Wed01262022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Enes ef. Alić

Budi musliman u svojoj porodici, jačat ćeš i zajednicu’

Zahvala pripada Allahu dž.š. I neka je salavat I selam na Poslanika Muhameda s.a.v.s.

-Draga braćo u islamu i imanu, jedna od veoma bitnih odlika iskrenog muslimana koji je shvatio svoju vjeru jeste da bude musliman u svojoj kući i svojoj porodici. Šta ovo znači? Znači da u islamu nema niti može čovjek da ima dva lica, da jedno lice pokazuje u javnosti, a drugo kada je kod kuće. Ni za koga od nas nije dovoljno da budemo samo mi muslimani ne obazirući se na ono što je oko nas, jer pripadnost islamu nas obavezuje da i porodica, rodbina i zajednica u kojoj živimo imaju koristi od nas a ne štetu. Vidjet ćemo ljude, koji su glava porodice kako živi islamskim načinom života, prakticira namaz, posti itd., ali je njegova porodica nažalost daleko od islama. Vidjet ćemo kako žena ustaje na sabah, ali ne budi svog muža niti svoju djecu ili obratno. Vidjet ćemo sina, koji je skoro počeo klanjati i prakticirati vjeru, nije ništa posebno o Islamu pročitao, možda nije ni Ilmihala, i u suštini malo toga zna za sebe o Islamu, međutim, umislio je sebi da je ulema, drugima vazi te ih „navodno“ upućuje na dobro, a zaboravlja sebe pa i svoju porodicu. Ima i takvih koji se trude da drugi imaju koristi od njega, ali njegovi roditelji i porodica najmanje. Pa se onda čudimo zašto nam stvari ne idu u najboljem redu?

Ako malo razmislimo o razlozima svega toga, onda jednostavno shvatimo da ne radimo po onome što nas vjera Islam uči, Kur'an i Hadis. Zašto to kažem? Kažem iz nekoliko razloga. Prvenstveno, poznata je činjenica da je Allah, dž.š., naredio Muhammedu, s.a.v.s., da prije svega radi sa porodicom, pa onda sa ostalima. Allah, dž.ž., obraćajući se Muhammedu, s.a.v.s., daje mu do znanja da on počne sa podučavanjem o Islamu, namazu počevši od svoje porodice, rekavši mu: "I traži od svoje čeljadi da namaz obavljaju i budi ustrajan u tome!" (Ta-ha, 132), Te mu daje do znanja da se brine o sebi i svojoj porodici prije svega kako bi bili spašeni od Džehennemske vatre, obračajući mu se riječima, a što svakako važi za sve nas: ”O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” Et-Tahrim,6.

Nakon što je Poslanik, s.a.v.s., poradio prvo sa svojom porodicom, nakon izvjesnog vremena je sakupio i dalju rodbinu obraćajajući im se riječima: "O sinovi Abdul-Muttaliba, spasite svoje duše od vatre, jer vam ja kod Allaha ne mogu ništa pomoći..“ Draga braćo , odgojimo sebe i podučimo se islamskom znanju i islamskim bontonom, pa tek onda nastavimo raditi sa porodicom i svojim bližnjima, pa nakon toga sa ostalim ljudima. Jer, džabe nam je da drugome govorimo o nečemu a dok sami to ne primjenjujemo u djelu, ili pak, džabe nam je da drugome ukazujemo na neki odstupak ili hrđavo djelo, a mi isto to radimo. Allah, dž.š., nam se u Kur'anu obraća riječima: "Zašto o nečemu govorite a sami to ne radite...“ Poslanik, s.a.v.s.: “Svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za svoja stada; imam/vođa, je pastir i biće pitan za svoje stado; čovjek je pastir svoje porodice i biće pitan za svoje stado; žena je pastir kuće svoga muža i biće pitana za svoje stado; sluga je pastir kuće svoga gazde i biće pitan za svoje stado; svi ste vi pastiri, i svi ćete biti pitani za svoje stado!” (Muttefekun alejhi) -Da bi islam zaživio u našem javnom životu, on prvo mora da zaživi u našim porodicama, jer je porodica najmanji vid zajednice do koje moramo dostaviti poruku islama. A kada bi svak samo svoju porodicu odgojio i uredio ,imali bi zdravu harmoniju u društvu.

