Riječ i djelo nek su ti jedno!

El-hamdu lillahi Rabbil-’alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala resulina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe i sve sljedbenike Poslanikova sunneta do Sudnjeg dana.

Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan Jedini i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik i molim Dragog Boga da preselimo na onaj svijet noseći šehadet u svojim srcima i potvrđujući ga djelima, amin ja Rabbe-l-‘alemin!

Danas ćemo, ako Bog da, govoriti o temi koja se tiče svih nas, o tome da riječi i djela trebaju biti jedno! Naime, nekad u prošlosti bješe jedan dječak koji je volio jesti slatkiše, pa ih je stalno tražio od svog oca. Njegov otac bio je siromašan čovjek, i nije uvijek mogao pribaviti slatkiše za svoga sina. Ali mali dječak to nije shvatao, i stalno je tražio slatkiše. Dječakov otac često je razmišljao kako da zaustavi dijete da ne traži tako mnogo slatkiša. U to vrijeme u blizini je živio jedan mudrac. Dječakovu ocu je sinula ideja. Odlučio je da povede dječaka tom mudrom čovjeku, ne bi li ga on uspio nagovoriti da prestane stalno tražiti slatkiše. Dječak i njegov otac uputili su se tom čovjeku. Kad su stigli do njega, otac mu reče: "Dobri čovječe, bi li zamolio moga sina da prestane tražiti slatkiše koje ja ne mogu da mu pribavim?" Kako je ovaj mudrac i sam volio slatkiše, nije mu bilo lahko. Mislio je kako da postupi?! Na kraju je odlučio da predloži ocu da ponovo dovede sina sljedećeg mjeseca. Za to vrijeme mudrac je potpuno prestao jesti slatkiše. Kad su dječak i njegov otac, nakon mjesec dana, ponovo došli, mudrac se upusti u razgovor sa dječakom. Objasnio mu je koliko se njegov otac trudi da njemu i njegovoj braći priušti sve što im je potrebno. Na kraju na lijep način reče dječaku: "Moje drago dijete, hoćeš li prestati tražiti slatkiše koje ti otac ne može priuštiti?" Od tada, dječak je prestao tražiti slatkiše. Dječakov otac upita ovog mudrog čovjeka: "Zašto nisi molio moga sina da prestane tražiti slatkiše kada smo ti dolazili prošlog mjeseca?" Mudrac odgovori: "Kako da tražim od dječaka da odjednom ostavi slatkiše kada ih i ja sam mnogo volim? Pa ipak tokom prošlog mjeseca prestao sam ih jesti." Draga braćo, lčni primjer mnogo je snažniji od samih riječi. Ako od nekog tražimo da nešto učini, mi to i sami također moramo činiti. Mi ne trebamo tražiti od drugih da čine ono što sami ne činimo.

DRAGI BRATE, POBRINI SE DA TVOJA DJELA I TVOJE RIJEČI BUDU UVIJEK JEDNO.

Uzvišeni Allah nam u suri al-Hašr u 18. ajetu poručuje:

“O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.”

Lični primjer je najbolji poziv u vjeru. Jezik djela razumiju svi. Riječi ne dopiru do svakog, ali djelo prelazi i one granice gdje riječi staju. Budimo od onih čija djela i riječi će biti jedno. Vjera je cjelokupan život. Živimo je!

Molim Allaha Dragog da nas uputi na Pravi put i da naše riječi uvijek prate djela, amin! I na kraju: Savjet ću ti brate dati Koji trebaš dobro znati. Pravim putem idi smjelo Nek’ riječ uvijek prati djelo. Riječ i djelo nek su ti jedno; Čini samo ono što je vrijedno! Dunjaluk je svima mio; A vjera je život cio! I do posljednjeg daha Vjeruj samo u Allaha!

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн