Sun06072020

Last updateFri, 05 Jun 2020 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI ALLAHOVA LIJEPA IMENA

ALLAHOVA LIJEPA IMENA

Allah je vlastito ime Jednog, Jedinog, Istinskoga Boga. Pored ovog imena, u Kuranu i sunnetu spominju se i druga Allahova imena. S obzirom na to da Allaha niko bolje ne zna od Njega Samoga a od Njegovih stvorenja najbolje Ga poznaje Njegov poslanik Muhammed, a.s., o Allahu i Njegovim imenima može se govoriti jedino na temelju Kur’ana i sunneta. Allah se zbog toga ne može, niti smije, opisivati nikakvim ljudskim kategorijama, nego onako kako On sam Sebe opisuje i onako kako Ga opisuje Njegov poslanik.

Kroz Svoja imena Allah nam pruža osnovne informacije o Sebi kako bismo svojim ograničenim mogućnostima razumjeli Njegovu božansku prirodu i Njegova svojstva. Tako je Allah, kako sam Sebe u Kuranu opisuje, Najveći, Svemoguć, Stvoritelj i Održavatelj svemira i svih stvorenja, Pravedni Vladar Koji sve vidi, sve čuje i svim stvarima upravlja prema Svojoj volji. On je Vječno Živi, Prvi i Posljednji, bez početka i kraja, neograničen vremenom i mjestom i Sam Sebi dovoljan. Allah je naš najveći Pomagač, Zaštitnik, Dobročinitelj i Hranitelj, Koji život i smrt daje, naša iskrena pokajanja prima i molbama našim udovoljava. Iz Svoje neograničene ljubavi i milosti On nam opskrbu šalje i na Pravi Put upućuje. Kada su ashabi pitali Muhammeda, a.s., o Allahu, Allah im je odgovorio: Reci (Muhamede): “On je Allah-Jedan! Allah je Onaj Kome se svako u nevolji obraća! Nije rodio i rođen nije, i Njemu niko ravan nije” (112: 1-4).

Budući da je Allah Vječan i Trajan i svojstva koja izražavaju Njegova imena su vječna i trajna. Zbog toga je Allahova narav jedinstvena a osobine apsolutne, tako da nikome i ničemu nije sličan i zato se s Njim ništa ne može porediti. Stvoritelj mora biti drugačije naravi od stvari i bića koja je stvorio, jer kada bi bio iste prirode kao ta stvorenja, bio bi vremenski ograničen pa bi zbog toga i On trebao imati tvorca. Međutim Njegova svojstva su apsolutna i zato ništa nije kao On. Zbog toga se svojstva života, sluha, vida, znanja, moći, vlasti i sl. koja posjeduju ljudska stvorenja razlikuju od Allahovih svojstava po tome što su vremenski ograničena, nesavršena i slabijeg intenziteta.

Sva Allahova imena označavaju se kao “najljepša imena”. Razumijevanje značenja Allahovih imena jača i učvršćuje vjeru u Uzvišenog Allaha i predstavlja veliki motiv za iskreno pokajanje i spas na ovome i Budućem svijetu. Shvatanje dubine značenja Allahovih imena pomaže u razumijevanju Kur’ana Časnoga, oslobađanju od klanjanja drugim stvorenjima i ponašanju u skladu sa svojstvima koja sadrže Allahova imena. Allah zbog toga od vjernika traži da mu se lijepim imenima obraćaju, jer je to uvjet za Njegovo udovoljavanje njihovim molbama. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima, a klonite se onih koji skrnave Njegova imena - kako budu radili, onako će biti kažnjeni (7:180).

ostatak teksta u pdf formatu

- ALLAHOVA LIJEPA IMENA