Wed01272021

Last updateWed, 27 Jan 2021 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Najpoznatiji prenosioci hadisa među ashabima

Najpoznatiji prenosioci hadisa među ashabima

Sedam ashaba koji najviše prenose hadise su:

1) Abu Huraira, r.a., koji prenosi 5374 hadisa. Od njega prenosi preko 300 prenosilaca. Od tog broja u Musnedu Ahmada b. Hanbela se nalazi 3847 hadisa. Buharija i Muslim od njega prenose 325 hadisa. Na osnovu broja prenesenih hadisa on je prvak među ashabima. Rodom je iz plemena Devs. U Medinu je došao sedme godine po Hidžri i učestvovao sa Božijim Poslanikom, s.a.v.s., u bici na Haybaru. Od tog vremena pa do preseljenja Muhammeda, s.a.v.s., na ahiret neprestano je bio s njim, slušao njegove riječi i memorisao ih. Poslanik, s.a.v.s., je za njega učio posebnu dovu da ga Allah obdari znanjem koje se ne zaboravlja. Svoje noći dijelio je na tri dijela: jedan za spavanje, drugi za ibadet, treći za učenje. Nakon smrti Muhammeda, s.a.v.s., postavljen je za namjesnika Bahrejna, a za vrijeme prvih umejadskih halifa bio je namjesnik Medine. Umro je 59/678. godine u 78. godini.

2. Abdullah b. Omar, r.a., prenosi 2630 hadisa. Ahmad b. Hanbal u svom ‘Musnedu’ bilježi 2019 njegovih rivajeta. Buharija od njega prenosi 81 hadis, a Muslim 31 hadis. Po broju prenesenih hadisa on dolazi odmah iza Abu Huraira, r.a. Sin je drugog halife Omara ibn al-Hattaba, r.a. Islam je primio zajedno sa svojim ocem, a zajedno s njim je i učinio Hidžru u Medinu. Učestvovao je u većini bitaka za vrijeme Muhammeda, s.a.v.s., prva od njih bila je Bitka na Hendeku, a i u kasnijim ratovima u Mezopotamiji, Perziji i Egiptu, ali nije učestvovao ni u jednom sukobu među muslimanima. Umro je u Mekki 74/692. godine u 87. godini života. Poznat je po striktnom pridržavanju sunneta Muhammeda, s.a.v.s. Kad bi prenosio hadis, oči bi mu se suzama napunile.

3.Anas b. Malik, r.a., koji prenosi 2286 hadisa. Buharija i Muslim od njega prenose 168 hadisa. A u ‘Musnedu’ Ahmada ibn Hanbala nalazi se 2178 njegovih rivajeta. Kada je imao 10 godina, njegova majka, Ummu Sulejm, dovela ga je Božijem Poslaniku, s.a.v.s., po samom njegovom dolasku u Madinu, da ga služi. Za vrijeme hilafeta Omara, r.a., otišao je u Basru da podučava njene stanovnike, gdje je i dočekao kraj ovosvjetskog života. Umro je 93/711. god. kada je imao 103 godine. Posljednji je ashab koji je umro u ovom gradu.

4.Majka vjernika – hazreti Aiša, r.a., prenijela je 2210 hadisa. Buharija i Muslim od nje prenose 174 hadisa. U ‘Musnedu’Ahmada ibn Hanbela njene predaje se nalaze u desetom tomu od 29. do 282. stranice. Ona je jedina među časnim suprugama Vjerovjesnika, s.a.v.s., koju je oženio kao djevojku. Umrla je 57/ 676. god. u 65. godini života. Dženazu joj je klanjao Abu Huraira. Ona ne samo da je zapamtila veliki broj hadisa od svog supruga, s.a.v.s., nego je bila i izuzetan kritičar slabih predaja i vrlo često je ispravljala pogrešno razumijevanje pojedinih predaja od ashaba. Veoma je veliki broj tabi’ina koji prenose hadise od nje.

5.Abdullah b. ‘Abbas, r.a., prenio je 1660 hadisa. Bio je amidžić Allahovog Poslanika, s.a.v.s.. Buharija i Muslim od njega zajedno prenose 95 hadisa, Buharija mimo Muslima prenosi 120, a Muslim 49 hadisa koje nije prenio Buhari. (Okić, 1936:6) Rođen je tri godine prije Hidžre a umro 68/687. godine u 71. godini života u Taifu.

6. Džabir b. ‘Abdullah, r.a., je prenio 1540 hadisa. Od tog broja Ahmad b. Hanbal bilježi 1206 hadisa, dok Buharija bilježi 26, a Muslim 126 hadisa. Jedan je od prvih muslimana Madine koji se sa Poslanikom, s.a.v.s., susreo na drugom sastanku na Akabi. Učestvovao je u 18 života. Posljednji je ashab koji je umro u gradu Allahovog Poslanika, s.a.v.s.. Prenosio je hadise ne samo od Muhammeda, s.a.v.s., nego i od drugih poznatijih ashaba, kao što su Abu Bakr, r.a., Omar, r.a. i dr., pa čak i od tabi’ina, između ostalih, i od Ummu Kulsum, kćerke Abu Bakra.

7. Abu Said al-Hudri, r.a., prenosi 1170 hadisa. Ahmad b. Hanbel bilježi 958 njegovih rivajeta. Buharija od njega bilježi 26 hadisa, a Muslim 52 hadisa. Jedan je od prvih stanovnika Madine koji je primio islam. Otac mu je ubijen na Uhudu. Sam je učestvovao u 12 bitaka za života Muhammeda, s.a.v.s.. Umro je u Madini 74/693. godine, a živio je 86 godina. Poput Abu Huraira i on je živio na sofi džamije Božijeg Poslanika, s.a.v.s. Hadise je slušao kako direktno od Muhammeda, s.a.v.s., tako i od ashaba: Abu Bakra, Omara, Zayda b. Sabita i dr. Smatra se jednim od najboljih pravnika među mlađim ashabima.

Izvor: Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici br. 9/2011.