Wed04142021

Last updateMon, 12 Apr 2021 2pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko HUTBA: NAREĐIVANJE DOBRA I ODVRAĆANJE OD ZLA

HUTBA: NAREĐIVANJE DOBRA I ODVRAĆANJE OD ZLA

Hvala Allahu dž.š., Uzdržavatelju svih svjetova, Koji je Jedan i ničemu nije sličan i niko Mu ravan nije. A neka je salavat i selam na Muhammeda s.a.w.s., njegovu časnu porodicu, ehlul-bejt, na časne ashabe i sve one koji ga istinski slijede do dana Istine.

Draga braćo u dini-Islamu.

Uzvišeni Allah dž.š. nas savjetujući i opominjući kroz kazivanje o Njegovom iskrenom robu Lukmanu a.s., u istoimenoj suri u dvanaestom ajetu kaže: 

„A mi smo Lukmanu mudrost darovali: "Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u Svoju korist, a Ko je nezahvalan – Pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.“

Naš učitelj s.a.w.s. za koga Gospodar dž.š. kaže da : „Vaš drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao! On ne govori po hiru svome ; to je samo objava koja mu se obznanjuje“ (En-Nedzm,2-4), savjetuje nas i upućuje na put sreće i uspjeha na oba svijeta svojim riječima i djelima.

Božiji poslanik s.a.w.s. opominjući svoje ashabe opominje i nas tako šireći poruke Islama koje su univerzalne, za svakoga u svakom mjestu i svakom vremenu do dana Sudnjeg. Alejhiselam nas savjetuje da poslije njega slijedimo one koji su nosili baklju Islama, one koji su prvaci ummeta, one koji su najčišćeg imana, vjerovanja, njegovu porodicu i ashabe koji su imali jednog uzora u svom životu, svog Poslanika s.a.w.s..

Muhammed a.s., nam veli:‘’Najbolja generacija je moja generacija, zatim oni poslije njih, zatim oni poslije njih’’. Ovim hadisom su nam pokazana tri stepena, odnosno tri izvora sa kojih crpimo znanje i učimo kako se ponašati i djelovati kroz život.

To su oni, draga braćo, koji nisu učili sljedećih deset ajeta dok onih prvih deset nisu naučili i u svom životu primjenili. To su oni koji su jasno shvatili poruku šesnaestog ajeta sure Lukman u kojem se kaže:

"O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u Zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je sveznajući“

Razmislimo i upitajmo se dali smo svjesni poruke ovog ajeta časnog, dali svodimo redovno račun sa sobom. Imajmo na umu ove riječi časnog Kur'ana.

Hazreti Alija r.a. je rekao:

„Mnogo više računa vodite o tome da vaše djelo  bude primljeno kod Boga nego o samom djelu, jer s bogobojaznošću djelo ne može biti malo. Ta, kako može biti neznatno djelo koje Bog primi“.

Dalje u suri Lukman u sedamnaestom ajetu stoji: "O sinko moj, Obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od rđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti.“

Molitva je sa razlogom stub vjere, u njoj su objedinjeni svi šarti, svi temelji Islama. Dobro djelo, u ime Allaha, zajedno sa šehadetima je temelj vjere i time postaje obaveza i zadaća svakom muslimanu da u ime Boga  čini dobro i odvraća od zla u svakoj prilici i na svakom mjestu. A kada ga kakav musibet zadesi pa, Allah dž.š. kaže: „Allah je zaista uz strpljive“.

Allah dž.š. kaže:

„Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima:

"Šta vas je u Sekar dovelo?"

"Nismo" – reći će – "bili od onih koji su molitvu obavljali  i od onih koji su siromahe hranili, i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, i Sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla."“ (El-Muddessir, 38-47).

Hazreti Alija r.a. kaže: „ Svaka nedaća ima svoj kraj. Kad nekog zadesi kakva nedaća, on će se svakako i naći u njoj. Stoga se razuman čovjek kada ga sustigne kakva zla kob, treba smiriti uz nju dok joj njezino vrijeme ne istekne jer otklanjati je prije isteka njezina roka znači samo još povećati njenu gorčinu.“

Allah dž.š. kroz suru Lukman i na mnogo drugih mjesta u časnom Kur'anu opominje i ukazuje na pogubnost rđavih djela čega su ashabi posebno bili svjesni, učeni Alejhiselamovim riječima i djelima. Alija r.a. kaže:

 „Posljedica grijeha jeste slabost u izvršavanju vjerskih dužnosti, oskudiva  u imalaštvu i pomanjkanje slasti.“

Neko ga je upitao o kakvom pomanjkanju slasti je riječ, a on je rekao:

„Nikada ne postigne kakav halal užitak, a da mu ga nešto ne pomuti.“

Ovaj velikan Islama, ashab i zet Božijeg poslanika Muhammeda s.a.w.s., je svajetujući svoga sina Hasana na samrtnoj postelji rekao:

„ Zapamti od mene dvije četvorke“,

A koje su to oče, upitao je Hasan, a Alija r.a. je rekao:

„Najveće bogastvo jeste razum, a najveće siromaštvo jeste glupost; najgora samotinja je samodopadljivost, a najplemenitija ljubaznost je lijepo ponašanje“.

A druga četvorka? Upitao je Hasan, a on je odgovorio:

„ Nipošto se nemoj družiti sa glupakom jer on ti želi učiniti dobro a pravi ti štetu; nemoj se družiti ni sa lažovom jer on ti približava ono što je daleko, a udaljava ti ono što je blizu;  nikada se nemoj družiti sa tvrdicom jer on će ti uskratiti nešto što ti bude najpotrebnije i nemoj se družiti sa pokvarenjakom jer on će te prodati za beznačajnu svotu.“

Draga braćo, vjernik ostaje uvijek isti, bez obzira na vrijeme i situacije. On je čvrst u svojoj vjeri, sa jednim licem i na jednom putu. Molim Allaha dž.š. da budemo u toj skupini odabranih.

Miher ef. Žiko