NE UNIŠTAVAJMO SVOJA DOBRA DJELA

Hvala i zahvala pripada Allahu dž.š., Koji stvara čovjeka od ugruška, Koji čovjeka poučava peru, Koji daje život i smrt da bi iskušao ko će od nas bolje postupati. “ On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, i Njega uzmi za zaštitnika!“ (El-Muzzemmil, 9) Kur'an a.š. nam pouručuje.

A neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, našeg učitelja Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do dana Istine.

Draga braćo u dini-Islamu,

Allah Uzvišeni nas opominjući, u Kur'anu časnom na mnogo mjesta poručuje:

„Jedina ispravna vjera kod Allaha je Islam“, „ Ko mimo Islama bude tražio nekakvu drugu vjeru, ona mu neće biti primljena“  i  „ Allahu robuj i u ibadetu svome ustrajan budi“.

Islam-pokornost Jedinom Allahu dž.š., vjerujući u Njega i vjerujući Njemu, je uvjet za ispravnost naših djela bez obzira koliko naše djelo bilo dobro. Izašli smo iz mjeseca koji nas je osim saburu, istrajnosti, borbi sa samim sobom koja traje cijeli život, učio i kako da svoja dobra djela sačuvamo nakon što ih učinimo, kako da od njih na danu Suda vidimo korist kada će nam biti najpotrebnija.

Podsjećam i sebe i vas na hadis koji prenosi Ebu-Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.w.s. upitao:

„Znate li ko je bankrotirao?“

Ashabi su odgovorili: „Bankrotirao je kod nas onaj koji nema ni novca niti robe“

A Poslanik s.a.w.s. na to dodade:

„ Pravi bankrot u mome ummetu je onaj koji dođe na Sudnji dan sa namazom, postom, zekjatom, ali je opsovao onoga, potvorio onog, u imetku zakinuo onog, prolio krv onog, udario onog...

Pa će se svakom od njih dati dio od njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega pa će se zajedno sa njima strovaliti u vatru.“

Draga braćo, razmislimo o poruci ovog hadisa, u njemu nisu spomenuti oni koji ne vjeruju, njihovo se mjesto propasti zna, već oni koji će imati dobrih djela, namaza, posta, zekjata.. koji su muslimani i koji su sa nama u saffu, ali su svoja dobra djela poništili svojim ružnim postupcima. Kruna svih ibadeta, dobrih naših djela mora biti lijep moral, tome nas Islam uči.

Naš učitelj s.a.w.s. bijaše najljepše ćudi, najljepšeg morala i to Gospodar dž.š. potvrđuje: „Jer ti si zaista najljepše ćudi“ (morala). Allah dž.š. ga je zavolio radi njegova lijepog morala (plemenite ćudi) pa ko želi da bude voljen od Allaha dž.š. neka se okiti lijepim moralom, ahlakom kojim se okitio naš Poslanik s.a.w.s..

Ramazan koji smo ispostili nas uči da nije post samo gladovanje, već i ne ogovaranje, ne prenošenje tuđih riječi, ne trošenje vremena, koje je nama dar od Boga dž.š., u bezposlicu, ne varanje jer Poslanik a.s. kaže : „ Nije od nas onaj koji nas vara“, uči nas da ne raspravljamo o bespotrebnim stvarima u kojima nema dobra i da izbjegavamo svađe za što Allah dž.š. obećava dvorce u Džennetu pa i ako bio u pravu, a Poslanik a.s. opominjući nas kaže: „ Ako neko nekoga optuži za razvrat ili nevjerovanje u Boga, te će se kletve vratiti njemu ukoliko optužena osoba bude nevina“. Ramazan nas je učio i nadam se naučio izbjegavanju svakog djela sa kojim naš Gospodar neće biti zadovoljan.

Svi grijesi su, draga braćo, šuplja kesa za naša dobra djela.

Obavljaš namaz, postiš, daješ zekjat, ali ne paziš rodbinu—šuplja kesa.

Postiš, trpiš i glad i žeđ, ali psuješ i priklinješ-uništi svoj post, ponovo šuplja kesa.

Ugostiš gosta, ali kad izađe o njemu ružno govoriš i njeg ogovaraš—šuplja kesa.

Daješ sadaku siromahu, a zatim ga poniziš i vrijeđaš-opet šuplja kesa za tvoja dobra djela...

Zato, draga braćo, ne ništite svoja dobra djela, ne sakupljajte  ih u šuplje kese.

Dobročinstvo naše, bilo da se radi o namazu, postu, zekjatu ili nekom drugom dobru, ima za cilj da nas oplemeni, očisti i osnaži naš iman. Misija Kur'ana, misija Islama jeste da od neprijatelja pravimo prijatelja, da učini čovjeka sretnim i na ovom i na budućem svijetu.

Draga braćo,

Vjera je mjera i neka nam ništa ne bude preče od vjere, jedino tako ćemo uspjeti i osjetiti slast sreće i na dunjaluku i na Ahiretu.

Molim Allah dž.š. da budemo od onih koji neće doživjeti bankrot na danu Istine i koje će uvesti u Džennet na Rejjan vrata, u društvo sa poslanicima i Njegovim iskrenim robovima.

Hutba Treboje 24.07.2015.

HATIB MIHRET EF. ŽIKO

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн