Wed01262022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Muvetta':Poglavlje o kurbanima i šta se može zaklati za kurban

Muvetta':Poglavlje o kurbanima i šta se može zaklati za kurban

O čovjeku koji zakolje svoj kurban prvi dan Bajrama prije nego što ujutro pođe klanjati bajram-namaz

636. Obavijestio nas je Malik. pričao nam je Jahja ibn Se'id od 'Abbada ibn Temima. da je 'Uvejmir ibn Eškar zaklao svoj kurbana prvi dan Bajrama prije nego što je ujutro pošao klanjati bajram-namaz, pa je to ispričao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., te mu je on naredio da ponovo zakolje drugi kurban.
Muhammed je rekao: "Mi ovo prihvatamo. Čovjek koji živi u gradu u kome se klanja bajram-namaz, a zakolje kurban prije nego Što imam klanja (bajram) namaz, to mu se računa kao ovca koju je zaklao radi mesa i ne može biti kurban.
A ko ne bude u gradu, nego bude u pustinji ili u nekom selu veoma udaljenom od grada, pa zakolje kurban kada nastupa zora ili kada izlazi sunce, to mu je dopušteno. Ovo je stav i Ebu Hanife, Allah mu se smilovao."

 

Koliko osoba može učestvovati u jednom kurbanu?

 

637. Obavijestio nas je Malik, pričao nam je 'Umare ibn Sajjad da mu je prenio 'Ara ibn Jesar, a njemu je ispričao Ebu Ejjub, r.a., ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kazavši: "Mi smo kao kurban prinosili jednu ovcu koju bi čovjek zaklao za sebe i za svoje ukućane, zatim su se ljudi nakon toga počeli nadmetati u hvalisanju, pa je postao (predmetom) hvalisanja (uobraženosti i oholosti)."
Muhammed je rekao: "Kada je čovjek bio siromašan, tada bi zaklao jednu ovcu koju bi žrtvovao za sebe, pa se on hranio i nahranio bi svoju porodicu. Međutim, ovca koja se žrtvuje kao obavezni kurban za dvije ili tri osobe (koje su dužne zaklati kurban) nije dovoljna, nego je jedna ovca dovoljna samo za jednu osobu. Ovo je stav Ebu Hanife i većine naših pravnika

 

638. Obavijestio nas je Malik, pričao nam je Ebuz-Zubejr el-Mekki od Džabira ibn Abdullaha, r.a., da je rekao: "Na Hudejbijji smo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., zaklali devu za sedam osoba i kravu za sedam osoba."
Muhammed veli: "Mi ovo prihvatamo. Deva i krava mogu biti žrtvovane kao kurban, kao i hedj (hadžski kurban koji se žrtvuje u Mekki), za (najviše) sedam osoba, bile one (te osobe) razdvojene ili sastavljene, stanovnici jedne kuće ili više njih. Ovo je stav Ebu Hanife i većine naših pravnika."

 

Klanje životinja

639.   Obavijestio nas je Malik, pričao nam je Zejd ibn Eslem od Ata'a ibn Jesara, da je jedan čovjek na Uhudu čuvao (aapasao) svoju devu koja je davala puno mlijeka, pa joj se primakla  smrt,  a  on ju je  uspio zaklati  oštricom  štapa,Upitao je AUahovog Poslanika, s.a.v.s., o jedenju  njenog mesa, te mu je odgovorio: "U redu je, jedite njeno meso!"

640. Obavijestio nas je Malik, pričao nam je Nafi' od jednog ensarije. da mu je Mu'az ibn S'ad, ili S'ad ibn Mu'az33 prenio da je sluškinja K'aba ibn Malika čuvala njegove ovce na Sei'u (brdo pokraj Medine). Jednoj ovci se približio kraj, pa ju je sustigla i zaklala je (oštrim) kamenom. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio upitan o tome, te je rekao: "U redu je, jedite njeno meso!"
Muhammed je rekao: "Mi sve ovo prihvatamo. Ako izvršiš klanje onim (predmetom) što siječe vratne žile i pušta krv, to je uredu, izuzev zuba, nokta i kosti kojima je pokudeno izvršiti klanje. Ovo je stav Ebu Hanife i većine naših pravnika."

641, Obavijestio nas je Malik, pričao nam je Jahja ibn Se'id od Sc'ida ibnul-Musejjiba, daje od govorio da, u slučaju kad si prinuđen, ne smeta bilo Čime zaklati (životinju) ako taj predmet siječe (svojom oštricom).
Muhanimed je rekao: "Mi ovo prihvatamo. Sve to (nabrojano) ne smeta, kao Što sam ti prethodno objasnio. Ako bi klanje bilo izvršeno iščupanim zubom ili noktom, tako što se presijeku vratne žile i pusti krv. i tada bi bilo dopušteno jesti to meso. ali je to pokuđeno. A ako zub i nokat ne bi bili iščupani, nego je životinja ubijena (zubom ili noktom koji su na svojim prirodnim mjestima), onda je to strvina koju nije dopušteno jesti. Ovo je stav i Ebu Hanife."

 

O lovu i Šta je zabranjeno konzumirati od divljači i drugih životinja

642.  Obavijestio nas je Malik. pričao nam je Ibn Šihab od Ebu ldrisa el-Havlanija, a on prenio od Ebu S'alebea el-Hušenija, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio konzumiranje (mesa) svih zvijeri koje imaju očnjake."

643. Obavijestio nas je Malik, pričao nam je Isma'il ibn Ebi Hakim od 'Ubejde ibn Sufjana el-Hadramija. a on prenio od Ebu Hurejre, r.a.. da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Konzumiranje (mesa) svake zvijeri koja ima očnjake je haram."
Muhammed je rekao: "Mi ovo prihvatamo. Zabranjeno je konzumirati meso svake zvijeri koja ima očnjake i meso svake ptice koja ima kandže. Također je zabranjeno konzumirati meso ptica koje se hrane lešinama, bez obzira imale one kandže ili ne. Ovo je stav i Ebu Hanife. kao i većine naših pravnika, a uz njih i Ibrahima en-Neha'ija."