OSOBINE VJERNIKA

Hvala i zahvala Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Koji nam naša hrđava djela prašta, a dobra djela uvećava. A neka je salavat i selam na Njegovog miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve iskrene sljedbenike puta Istine.

Kaže Allah dž.š. u časnom Kur'anu:

"I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju — a Allah voli one koji dobra djela čine: i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole — a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? — i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih čeka nagrada — oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!" (Alu Imran, 133‐137)

 "Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine" (Eš‐Šura, 40)

"Neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti"? A Allah prašta i samilostan je." (En‐Nur, 22)

Draga braćo.

Jedna od istina koje srećemo na putu odgoja duše je i ta da je čovjek grešnik, da je sklonost griješenju sastavni dio njegove prirode. Međutim, Allah dž.š. je obavezao čovjeka da ukoliko pogriješi, treba pokajanjem da se dozove svijesti. Muhammed s.a.w.s. nas podučava kako i na koji način da budemo od onih sa kojima će Allah dž.š. biti zadovoljan, kako da budemo od skupine vjernika koji traže Allahovo dž.š. zadovoljstvo, kojim osobinama da se okitimo da bi bili od onih kojima će Allah dž.š. preći preko hrđavih djela.

 

Prva osobina jeste praštanje, afv, koje upućuje na čistotu i čednost srca. Vjernik oprašta onome ko ga uznemirava i želi mu učiniti dobro jer zna da ga to uzvisuje na stupnjevima pobožnosti. Ustvari, činjenje dobra i pomaganje onima koji su nam učinili zlo predstavlja najveći i najuzvišeniji stupanj vjere. Prije samog praštanja vjernik savladava svoj bijes i srdžbu, ne uzvraća onome ko ga uznemirava, potom mu oprašta učinjeno zlo. To je dobročinstvo, ihsan, odnosno uzvraćanje dobrim na zlo.

U jednom predanju stoji da je Poslanik s.a.v.s. kazao:

 "Allah mi je naredio da odlazim onima koji mene zaborave, da oprostim onome ko mi je nepravdu učinio i da udjelim onome ko je meni uskratio."

Drugo, vjernik shvata da se sve dešava s Allahovim određenjem. On vjeruje u kader. Tako vjernik svaku nelagodu shvata kao dio određenja, jer samo On određuje i propisuje sve u kosmosu. Zato se i ti, brate, trebaš predati u svemu svome Gospodaru.

Treće je vjernikovo uvjerenje da nesreće brišu grijehe, odnosno da nevolje sa sobom donose kefaret, potiranje grijeha. Tako tegobama u životu čovjek uništava svoja zlodjela i stiže na veće stupnjeve vjere. Allah dž.š. kaže: "I Gospodar njihov im se odaziva: Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi — vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih djela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uvesti; nagrada će to od Allaha biti. ‐ A u Allaha je nagrada najljepša.'" (Alu Imran, 195)

Draga braćo, vjernici svojim uvjerenjem u kefaret i uzvraćanjem dobra na zlo ispoljavaju nesvakidašnju mudrost. Allah dž.š. kaže: "Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati." (El‐Fussilet, 34)

U hadisu Poslanika s.a.w.s. se kaže: "Musliman je onaj od čije su ruke i jezika sigurni drugi muslimani." Ovo, također, podrazumijeva da musliman na pogrdu uzvrati lijepom riječi i nasmijano kako bi uništio neprijateljstvo u onome ko ga je grdio i ugasio plamen njegove srdžbe. "Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: ‐ jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj." (El‐Isra, 53)

Govoreći o napadima na vjernike, treba kazati kako iskren vjernik zna kako ljudi nisu savršeni, te da svaka nesreća dolazi zbog određenih grešaka koje smo sami počinili. Allah dž.š. nas opominje:

"Zar—kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći: 'Otkud sad ovo?!' Reci: "To je od vas samih!"Allah, zaista, sve može." (Alu Imran, 165)

"Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti." (Eš‐Sura, 30)

Osobina vjernika je njegova zahvala Allahu dž.š. na svemu, pa i na kušnjama.

Mi u Allahovom poslaniku i poslanicima imamo najbolji uzor. Njihovi postupci svjedoče njihov iman i žrtvu za put Islama. Njihova djela su tu da mi učimo i svoj život korigujemo i usklađujemo sa njihovim, da Allah bude sa njima zadovoljan.

Jusuf, a.s., kazao je svojoj braći koja su mu učinila veliku nepravdu: " Ja vas sada neću koriti', reče ‐ Allah će vam oprostiti, od milostivih On je najmilovistiji!'" (Jusuf, 92)

 Ove riječi ponovio je i Poslanik prilikom oslobađanja Meke, kada je oprostio svima onima koji su ga uznemiravali i ponižavali u rodnom gradu. Upravo se u ovome ogledaju riječi iz hadisa: "Nije junak ko se bori već onaj ko se uspije kontrolisati kada je ljut."

Kaže se da u Indžilu stoji: "Oprosti sedam puta onome ko se prema tebi jednom ogriješi."

"Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine."(Eš‐Šura, 40)

Draga braćo, trudimo se da budemo od ove skupine, skupine vjernika, a naš trud će vidjeti Allah dž.š. i poslanik Njegov s.a.w.s. i vjernici.

Molim Allaha dž.š. da nas počasti društvom Svojih poslanika na budućem svijetu.

Žiko Mihret ef.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн