što je život u stalnom pokretu, tako je i mekteb živ i dinamičan, a posebno onaj koji je inovativan i dobro organizovan.

Nastavni plan i program mektebske nastave usvojen 2004. god., zaslužuje pohvale kao značajan iskorak u mektebskom poučavanju, a kreatori istog čestitke za doprinos mektebu. Imajući u vidu suvremene izazove u mektebu, ocjenu relevantnih mišljenja u vezi mekteba koje su iznijeli roditelji, muallimi, glavni imami, muftije i stručnjaci iz pedagoško-psiholoških nuaka, promjene u odgojno-obrazovnom procesu mektebske pouke bile su neophodne. Islamska zajednica, odnosno Uprava za vjerske poslove Rijaseta je intezivno radila na pripremanju novog Nastavnog plana i programa mektebske pouke inovirajući ga u skladu sa izazovima i potrebama vremena, a koji je usvojen i odobren od strane Rijaseta i Vijeća muftija. Podsjećamo na riječi h. Alije, r.a., kada je govoreći o odnosu roditelja i društva prema mladima rekao: „Odgajajte svoju djecu za vrijeme u kojem će oni živjeti, a ne za vrijeme u kojem vi živite“.

Nakon izrade i usvajanja Nastavnog plana i programa mektebske pouke, Rijaset Islamske zajednice je raspisao Konkurs za izradu Ilmihala 1, 2 i 3. Nadamo se da je ovaj javni poziv potencionalnim autorima ilmihala podsticaj, motivacija i prava prilika da ako Bog da u planiranom roku dobijemo kvalitetne ilmihale.

Poštovana braćo Vama je poznato da se uporedno sa školskom odvija i mektebska nastava čiji se kraj nazire. Vjeronauka u školi i mektebska pouka kreću se različitim putevima, ali idu ka istom cilju. Vjerska nastava u školi pruža teorijska znanja, a mektebska pouka praktičnu primjenu naučenog u mektebu i školi sa intencijom odgajanja budućih vjernika, džematlija. Svako od nas nosi tople i lijepe uspomene iz mekteba. Jedno od značajnih obilježja i karakteristika mekteba jesu mektebska takmičenja koja se održavaju na nivou džemata, medžlisa, muftiluka i završavaju finalnim takmičenjem najuspješnijih polaznika na nivou Rijaseta. Na finalnom mektebskom takmičenju na nivou Rijaseta pravo učešća izbore 32 polaznika mekteba, po 4 ispred svakog muftijstva. Ovogodišnja mektebska takmičenja otpočinju 8. aprila na nivou medžlisa, 22. aprila je na nivou muftiluka i 6. maja na nivou Rijaseta. Mektebska takmičenja su prilika da polaznici mekteba pokažu dio znanja kojeg su usvojili tokom mektebske pouke. Također, Ovo je prilika da pozovemo roditelje i sve zainteresovane da uzmu učešća i prisustvuju kao podrška najvrijednijim polaznicima mekteba i njihovim muallimima. Druga značajna karakteristika mektebske pouke su završni ispiti-hatme polaznika, promocija novih učača Kur'ana, sportske i druge mektebske manifestacije.

Pored imama-muallima džematski odbori pružaju temeljnu podršku mektebu, a oni se brinu za adekvatne uslove u kojima se održava mektebska pouka, za dobro opremljene i udobne mektebske učionice, za podršku muallimu u organizovanju izleta, ekskurzija i vannastavnih aktivnosti. Ovo je prilika da im se svima zahvalimo s nadom da će i u narednom periodu nastaviti s podrškom najmlađima.

Pred nama je ako Bog da i mubarek mjesec ramazan u kojem će polaznici mekteba uzeti učešća u ramazanskim ibadetima i programima kao što su mukabele, iftari kao posticaj za post polaznicima, prigodni programi povodom mubarek noći i drugim povodom.

U kontekstu emaneta koje smo preuzeli pojedinačno ili kolektivno podsjećamo se na riječi Poslanika a.s., u kojima poručuje; ''Allah će pitati svakog kome je bio povjeren emanet na čuvanje kako je to ispunio, da li ga je valjano čuvao ili ga je nehajem, nepažnjom i svjesno upropastio.'' (Buharija)

Molim Allaha dž.š., da nam sačuva našu djecu i da ih uputi na Pravi put, da nam pomogne da u našim mektebima podižemo i odgajamo djecu čija srca će biti ispunjena imanom i dobročinstvom i koja će biti primjer drugima. Ima li veće nagrade za roditelje od dove koju dijete uči, a ona glasi: Rabbenag-firli ve li validejje ve lil-muminine jevme jekumu-l-hisab, što znači ''Gospodaru naš oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima do Sudnjeg dana.'' Amin ja Rabbel alemin!

Doc.dr. Enes-ef. Svraka, Uprava za vjerske poslove

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner