Wed01262022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Al-Zahravi - osnivač hirurgije

Al-Zahravi - osnivač hirurgije

Ebu-l-Kasim Halef ibn el-Abbas ez-Zehravi - ljekar, hirurg, hemičar, naučnik.(latinski naziv: albukasis)

Islam traži da musliman, ako treba putuje na kraj svijeta da bi se obrazovao i školovao. Islam ne dijeli nauku na vjersku i svjetovnu, kako se to često čuje. Islam traži da se uči u ime Allaha. Zato je među muslimanima uvijek bilo istaknutih naučnika u svim naučnim oblastima. Muslimanska nauka je, ustvari, udarila temelj na kome je Evropa izgradila svoj naučni i kulturni preporod. To je ono što se naziva „renesansa”.

Ez-Zehravi, na latinskom Abulcasis ili Albucasis, spada u red onih islamskih velikana koji su i svojim doprinosom zadužili čitav ljudski rod. Rođen je u mjestu Ez-Zehra, čuvenom pregradu Kordobe koju je sagradio andaluzijski halifa Abdur-Rahman en-Nasir.

Ez-Zehravi se školovao u Kordobi da bi kasnije postao direktor njene bolnice i direktor medicinske škole. Bio je dvorski ljekar halife Hakema ibn Hišama. Kuća mu je bila danonoćno otvorena za svakoga ko je tražio savjet ili praktičnu ljekarsku i drugu uslugu. Umro je oko 1013. godine. U svijetu nauke najviše se pamti po djelu At-Tasrif li men a'džeze an et-te'alif. Ovo djelo u svom posljednjem dijelu opširno izlaže hirurška znanja iz njegovog vremena. Djelo nas upoznaje s novim idejama kao što su: spaljivanje rane, razbijanje kamenca u mjehuru i odstranjivanje stranih tijela (tumora i dr.) otvaranjem organizma, operacijama. Savremena medicina je prihvatila mnoge ideje do kojih je on došao.

Hirurški dio pomenutog djela na latinski jezik preveo je Gerard iz Kramone. Izdanja ovoga djela izašla su u Veneciji 1497. godine, u Bazelu 1541. godine i Oksfordu 1778. godine. Ono je stoljećima služilo kao priručnik hirurgije na mnogim medicinskim školama širom Evrope. U njemu su se nalazile ilustracije medicinskih instrumenata koje je Ez-Zehravi izumio ili usavršio. Ove ilustracije su pomogle da se udare temelji hirurgije u Evropi.

 

oširnije na: http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_al-Qasim_al-Zahrawi