Kaže Allah dž.š.,: “Zato se mimo Allaha, ne moli drugom bogu-da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni! I opominji rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!” (Es-Šu’ra, 213-215) Zato je prva obaveza koja se nameće muslimanu nakon obaveze prema samom sebi, njegova briga i odgovornost prema svojoj porodici . A toliko svak ima raditi na sebi I svojoj porodici da nema kad gledati I zavirivati u tuđe živote .

Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Neko od vas će tražiti trn u oku svoga brata, dok neće primjećivati stablo u oku svome.” Da bi uspostavili zdravu porodicu moramo se za to pripremiti, a brak je najveća odgovornost po tom pitanju. Stupanje u brak mora biti isključivo u ime Allaha dž.š., kako bi imali zdrav i čestit porod. A naš Resul nam poručuje: “Ko oženi ženu radi njenog položaja, Allah mu neće povećati ništa osim poniženja. Ko se oženi radi imetka žene, Allah mu neće povećati ništa drugo osim siromaštvo. Ko se oženi radi ugleda i imena žene, Allah mu neće povećati ništa osim bijede. A ko se oženi da sačuva svoju vjeru-svoj pogled , i uspostavi srodstvo i sačuva rodbinske veze, Allah će njega i nju blagosloviti. (Taberani)

Razmislimo samo nakratko o ovim riječima Allahova Poslanika, s.a.v.s. Koliko li ima mladića I djevojaka koji trče jedni za drugima isključivo radi dunjaluka (vize itd.), pa za kratko vrijeme dolazi I do razvoda, a zaboravljaju da je nafaka svakome zagarantovana. Veoma je bitno da odnosi unutar braka budu zasnovani na temeljima vjerskih propisa i da islam sa svojim propisima bude sudija u međusobnim sporovima, a ne batine, ili dužina jezika. Zdrav brak može pružiti zdrav odgoj djeci.A koliko je bitan zdrav i lijep odgoj unutar porodice govori nam nas Poslanik, s.a.v.s.: “Roditelj ne može ostaviti ništa ljepše svom djetetu, od lijepa odgoja.” (Tirmizi)

“Kada čovjek umre, prestane svako njegovo djelo osim u tri slučaja: trajna sadaka, korisna nauka, i čestito i dobro odgojeno dijete koje traži oprosta I upućuje dove za svoje roditelje.”(Muslim,Ebu Davud, )

-Ako svak samo svoju porodicu uredi na temeljima islama, da dolazi u džamiju da klanja ,posti, da poštuje starije,uvažava autoritete ,čuva okolinu , da se čuva harama ,da ne krade, ne laže,itd., ako svak samo svoju pordicu ovako zdravo uredi, imali bi jake džemate i zdaravu zajednicu. -Molim Allaha dž.š. da nas uputi na pravi put i da nam podari čestit porod od kojeg ćemo imati hajra i mi i zajednica,Amin.

-Repovačka džamija u Konjicu -Imam,hatib,muallim: Enes ef. Alić

18.01.2019.-12.džumadel ula 1440.

Hutba: Ključ do Dženneta

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat na Allahovog Poslanika s.a.v.s. Kaže Allah dž. š. u Suri Al-An’am, 153. ajet: ”Doista je to moj pravi put, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova: Eto to vam on naređuje, da biste se grijeha klonili.” , dakle, put koji vodi Allahu s.w.t. je jedini ispravan put.

Neki ovo ”drugi putevi” prevode kao stranputice zato što je svaki drugi put stranputica u odnosu na put koji vodi Allahu dž.š. Zatim Allah s.w.t. kaže u Suri Ad-Dariyat u 56. ajetu: ” A džinne i ljude Sam stvorio samo zato da Mi robuju”, a u 55. ajetu iste sure Allah dž.š. kaže: ”..i opominji, jer doista opomena koristi vjernicima.”

Da, istina je da opomena koristi vjernicima, a nevjernicima doista ne koristi, jer da koristi bili bi vjernici. O njima Allah s.w.t. u Suri El-Bekara u 6. ajetu kaže: ” Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati.”

