Wed01262022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Srebrenica- hronika ratnog zločina

Srebrenica- hronika ratnog zločina

srebrenica

Ova knjiga je prilog dvojice nizozemskih au­tora istraživanju stradanja u Srebrenici. Njezina je velika vrije­dnost u podrobnom i vanredno dokumentiranom prikazu toga događaja u posljednjim danima zaštićene zone Srebrenice, koje pratimo skoro iz sata u sat i iz čega se može zaključiti da je ko­rištena autentična dokumentacija Holandskoga bataljona. Od velikoga je značaja i svjetlo koje autori bacaju na način razmi­šljanja i probleme koji su stajali pred komandantima snaga i drugim najvišim zvaničnicima UN-a, ambasadorima Kontakt grupe i članovima Savjeta sigurnosti.

Uloženi su veliki napori da se osigura objektivna analiza uzroka koji su doveli do tragedije i autori su nastojali da nam sa primjernom nepristrasnošću predstave angažman svih glavnih sudionika. Čitalac i budući tekstovi dat će ocjenu koliko su ta na­stojanja uistinu bila objektivna. Ipak, knjiga ostaje rezultat rada dvojice nizozemskih eksperata, dvojice ljudi sa veoma ograniče­nim iskustvom u Bosni i Hercegovini. Njihov pristup na mome­nte ostavlja dojam izvjesnoga naglašavanja odgovornosti svih, kao da je zločin nad Srebrenicom bio rezultat sklopa neizbježnih okolnosti, djelo neke neumitne više sile, a ne (zlo)djelo jedne konzistentne mračne ideje srpskih vođa i krivoga odnosa međuna­rodne zajednice prema toj ideji. I ovom prilikom, kada našoj ja­vnosti prezentiramo integralni tekst prijevoda ove knjige, moramo naglasiti da je proračunata priroda počinjenih zločina nad bošnjačkim narodom u istočnoj Bosni nesporna, isto kao i odgo­vornost međunarodne zajednice za neispunjavanje preuzetih obaveza prema zaštićenim zonama i za neuspjeh da se, unatoč (ka­ko je u knjizi demonstrirano) jasnim vizijama namjera agresora, desetine hiljada ljudi koji su preživjeli godine patnji, spasu od užasne smrti, izgona i genocida.

(Izvod iz Uvodne riječi: dr. Hasan Muratović)

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje