Wed04142021

Last updateMon, 12 Apr 2021 2pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko Vjera je mjera

Vjera je mjera

Hvala i zahvala pripada Milostivom, koji nas daruje uputom da bi uspjeli i na ovom i na budućem svijetu preko Svoga poslanika Muhammeda s.a.w.s., našeg učitelja, neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike do dana Istine i polaganja računa.

Draga braćo u dini-Islamu.

Allah dž.š. nas opominje i poučava kroz Časni Kur'an i sunnetom Svoga Poslanika s.a.w.s. koji ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se obznanjuje, da se odgajamo i da živimo život koji je protkan osobinama vjernika. Allah dž.š. nas podučava da budemo strpljivi, da budemo oni koji će praštati i koji će biti zahvalni svome Gospodaru.

Da budemo od onih koji znaju Kur'ansku istinu : „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“ (El-Fussilet, 34) i da smo svjesni 30. ajeta sure Eš-Šura u kojem se kaže:

„Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.“

Zbog toga, draga braćo, jedini ispravni put, put koji nas može odvesti u vječno uživanje, put sreće i na ovom i na budućem svijetu jeste put Kur'ana Časnog.

Allah dž.š. kaže:

“Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine.” (Et-Tarik-14.)

Srca mnogih ljudi danas su zapečaćena i ne osjete poruku jasnu koja im je poslata prije više od 1400 godina. Mnoga srca su bolesna, a lijek ne žele da prime. Mnoga srca su okorjela, a ne žele da omekšaju. Mnoga srca su zahrđala, a ne žele da se očiste. Mnoga srca su u mraku, a ne žele svjetlo. Samo čovjek, taj mrav sićušni na zemlji, opire se i ne želi da primi ono što mu je njegov Gospodar poslao preko Muhammeda a.s., ne želi uputu, ne želi lijek, ne želi svjetlo, ne želi spas i na ovom i na budućem svijetu. Uzvišeni dž.š. u Kur'anu kaže: „Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.“ (El-Hašr-21.)

Problem kod mnogih ljudi je što ne shvataju smisao objave Kur’ana, a samim tim i njegovo mjesto i ulogu u životu čovjeka dok živi na dunjaluku. Naš Poslanik, a.s., je pokušao da objasni ashabima, ali i svim ljudima do Sudnjeg dana važnost i sadržaj Kur’ana, pa tako u jednom hadisu stoji:

 

Haris el-A'ver je kazao: „Prošao sam pokraj džamije, vidjevši ljude kako su se upustili u besposlene razgovore. Uđoh kod Alije i rekoh:' Vladaru pravpvjernih, zar ne vidiš da se ljudi odaju besposlenim razgovorima?' 'Zar to čine?' – upita. 'Da' – odgovorih, a on će na to: 'Čuo sam Allahovog Poslanika kada je kazao: „Dogodit će se veliko iskušenje.“ Rekoh: „A šta je izlaz iz njega Allahov Poslaniče?“ On odgovori: „Allahova Knjiga. U njoj su vijesti o onome što je bilo prije vas, o onome što će doći poslije vas, a bit će i sudija među vama. Ona rastavlja istinu od neistine i nije nikakva lakrdija. Ko je iz obijesti ostavi Allah će ga takvog upropastiti, a ko traži uputu mimo nje, Allah će ga u zabludi ostaviti. Ona  je čvrsto Allahovo uže. Ona je opomena mudra. Ona je ispravan put. S njom se ne može skrenuti na stranputicu. Ona ne predstavlja poteškoće za jezike, niti je se učenjaci mogu zasititi. Ne gubi se slast zbog njenog čestog učenja i ponavljanja, niti prestaju njezine neobičnosti. Ona je Knjiga kojoj su se džini zadivili kada su je čuli i rekli: 'Mi smo doista Kur'an koji divljenje izaziva slušali, koji na pravi put upućuje i mi smo u njega povjerovali (El-Džinn, 1-2) Ko u skladu sa njom bude govorio, istinu će govoriti. Ko se po njoj bude vladao, bit će nagrađen. Ko prema njoj bude sudio, pravedno će suditi. Ko ljude bude pozivao k njoj pozivat će ih na ispravan put.“ Upamti od mene ove riječi A'vere!' -  reče Alija.“ (Tirmizi)

Nažalost, mnogi nisu ili ne žele da prihvate Kur’an na pravi način. Danas, Kur’an-mushaf ima gotovo svaka muslimanska kuća i uglavnom kod velikog broja on je takav zatvoren negdje visoko na polici ustvari samo „hamajlija“ koja štiti kuću. Danas, veliki broj nikada nije pročitao prijevod Kur’ana kako bi se upoznao sa njegovom porukom. Većina Bošnjaka ne zna ga učiti, jer nisu našli i ne mogu naći slobodnog vremena da bi naučili harfove. Danas se Kur’an uči uglavnom mrtvima mada je on objavljen kao uputa živima. Nemam ništa protiv učenja Kur’ana našim umrlim, ali smatram da svako od nas lično treba da uči Kur’an i dovi za za svoje umrle. Živimo u vremenu kada se gaze propisi Kur’ana, čime iskazujemo nepokornost i nezahvalnost Gospodaru svjetova, te prkosimo svome Stvoritelju. Ne znam da li se na nas odnosi hadis gdje Muhammed a.s. između ostalog kaže:

„…A doći će vrijeme, kada će biti malo onih koji razumiju Kur’an, a  mnogo onih koji ga čitaju. Tada će se gaziti propisi Kur’ana, a vodit će se računa o njegovim slovima. Biće mnogo prosjaka, a malo onih koji dijele. Trošiće se mnogo vremena u razgovoru, a malo u molitvi. Malo će se raditi, a mnogo udovoljavati svojim strastima.“ (Malik)

U suri Kehf, u prvim ajetima stoji:

„Hvaljen neka je Allah koji svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego

ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje,

u kojoj ce vječno boraviti...“

Molim Allaha dž.š. da nas učini od onih koje će divnom nagradom obradovati.

Mihret ef. Žiko-Nevizdraci