Jedne prilike upitan je jedan veliki pobožnjak po imenu Vehb ibn Munebbeh: Zar riječi Lailahe ilallah nisu ključ dženneta? Reče: Svakako, ali nema ključa, a da nema svoje zubove. Ako dođeš na onaj svijet sa ključem koji ima odgovarajuće rese ili zubiće otovoriće ti se džennet. U suprotnome, ako ne dođeš sa odgovarajućim ključem doista ti se neće džennet otvoriti.

Zato ćemo kazati da taj ključ od dženneta ima svojih sedam resa/šartova, a koje će mo insaAllah nabrojati.

Na prvome mjestu je El Ilm, Znanje, kojim se potvrđuje Jednoća Allaha dž.š. Allah dž.š. kaže u 19. ajetu Sure Muhammed: ”Znaj da nema drugog Boga osim Allaha..” , a Muhammed s.a.w.s. kaže: Onaj ko preseli sa ovoga svijeta, a bude udjeđen (siguran) da nema drugog Boga osim Allaha s.w.t. ući će u džennet. A to znanje stičemo putem Kur’ana i suneta i od uleme koja je svoje znanje i diplome sticala na ovim temeljima, a ne od nestručnih ljudi, koji žele da se upliću u vjerska pitanja,to bi bilo kao kad bi hodža na osnovu jedne knjige o liječenju bolesti i video klipa o operacijama počeo dovoditi pacijente da im propisuje lijekove da im daje inekcije i vrši operaciju.

Na drugome mjestu El Jekin tj ubjeđenje ili pouzdanje u riječi Lailahe Ilallah. Podrazumijeva sigurno ubjeđenje kod onoga ko izgovara te riječi, bez sumnje i nagađanja. Uzvišeni kaže: ”Doista su pravi vjernici oni koji povjeruju u Allaha dž.š. i njegova Poslanika, a zatim više ne sumnjaju.“ (Sura El-Hudžurat ajet 15).

Read more...

POSLANIK, s.a.v.s., NAŠ NAJLJEPŠI UZOR

Zahvala pripada Allahu dž.š. i neka je salavat na Poslanika Muhammeda s.a.v.s.
U 21. ajetu Sure Al-Ahzab,kaže Allah dž.š:‘’Vi u Allahovu Poslaniku imate najljepši uzor, za onoga koji žudi Allahu i Ahiretu i koji Allaha mnogo spominje.’’

Da li je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, naš istinski uzor, slijedimo li njegov sunnet i nadamo li se Allahovoj, dž.š., milosti i nagradi, ili smo sebi uzeli druge puteve za smisao života na dunjaluku?

Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 128. ajetu Sure Et-Tevbe: ‘’Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udarati, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.’’

Poslaniku, s.a.v.s. su teško padale nevolje koje su snalazile njegove ashabe i ummet I sve ljude općenito i od srca je želio da što prije prihvate put istine.

Poslanik a.s., je Allahovom, dž.š., milošću bio veoma blag i milostiv prema svima , kao što stoji u 159. ajetu Sure

Ali Imran:‘’Samo Allahovom mološću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s' njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega! ‘’

Poslanikova, s.a.v.s., milost prema ashabima je bila veoma važna poslanička karakteristika, koju nalazimo u različitim situacijama, Zato su se njegovi ashabi natjecali u međusobnoj ljubavi, milosti, darežljivosti i praštanju i štitili su čast drugih muslimana.

Read more...

O vrijednosti sjećanja na smrt

Hutba: ‘’O vrijednosti sjećanja na smrt’’ , 14.11.2014. - 21.muharem 1436.h.g.


-Zahvala pripada Allahu dž.š. I neka je salavat I selam na Poslanika Muhamda s.a.v.s. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: ''Gdje god bili, smrt će vas naći, pa makar bili i u kulama visokim...'' (En-Nisa', 78.).

