Wed01222020

Last updateFri, 10 Jan 2020 8am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Muslimanke u periodici 1900-2010.

Muslimanke u periodici 1900-2010.

  • Publikacija "Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH: izabrana bibliografija (1900-2010)" objavljena je 2011. godine u okviru istraživačkog odjela CEI Nahla. Ova publikacija omogućava sveobuhvatan pregled knjiga i članaka koji u periodu od 1900. do 2010. tretiraju sociokulturni položaj žene u BiH. Recenzent publikacije, prof. dr. Fikret Karčić, za ovu publikaciju je rekao: „Po svom konceptu, ova knjiga daje pregled veoma važnog dijela publikacija i radova o ženi u BiH, posebno muslimanki, te će biti od neizmjerne pomoći istraživačima i svima onima koji su zainteresovani za društveni položaj žene u BiH. Ova knjiga će, sigurno, služiti i kao dokument o jednom vremenu i svjedočiti o promjenama u stvarnosti BiH, ali i u diskursu o ženi u ovoj zemlji na Balkanu. Ovo tim  prije što ova knjiga sadrži u svom dodatku i pune tekstove odabranih članaka o muslimankama iz periodike  te, na taj način, pored bibliografije sadrži i jednu vrstu antologije“. 
  • Upravo taj dodatak s punim tekstovima odabranih članaka, tu malu antologiju, donosimo vam OVDJE .