OPSKRBA JE SAMO U ALLAHA UZVIŠENOG

Hvala i zahvala Allahu dž.š., Gospodaru, Opskrbitelju i Uzdržavatelju svih svjetova, Onome Koji nas opskrbljuje iz Svoje milosti, a neka je salavat i selam našem učitelju s.a.w.s., njegovoj porodici, ashabima i svim sljedbenicima njegovim do dana Istine.

Draga braćo u dini-Islamu!

Podsjećam i sebe i vas na riječi Uzvišenoga dž.š. Koji u suri Er-Rum u 37.ajetu kaže:

„ Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome On hoce, i da uskracuje? to su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju.“

Allah dž.š. nas opskrbljuje Svojom voljom koliko hoće i čini to potpuno slobodno Svojom Mudrošći i Pravednošću pa jednim narodima da više, a jednima manje i kaže: „To su uistinu dokazi za ljude koji vjeruju“.

Uzvišeni Allah ne samo da udjeljuje nafaku i opskrbu ljudima, već je On stvoritelj te opskrbe i On stvara uzroke posredstvom kojih čovjek dobija tu opskrbu.

Ukoliko razmislimo o ovom Allahovom imenu, Er-Rezzak- Onaj koji opskrbu daje, shvatit ćemo suštinu njegove mudrosti, ali, isto tako i slabost vjerovanja većine ljudi u pogledu ovog imena. Slabost vjerovanja u er-Rezzaka- da Allah daje opskrbu a ne mi ljudi, je jedan od ključnih uzroka većine problema s kojima se danas čovječanstvo susreće.

Kaže Allah dž.š. : „Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On znagdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.“(Hud, 6)

Draga braćo, dvije su vrste nafake, opskrbe, koju Uzvišeni Allah daje. Prva nafaka je opća, ona koju Uzvišeni daje svim Svojim stvorenjima. On isto daje nafaku i bogobojaznom i grješnom, i vjerniku i nevjerniku, i muslimanu i kršćaninu i budisti. Ne samo da daje opskrbu ljudima, već i svim ostalim svijetovima.

Uzvišeni Allah se obavezao da će hraniti sva živa bića. Razmisli, koliko je samo Allahovih stvorenja na Zemlji, koliko je samo životinja u prašumama i džunglama, koliko je samo njih pod zemljinom korom, ali im Allah obezbijedi opskrbu i pod zemljom! Koliko je samo Allahovih stvorenja u morskim dubinama, u tami okeana i mora, koje ljudsko oko nikada vidjelo nije, ali im je Allah osigurao opskrbu! Razmisli kako Uzvišeni Allah hrani fetus u utrobi majke, kako hrani ptića u gnijezdu, pile u kori jajeta… I pored toga čovjek se oholi! Čovjek pljačka, otima, uzima mito, prodaje vjeru za sitni šićar!

Druga vrsta nafake jeste ona nafaka koju Uzvišeni Allah daje Svojim posebnim, odabranim robovima, a to je nafaka imana, čvrstog vjerovanja, spoznaje Uzvišenog i ibadeta Njemu. Najvrijednija opskrba koju Uzvišeni Allah može darivati čovjeku jeste opskrba imana i zadovoljstva Allahovom odredbom u srcu. Ta opskrba pribavlja čovjeku vječnost, vječnost koja nije prolazna, vječnost nakon koje ne slijedi smrt, pribavlja Džennet čije prostranstvo je kao nebesa i Zemlja, gdje veo hurije džennetske vrijedi više od dunjaluka i svega na njemu… Doista je to istinska opskrba, opskrba vječnosti, opskrba koja ne prestaje, koja ne nestaje.

