Sun12082019

Last updateThu, 28 Nov 2019 1pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI SUŠTINA ISLAMSKOG VJEROVANJA

SUŠTINA ISLAMSKOG VJEROVANJA

U “Uvodu” u El-Fikhu’l-ekber i El-Fikhu’l-ebsat  Imam el-A‘zam Ebu Hanife je objasnio suštinu islamskog vjerovanja na sljedeći način: “Suština islamskog monoteizma i onoga što čini neprikosnovenim islamski credo jeste izjava: Vjerujem u Allaha, i Njegove meleke, i objavljene knjige, i poslanike/vjerovjesnike, i vjerujem u proživljenje poslije smrti, i vjerujem u Njegovu odredbu dobra i zla, neka je On uzvišen, i vjerujem da je istinito polaganje računa na Sudnjem danu, i da je istina postojanje mizana/vage djela, te Džennet i Džehennem.”

Naš bošnjački učenjak imam Ahmed-efendi Bejadizade vjerno slijedi ovaj koncept Ebu Hanifnog mišljenja i ustrajava na čuvanju okvira koji su postavili hanefjsko-maturidijski učenjaci u akaidskoj nauci.


I‘tiqād je u smislu potpunog uvjerenja i istinskog opredjeljenja. Ukoliko je vjerovanje istoznačno nauku Kur’ana i Sunneta ispravno je, a ukoliko je različito i suprotno - neispravno je.

Kompletan tekst u pdf formatu