Wed01262022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Jedan ders iz Mesnevije

Jedan ders iz Mesnevije

Hazreti Mevlana Dželaluddin Rumi, Mesnevija, VI. svezak, bejtovi: 3583-3629

Rabbi-š-šrahli sadri ve jessirli emri…

Naslov večerašnjeg dersa je:

Priča o caru koji je vasijjet učinio trojici svojih sinova: Na vašem putu kroz moje regije, na tom i tom mjestu sklapajte takav sporazum, a na tom i tom mjestu postavite takve naibe (opunomoćene predstavnike). Ali, Allahom vas zaklinjem, prema toj i toj tvrđavi ne idite nego je zaobiđite.

Evo, počinjemo sa hikjajom, pričom koja se neće završiti sve do kraja ovog VI. đilda. Biće prekidana pričama koje će ubacivati hz. Mevlana, ali ćemo, inšaAllahu-teala, sa njom završiti VI. svezak.

 1. Bejt:
  Bio car koji je imao tri sina,
  Sva trojica su bila inteligentna i pronicljiva.
 2. Bejt:
  Svaki je u darežljivosti, borbi i hvalisavosti
  Bio osobitiji od drugog.
 3. Bejt:
  Pred carem, prinčevi su stajali zajedno-
  Careve očne zjenice, poput tri svijeće.
 4. Bejt:
  Skrivenim putem iz dva izvora (iz dva oka) svakog sina,
  Vukla je vodu palma tog oca.
 5. Bejt:
  Dok od sina, voda ovog izvora hitro teče
  Prema bašči majke i oca,
 6. Bejt:
  Svježa biva bašča roditelja,
  Njihov izvor teče iz ova dva vrela.
 7. Bejt:
  Kad vrelo od bolesti oslabi,
  Sasuši se lišće i grane te palme.
  /Hoće da nam kaže, ne dopustite da vam presahne vrelo života./
 8. Bejt:
  Suhoća njegove palme očito govori,
  Da je od sina to stablo vlažnost izvlačilo.
 9. Bejt:
  Koliko mnogo je skrivenih kanala tako
  Povezano s vašim dušama, o nemarni!
 10. Bejt:
  O ti, koji si iz neba i zemlje supstance
  Izvlačio, da bi tvoje tijelo postalo debelo!
  /Dakle, obraća se čovjeku. Jer, ono sve što ima u vanjskom svijetu od toga smo sazdani mi pa smo uzeli, tj. Allah je ugradio u našu strukturu, nešto od zemlje, a nešto od neba./
 11. Bejt:
  Posudba je to. Manje se treba pretrpavati,
  Jer ono što si uzeo, moraš namiriti.
  /Dakle, sve će se to vratiti svom aslu, svom korijenu./
 12. Bejt:
  Osim udahnem, jer to je došlo od Vehhaba.
  Budi uz ruh, druge stvari su ništavne!
  /Aluzija na ajeti-kerim: Esteizu-billah: „I kada mu dam lik (Adem, a.s.), i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite.“

Sura El-Hidžr, ajet 29.

Znači, ova riječ osim udahnem, to je nefaht, a ovo ime Uzvišenog stvoritelja El-Vehhab (Darivatelj) znači Onaj koji daje sve ono što je nekome potrebno, i to bez naknade i interesa sada ili kasnije. Dakle, vidite, osimudahnem, to smo dobili od Vehhaba, ovo ćemo sve ostalo vratiti, pa nam onda kaže hz. Mevlana: Budi uz ruh druge stvari su ništavne! Ovdje nam kaže hz. Mevlana, koja je uloga muršidi-kjamila, a to je da on naše težište sa tijela, pomjeri ka ruhu, da budeš uz ono što si dobio kao dar od Stvoritelja. Da nam to bude jasnije, evo jednog primjera, jedna lijepa hikjaja.

Jedan čovjek izdržavao se tako što je odlazio u šumu i sjekao drva, i to prodavao. U šumi je živio jedan čovjek potpuno predan Stvoritelju, i on je posmatrao njega svaki dan kako dolazi, marljivo radi, umara se po raznim vremenskim prilikama. Jednog dana taj čovjek ga zovne i pita: Zašto ne bi ušao malo dublje u šumu? A on njemu odvrati: Zašto bih to radio, kad ovdje imam dovoljno drva, jer ako uđem dublje, još više se moram umoriti, jer iz više udaljenosti moram izvlačiti drva. On njemu reče: Nisam mislio na to, tamo ima jedan rudnik bakra, pa uzećeš malo bakra. Ovo drva što danas nasječeš može ti biti jedan dan, a to bakra što malo poneseš može ti biti sedam dana. I ovaj čovjek ga posluša i uđe dublje u šumu i nađe stvarno taj rudnik i onda mu dođe, a on ga dočeka: Da si malo dublje ušao u šumu… Pa tek sam našao bakar reče ovaj šta ću onda s njim raditi. Probaj malo dublje ući, tamo ima rudnik srebra, jer sad ono tamo što ćeš naći moći će ti zaklopiti tri mjeseca. I ovaj ode. Kad se opet vratio do njega on mu opet reče: Da si bogdo još malo dublje ušao u šumu… / pogledajte kako pomjera to težište kod svog učenika /, našao bi, kaže, rudnik zlata. I on ode i nađe i to (zlato). Kad se je vratio onaj mu opet kaže: Još malo dublje da uđeš rudnik dijamanata te čeka i onda ćeš se obezbijediti za sav svoj život. I ovaj ode i nađe dijamante. Vrati se sav sretan sa nekoliko tih skupocijenih dragulja, koji ga sada lišavaju svakog posla na dunjaluku, a onda mu ovaj reče: Sad si se obezbijedio za ovaj život, ali možda se mi više nećemo vidjeti, pa ću ti ja sada otkriti jednu tajnu: Pravo blago je u tebi, pa ako hoćeš ostani ovdje sa mnom, a to sve ostavi jer si se eto obezbijedio što se tiče materijalnih sredstava, pa ako hoćeš da nađeš ovo blago (koje je u tebi, blago koje ja imam), ostani ovdje. I sad ovaj kaže njemu: Ja sam cijelo vrijeme razmišljao, kako ti pored svega ovoga čega si svjestan, živiš tako tu ispod nekog drveta, zašto li ne uzmeš to. Ja ću zaista ostati uz tebe, jer ja znam ući u šumu, prodirati u njenu dubinu, a ne znam se potpuno predati Stvoritelju. To hoću od tebe da naučim. Eto, to je ta glavna uloga muršidi-kjamila, da to naše težište sa tijela prenese na ruh. Pa nam to tako lijepo veli hz. Mevlana: Budi uz ruh!

 1. Bejt:
  Nazivam ih ništavnim u odnosu na ruh,
  A ne u odnosu na Njegovo savršeno stvaranje.
  /Jer svaka stvar ima svoj smisao./

Novo poglavlje: Objašnjenje arifova traženja pomoći od Izvora vječnog života i njegove neovisnosti od traženja pomoći i privlačnosti iz izvora nepouzdanih voda. Alamet za to je odricanje od Kuće obmane, jer kad se čovjek oslanja na potporu tih izvora, oslabi u traženju vječno-stalnog izvora. (u naslovu imamo još dva bejta):

Djelo iz nutrine tvoje duše je nužno.
Od posudbi vrata ti se neće otvoriti.
Jedan izvor vode unutar kuće,
Bolji je od potoka koji iz vana dolazi.