U opskrbu koja je darivana posebnoj grupi ljudi jeste i znanje. To je nasljedstvo koje vjerovjesnici ostavljaju iza sebe. U hadisu stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Učenjaci su nasljednici Allahovih poslanika, a poslanici iza sebe nisu ostavili ni dinare ni dirheme, već su ostavili znanje.“

Pogrešna percepcija, shvatanje opskrbe jeste vjerovati da je opskrba samo u zlatu i srebru, u novcu i vrijednostima. Svaki vid Allahovog dara čovjeku je opskrba; zdravlje, berićet u imetku, zdravlju i porodici, hrana, voda, vazduh, znanje, vjera, bogobojaznost. Sve to je opskrba koju je Uzvišeni Allah propisao. Niti jedno živo biće neće umrijeti dok u potpunosti ne iskoristi svaki gram svoje nafake. Prenosi Abdullah ibn Mes’ud da je Muhammed, s.a., rekao: Zaista mi je melek Džibril, a.s., objavio da ni jedan čovjek neće umrijeti sve dok ne upotpuni svoju opskrbu i dok ne dođe smrtni čas. Zato se bojte Allaha i na lijep način tražite svoju nafaku, i neka vas sporost dolaska nafake ne navede da je tražite kroz haram, jer opskrba se ne stječe osim pokornošću Uzvišenom.

Dakle, koliko god čovjek se trudio da stekne više nafake, steći će samo onoliko koliko mu je Uzvišeni Allah odredio. Ako bude strpljiv i poštuje Allahove granice i propise, ta nafaka će mu, možda i okasniti, ali će u halalu doći. Ukoliko ne bude strpljiv, pa je krene sticati na haram način, neće nimalo svoju nafaku povećati, samo će je, možda, ubrzati, ali će biti griješan prema Uzvišenom Allahu.

Budimo svjesni Allaha dž.š., Koji nas opskrbljuje i Kojem ćemo se vratiti, pri svakom gutljaju vode, pri svakom zalogaju, pri svakom udisaju zraka. Budimo svjesni da nas Allah opskrbljuje, da sve što posjedujemo nije djelo naših ruku, već plod Allahovog darovanja  i milosti. Kada pružimo ruku prema haramu, budimo svjesni da, ukoliko se strpimo i Allaha budemo bojali, Allah dž.š. će nas opskrbiti halalom. Jedino što Uzvišeni od nas traži jeste da zahvalni budemo.

Glavni problemi savremenog društva je mito, korupcija, izrabljivanje siromašnih i nejakih, sve je to posljedica nedovoljnog vjerovanja da je samo Uzvišeni Allah taj koji daje nafaku i da je svakom stvorenju određena i propisana nafaka. Kada bi političar vjerovao u ovo Allahovo ime i svojstvo, istinskim vjerovanjem, ne bi sebi dozvolio da zloupotrebi položaj i uzme mito. Kada bi ljekar istinski vjerovao u ovo Allahovo ime, ne bi sebi dozvolio da prihvati mito od bolesnih ljudi koji jedva preživljavaju i crkavicu odvajaju za liječenje. Kada bi neki učenjaci i daije vjerovali iskreno u Allahovo ime er-Rezzak, bili svjesni da samo Allah daje nafaku, ne bi nikada stali u odbranu nasilnika i zalima, ne bi nikada prodali vjeru i svoj autoritet za sitni dunjalučki šićar, ne bi nikada izgubili osjećaj da su tu da usmjeravaju ljude Allahu i Allahovoj vjeri. Kada bi lopov vjerovao u ovo Allahovo ime, nikada sebi ne bi dopustio da nepravedno otme i ukrade imetak drugo čovjeka. I na kraju, kada bi većina nas vjerovala iskreno i istinski u ovo Allahovo ime nestalo bi mržnje, zlobe, zavisti, pakosti, ogovaranja, korupcije, mita i lopovluka.

Naš učitelj s.a.w.s. , upućujući nas kojoj deredži da težimo i kaže:

„Čudan li je vijernik, Allah mu ne odredi nijednu odredbu, a da ona za njega nije dobra. Ako ga zadesi sreća, on se zahvali Allahu i to mu je dobro. A ako ha zadesi nesreća, on se strpi i to mu bude dobro!“

Zbog toga draga braćo, trudimo se na Ispravnom putu, a naš trud će vidjeti Allah i Njegov poslanik i vjernici i tako ćemo biti od ove skupine, koju će Allah dž.š. opskrbiti lijepom opskrbom i na ovom i na budućem svijetu.

MIHRET EF. žIKO

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн