Sun07212019

Last updateTue, 16 Jul 2019 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Shvatanja koja trebamo ispraviti

Shvatanja koja trebamo ispraviti

 

u godinama tokom agresije na BiH i neposredno nakon nje, ovdašnja muslimanska javnost je bila bombardirana raznim pamfletima u kojima se bosanskim muslimanima nudila prilika da »isprave pogrešna shvatanja" i priključe se (jedinoj) „spašenoj skupini". Neki će kazati kako je današnja smutnja sa tzv. paradžematima i tekfirskim skupinama rezultat, između ostalog, i blagog i nedefinisanog odnosa Islamske zajednice prema takvim sadržajima koji su malo po malo uzimali maha među Bošnjacima i doveli nas u stanje u kojem se nalazimo. U nekim obrazovnim institucijama Islamske zajednice su takve ideje bile prihvaćene i prenošene na učenike i studente. Tako imamo situaciju da se u udžbeniku za akaid na IPF-u u Zenici nalazi i konstatacija kako su maturidije jedna od sekti u islamu. Doduše, nedavno je autor tog djela javno obznanio da više ne zastupa takav stav Što me je obradovalo i donijelo nadu da nam se lakve stvari više neće dešavati u institucijama IZ. Međutim, ovih dana me je šokiralo objavljivanje komentara Ta-havijine poslanice autora Ibn Ebu-l-lzza od strane Rijaseia IZ i El-Kalema. Svi oni koji su makar malo upućeni u akaid-sku nauku znaju kakav je status tog djela medu učenjacima Ehlu-s-Sunneta i ko forsira upravo taj komentar Ta-havijeve poslanice. Ono što je još šokantnije jeste da su nam prevodilac i izdavač ovog djela priredili i predgovor od Zuhejra Šaviša, inače gorljivog pristalice Nasiru-d-dina Albanija s kojim se kasnije posvađao pa ga je Albani optužio da mu je iskrivljavao riječi i poigravao se s njegovim djelima. Čak i da je lagao na Poslanika, s.a.v.s.! U spomenutom predgovoru Šaviš je nedvosmisleno kazao odakle je Ibn Ebu-1-Izz crpio svoje komentare i Čijim idejama je bio inspirisan.

Dakle, ne radi se o istaknutim hanefijsko-maturidijskim ili eš'arijskim učenjacima već o Ibn Tejmijji i njegovom učeniku Ibn Kajjimu. Istovremeno, ŠaviŠ nam implicitno poručuje da je vjerovanje prvih muslimana samo ono što su naučavali Ibn Tejmijje i Ibn Kajjim, te su 2bog toga bili izloženi „nasrtajima fanatika, neobuzdanih razmetljivaca i zlonamjernih učenjaka"! On, dakle, svim onim učenjacima, tj. većini, koji se nisu slagali sa Ibn Tejmijjinim stavovima, zbog kojih je u nekoliko navrata zatvaran, pripisuje ove teške kvalifikacije. Na kraju predgovora optužuje i veki-la mešihata Osmanlijskog hi-lafeta Imama El-Kevserija za fanatizam i pristrasnost zato što je odbacivao ovo djelo Ibn Ebu-I-Izza.


Ako prihvatimo da je ovo zaista njegovo djelo, iako postoje sumnje ko je zapravo autor ovog djela što je i spomenuto u predgovoru, s obzirom da je djelo prvi puta štampano bez imena autora, šta je sa mišljenjima eminentnih učenjaka o ovom djelu? Zar nije Mulla Ali el-Kari u svom komentaru El-Fikhu-l-ekbera kazao za Ibn Ebu-I-Izza da je „sljedbenik pogrešnog pravca i pristalica skupine heretika".

Na kraju, kao imam, halib i muderis Behram-begove medrese, neko ko bi prema Ustavu IZ trebao tumačiti islam u skladu s hanefijsko-maturi-dijskom tradicijom, želim odgovornim ljudima u islamskoj zajednici postaviti nekoliko pitanja:
Zašto od tolikih komentara Tahavijeve poslanice koje su napisali poznati učenjaci i oko čije ispravnosti nema dileme medu ulemom 12 štampa i distribuira baš ovaj?
Kako da tumačimo islam u skladu s hanefijsko-maturidijskom tradicijom, onako kako se stoljećima činilo i još uvijek čini u Bosni i širom muslimanskog svijeta, kada IZ Štampa i besplatno distribuira literaturu u kojoj se to negira i pobija?
Da li Ustav IZ i sve one fetve koje su donesene oko institucionalnog tumačenja islama više ne važe?
Da li su naši časni prethodnici i naši alimi, kao što su Pruščak, Bejadizade i dr., pogrješno interpretirali islamsko vjerovanje pa je došlo vrijeme da nam neko otvori oči i izvede nas na pravi put?
Da li ste svjesni da su neke od ideja spomenutih u ovom djelu podloga za tekfir, smutnju i sukobe među muslimanima, odnosno da se na osnovu nekih Ibn Ebi-Mzzovih tumačenja koja su suprotna stavu većine učenjaka vrše provjere ispravnosti vjerovanja kod muslimana?
Da li ćemo morati da učimo svoje učenike i naše džematlije da Uzvišeni Ailah ima mjesto i da se kreće po nebesima, neka je Slavljen i Uzvišen, kako ne bismo bili optuženi za krivovjerstvo i otpad-ništvo od vjere?

Piše:
HFZ. MR. EDIN DedIĆ, PROFESOR KIRAETA u Behrah-begovoj medresi

Preneseno iz:Pteporod BROJ 6/1064 • 15. MART 2016.