/Ovdje nam spominje arifa. Kakav je njihov hod na dunjaluku, tih istinskih poznavalaca Stvoritelja. Evo jedan primjer: izvjesni rob, jedan od dobrih Allahovih robova, zvao se Abdullah ibni Zejd kuddise-sirruhu, živio je krajem 11. i početkom 12. stoljeća. On kazuje kako je krenuo u Bejtul-Makdis na zijaret. Izgubim, kaže, put kad naiđem na ženu i ja je upitah: O jadnice, jesi li i ti izgubila put?! A ona mi odvrati: Kako će jadan biti onaj ko poznaje Allaha, a kako da bude izgubljen onaj koji Ga voli! I priča dalje Zejd, pruži mi štap i reče: Uzmi za vrh ovog štapa i idi ispred mene. I ja sam krenuo. Nisam napravio ni sedam koraka kad se nađoh u Bejtul-Makdisu. Trljam oči, ne mogu da vjerujem gdje sam, ali vidim da sam tamo gdje sam i krenuo, evo me u haremu, vidim ona stoji tu pored mene. I sad ona, da mi objasni reče: Tvoj put je put zahida (onaj koji se odriče od svega), a moj put je put arifa (onih koji istinski poznaju Stvoritelja). Zahid hoda, a arif leti. Gdje će onaj koji hoda, stići onoga koji leti! I ona mi se gajb učini. Ja je ne vidjeh više. Eto takav je hod tih arifi-billah ljudi, istinskih poznavalaca Stvoritelja.

 1. Bejt:
  Kako je lijep kanal koji je izvor stvârī,
  On te oslobodi od onih drugih kanala.
  /Koji ide direkt sa izvora, koji nije priključen na druge, sporedne izvore./
 2. bejt:
  Ti iz stotinu vrela piće izvlačiš,
  Koji god od tih stotinu opadne, okrnji se tvoje raspoloženje.
  /Znači ovo znanje koje mi skupimo, sa raznih izvora uzimamo, pa pošto nije ono znanje koje je u tvom vlasništvu, uvijek može nestati./
 3. Bejt:
  Kada iznutra provrije Uzvišeni izvor,
  Postaješ neovisan od krađa s drugih vrela.
  /Taj ti izvor više niko ne može uzeti./
  /Jednom je Ebu Jezid el-Bistami, kuddise-sirruhu, rekao, govoreći o ljudima koji su se ponosili svojim velikim znanjem sakupljenim iz raznih knjiga: Vi skupljate znanje mrtvi od mrtvih, a mi ga uzimamo od Živog, koji nikad ne umire./
 4. Bejt:
  Kada radost tvoga oka bude od vode i gline,
  Plaća ove radosti bude srčana bol.
 5. Bejt:
  Kada tvrđavi voda dolazi s vana,
  U vrijeme sigurnosti bude je i previše.
 6. Bejt.
  Čim je dušman opkoli, da bi joj posadu
  U njihovoj krvi potopio,
 7. Bejt:
  Vanjsku vodu presiječe ta vojska,
  Da tvrđava ne bude utočište od njih.
 8. Bejt:
  Tada je jedan slani bunar iznutra,
  Bolji od sto slatkih Džejhuna (Amu Darja) iz vana.
 9. Bejt.
  Sjekač uzroka i vojske smrti,
  Poput deja dolaze da osijeku grane i lišće.
  (dej je deseti mjesec iranske solarne godine, od 22. 12. do 20. 1.)
 10. Bejt:
  Na dunjaluku nema im pomoći od proljeća,
  Osim ako je u duši proljeće lica Prijatelja.
  /Osim ako u duši zrake Toga Sunca nisu oblacima skrivene, onda imaš lični izvor i neovisan si od vanjskih./
 11. Bejt:
  Odatle nadimak zemlje je postao Kuća obmane,
  Jer ona povlači nogu na Dan prelaska.
  /Ovdje hz. Mevlana upućuje na jedan hadisi-šerif, u kojem je hz. Pejgamber rekao: Kada nur uđe u srce, ono se raspoloži (prema islamu) i rasprostrani se. Prisutni ga pitaju šta je alamet, šta je znak toga? On odgovara: to je odricanje od ove Kuće obmane, i okretanje Vječnoj kući i priprema za smrt prije nego što ona nastupi./
 12. Bejt:
  A prije toga trčala je oko tebe (ta Kuća obmane, dunjaluk),
  Lijevo i desno, govoreći:
  Odstraniću tvoju bol!, a ništa ne odstrani.
 13. Bejt:
  Ona ti je u vaktu briga govorila:
  Daleko od tebe bila patnja i deset brda bilo među vama!
 14. Bejt:
  Kada dođe vojska boli, dah će zaustaviti,
  I neće reći: „Ja sam te prije vidjela.“
 15. Bejt:
  Hakk je ovako naveo primjer šejtanova djelovanja:
  „On te u borbu vodi sa obmanom,
 16. Bejt:
  Govoreći: pružiću ti potporu. Ja sam s tobom.
  U opasnostima ću, pred tobom trčati.
 17. Bejt:
  Biću tvoj štit pred strijelama od bijelog jablana,
  Biću tvoje utočište u vaktu tjeskobe.
 18. Bejt:
  Život ću za tebe žrtvovati, da bih te spasio,
  O Rusteme, o lave – hej, muškarac budi!“
 19. Bejt:
  Sa ovim koketerijama prema kufru će ga odvesti,
  Ta vreća obmane, spletke i lukavštine.
 20. Bejt:
  Kad zakorači i u hendek padne, on će (šejtan)
  Usta otvoriti i grohotom se nasmijati.
 21. Bejt:
  Obmanuti će povikati: Hej, dolazi! Od tebe sam mnogo očekivao!
  Ovaj će odvratiti: „Idi, idi – gadiš mi se!
  /Ovim upućuje hz. Mevlana na riječi iz Kur'ani-kerima, kad šejtan čovjeka navede na kufr pa mu kaže na kraju: Ti se mene više ne tičeš./ Sura El-Hašr, ajet 16.
 22. Bejt:
  Ti se nisi bojao od Stvoriteljeve pravde,
  A ja se bojim. Diži ruke od mene.“
  /Svi ovi bejtovi upućuju na ajeti-kerim: “I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: ‘Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!’ – onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: ‘Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.'”

Sura El-Enfal, ajet 48.

Ovo se desilo za vrijeme bitke na Bedru, kada se je šejtan sa svojom vojskom pojavio u suretu osobe koja se zvala Suraka ibni Malik, koji je bio poznat kao veliki ratnik, i onda je on nih bodrio: Ne bojte se, nećete izgubiti bitku. Ali kada je šejtan ugledao Džibrila kako dolazi sa svojom vojskom, uzmakao je natrag i rekao: Pa ja nemam ništa s vama, pobojao se i pobjegao sa poprišta bitke./

 1. Bejt:
  Hakk reče: „On je sebe udaljio od dobrote
  (tj. taj koji se poveo za tvojim spletkama),
  A kad će tebe spasiti ove prepredenosti?!“ (Obraća se šejtanu)
 2. Bejt.
  Počinilac i žrtva, u Danu obračuna,
  Biće osramoćeni i kamenovanju izloženi.
 3. Bejt:
  Po Božijoj odluci i pravdi, pokradeni i razbojnik
  Će biti u jami udaljenosti i u groznom boravištu.
  /Sa ovim krajem bejta bi sel mihad, hz. Mevlana ukazuje na ajeti-kerim:
  „Reci onima koji neće da vjeruju: ‘Bićete pobijeđeni i u Džehennemu okupljeni, a on je grozno boravište!'” Sura Ali'Imran, ajet 12./
 4. Bejt:
  Zabludjeli i demon koji ga je zaveo,
  Trebaju se prestati nadati spasu i uspjehu.
 5. Bejt:
  Kako magarac, tako i ulovitelj magarca,
  Ovdje su u blatu. Ovdje nemarni, a tamo propali.
  /Na jednom drugom mjestu hz. Mevlana govoreći o toj družbi (oni koji su se priklonili šejtanu), kaže takvima u primjeru: Vi i vaši prijatelji nalik ste Faraonu, dok se tamo davite u Crvenom moru vlastite krvi. Sprijateljite se sa Musaom i vidjećete drugačiju riječnu vodu. Mi znamo da je voda Benu-israelićanima bila pitka, a krvava Koptima./
 6. Bejt:
  Osim onih koji su se okrenuli od toga (obmane)
  I u blagonaklono proljeće došli iz jeseni.
 7. Bejt:
  I pokajnikā, a Bog prima pokajanje.
  Prihvativši se Njegove naredbe, a On je divan Naredbodavac.
  /Ovdje nas hz. Mevlana upućuje na ajeti-kerim: „A onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se uistinu Allahu iskreno vratio.“ Sura El-Furkan, ajet 71./
 8. Bejt:
  Kada od postiđenosti zajecaju (ovi pokajnici),
  Arš se potrese od uzdaha griješnika (pokrene se more Allahove milosti)
 9. Bejt.
  Trese se poput majke nad djetetom,
  Uzima ih za ruke i vuče u visine.
  /A kolika je ta ljubav Allaha Uzvišenog prema svom robu, to nam hz. Mevlana na jednom mjestu slikovito kaže: Ljubav majke prema svom djetetu, u odnosu na ljubav Allaha, dž.š., prema svom robu je od pjenine pjene pjene pjena./
 10. Bejt:
  I kaže (Arš): O vi koje je Bog oslobodio od obmane,
  Gledajte bašču dobrote, i gledajte Gospodara Koji prašta!
  /Upućuje na ajet, koji kaže: „Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati.“ Sura El- Qijameh, ajeti 22. i 23. /
 11. Bejt:
  Nakon ovog, primaćete vječnu opskrbu i hranu,
  Koja će biti iz have Hakkove, a ne iz oluka (neće biti posrednika, već direktno).

/Upućuje na ajeti-kerim: „Da se oni pridržavaju Tevrata i Indžila i onog što im objavljuje Gospodar njihov“ (tj. Kur'ani-kerima) „imali bi šta da jedu i od onoga što je iznad njih“ (ovdje se govori o darovanom znanju, kad Vehhab daje bez računa) „i od onoga što je ispod nogu njihovih…“ Sura El-Maida, ajet, 66. (e to bi bilo ono stečeno znanje).
Vidite, ova opskrba iz have Hakkove, imali smo taj primjer, spominjali smo ga i prije i još će se spominjati. Benu-israelićani lutaju pustinjom 40 g. Allah dž.š. im bez ikakvog posrednika šalje hranu. To je selva i menna (za mennu kažu da je to k'o medna rosa, k'o hljepčići neki da su bili, a selva – ptice poput prepelica, pečene; i vidite, dolazi im hrana bez posrednika, ali ljudska slabost je takva i oni nakon izvjesnog vremena kažu: O Musa, moli svoga Gospodara, ovo nam je jednolična hrana, pa ne bi li nam dao ono što niče iz zemlje: od povrća, žitarica, luka, krastavica, leće. Pa im Musa a.s. postavlja pitanje: Zar želite ono što je bolje, zamijeniti za ono što je slabije?! Evo na ovom primjeru vidimo da nije svako predisponiziran za tu nebesku hranu, nego traži ono što iz zemlje niče./

I posljednji bejt,

 1. Bejt:
  Zato što je more ljubomorno na posrednike,
  Žedan poput ribe, odbaci mješinu.
  (tj. tvoje stanište je more, šta će ti mješina.)

In ne neđ mes / tu ne rem les / tu ne hab
Vah ji Hak val/ la hu a'lem / bis sa vab.

Ders održan 24. 04. 2012. g. u kući h. hfz. Halid-ef. Hadžimulića

Objavljeno: 4.2.2014.
PREUZIMANJE SADRŽAJA DOZVOLJENO JE ISKLJUČIVO UZ NAVOĐENJE IZVORA WWW.BEHAR.HR