Draga braćo, Postoje dva razloga koji čovjeku ulijevaju lažnu nadu: privrženost dunjaluku i neznanje.Srcu privrženom dunjaliku se teško odvojiti od njega, pa i ne razmišlja o smrti,a sve što čovjek ne voli, odbija od sebe. Čovjek voli maštati samo o onome što mu odgovara, I tako ne misleći o polaganju računa posveti se samo dunjaluku, odgađa i ostavlja i obaveze prema Allahu i obaveze prema zajednici,a koje su ključne za postizanje Božije milosti. Svaki čovjek mora umrijeti i pred Allaha donijeti samo svoja djela, od kojih zavisi hoće li u vječnosti biti sretan ili ne. Razlog vrijednosti sjećanja na smrt je što ona čovjeka odvraća od grijeha i nemarnosti u ibadetima. O vrijednosti sjećanja na smrt govori I ovaj hadis:’’

Read more...

Budi ponizan u ime Allaha, uspjet ćeš

Zahvala pripada Allahu dž. š. i neka je salavat na Njegovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, i sve sljedbenike.

Draga braćo!  Allah, dž.š., u suri El-Ahzab,35. ajet kaže:

‘’…i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“

Poslanik a,s, je rekao: Ko je ponizan Allahu, On će ga uzdignuti, on smatra sebe ništavim ali je u očima ljudi značajan, a ako se uzoholi, Allah će ga poniziti. On sebe smatra velikim, ali je u očima ljudi ništavan, čak im je mrži od psa i svinje. 

 

Naš Poslanik s.a.v.s.  bio je  istinski ponizan  i najbolji je primjer poniznosti. Njega je Uzvišeni Allah dž.š. pripremao I odabrao za misiju Poslanstva I on je naj bolji uzor.

Poslanik a.s. je spoznao  Stvoritelja i sebe u odnosu na Njega, pa je uvidio ništavost dunjalučkog položaja, ugleda i imetka. Posvetio se istinskim vrijednostima i  radio je samo za Ahiret. Ništa ga od ovog svijeta nije moglo zadiviti niti odvratiti od poniznosti prema Allahu, a također i prema ljudima.

Read more...

Hutba:Nevjerovanje – put do kazne


Nevjerovanje –put do kazne, kroz Kur'ansko kazivanje o prijašnjim narodima

 

15.11.2013. – 12. Muharem 1435.h.g. 


Prošle sedmice smo čuli za tajfun koji je pogodio Filipine,i tako nanijeo veliku materijalnu štetu i brojne žrtve. Vjernik kada posmatra stvari koje se dešavaju, pa i na ovaj što ljudi kažu halamet,ne može a da ne nađe odgovore u Kur’anu koji bar približno upućuju na to. Odlučio sam govoriti o Hudu a.s. Božijem poslaniku koji je pozivao svoj narod ka robovanju u Allaha dž.š. , i napuštanju vjere u kipove, jer je to put ka spasu i na ovom i na onom savijetu. 
Ad ime naroda Hudovog , je obožavao kipove i smatrao ih Allahovim drugovima koji će se za njih zauzeti. Hud im je govorio da je laž ono što oni tvrde i da jedino Allah, dželle šanuhu, zaslužuje da se Njemu robuje.

“I Adu - brata njihova Huda. “O narode moj“, -govorio je on -“Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, vi samo neistine iznosite.“ (Hud:50)

To nije djelovalo na njih i ponižavali su Huda smatrajući ga ludim i lažovom. Hud je to zanijekao i govorio im da je on poslanik od Allaha, dželle šanuhu, i da ih želi posavjetovati.

Read more...

Šta kvari međumuslimanske odnose

- Danas muslimani širom svijeta osjećaju radost jer su proveli ramazan u posebnom ibadetu i što pripadaju vjeri koja daje najbolje smjernice za spas. Muslimani treba da se raduju u danima bajrama i da svoju radost dijele sa drugima putem obilazaka i posjeta, trebamo posjetiit i mezare naše umrle rodbine kao i mezare šehida, a drugi dan ovog bajrama i jeste dan šehida kada ćemo na drugi dan bajrama poslije džume proučiti jasinsku dovu ovdje u Podorašcu na ovim šehitlucima.Iako nam vjera nalaže da uvijek budemo u lijepim međuljudskim odnosima ,mnogi muslimani čine ono što narušava ili uništava međumuslimanske relacije, da toga nisu ni svjesni.Obzirom da je bajram kada bi svi trebali imati lijepu ćehru i lijepe međuljudske odnose navest ću razloge koji kvare i narušavaju ljepotu ljudske bliskosti.

Read more...

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner