Wed01222020

Last updateFri, 10 Jan 2020 8am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Ponavljanje riječi u Kur'anu

Ponavljanje riječi u Kur'anu

Ponavljanje riječi u Kur'anu      

 (Poglavlje iz knjige: „KUR´ANSKI IZAZOV ZNANOSTI“)

{flike}
Pored do sada iznesenih čudotvornih karakteristika, Kur'an posjeduje i „matematičku mudžizu“. Jedan primjer ove mudžize je zajednički broj ponavljanja određenih riječi. Određene riječi koje se u izvijesnom međusobnom odnosu na krajnje zbunjujući način ponavljaju u Kur'anu istom broju. Dolje su navedene riječi ove vrste i broj njihovog ponavljanja: Tako se izraz „sedam nebesa“ u Kur'anu spominje sedam puta. „Stvaranje nebesa (halku semavat)“ također se sedam puta ponavlja: Riječ „dan (jevm)“ u jednini spominje se 365 puta, a u množini, dakle, „dani (ejjam i jevmejn)“ 30 puta. Broj ponavljanja riječi„mjesec“ iznosi 12:

SEDAM NEBESA

STVARANJE NEBESA

DAN

DANI

MJESEC

7 puta

7 puta

365

30

12

Riječ „Abd-rob i riječ ibadet“ ponavljaju se 152 puta isto koliko i riječ „Rab-Gospodar“

Abd-rob/ ibadet

152

Rab-Gospodar

152

Riječ „izdaja“ spominje se 16 puta, kao i riječ „zloba (habis)“:

IZDAJA

16 puta

ZLOBA

16 puta

 

„Biljka“ i „stablo“ u Kur'anu se ponavljaju isti broj puta:

BILJKA

26 puta

STABLO

26 puta

Dok se riječ „kazna“ spominje 117 puta, jedan od temeljnih kur'anskih principa, „oprost“, se spominje duplo više od ovog broja, dakle 234 puta:

KAZNA

117 puta

OPROST

2x117=234 puta

Kada prebrojimo imperativ „reci“, vidjet ćemo da se on u Kur'anu spominje 332 puta. Isti rezultat ćemo dobiti i kada prebrojimo glagol „rekli su“

RECI

332 puta

REKLI SU

332 puta

Broj ponavljanja riječi "dunjaluk" i "ahiret" je isti:

DUNJALUK

115 puta

AHIRET

115 puta

Riječ "šejtan" spominje se 88 puta, koliko i riječ "melek":

ŠEJTAN

88 puta

MELEK

88 puta

Riječ "iman" (bez određenog člana) u cijelom Kur´anu spominje se 25 puta, riječ "bogohuljenje" isto toliko:

IMAN

25 puta

BOGOHULJENJE

25 puta

Riječ "zekat" ponavlja se 32 puta, koliko i riječ "bereket":

ZEKAT

32 puta

BEREKET

32 puta

Riječ "rahmet" ponavlja se ito toliko koliko i riječ "pravi put-hidajet":

RAHMET

79 puta

HIDAJET

79 puta

Riječ "dobar, pošten, pobožan, čestit, ebrar" ponavlja se 6 puta, dok se riječ "bludnik, razvratnik, lažov, fadžir" ponavlja duplo manje od toga, 3 puta:

EBRAR

6 puta

FADŽIR

3 puta

Riječi "ljeto-vruće" ponavljaju se u istom broju kao i riječi "zima-hladno", 5 puta:

LJETO-VRUĆE

5 puta

ZIMA-HLADNO

5 puta

Formulacija "stvorio je vas (čovjeka)" ponavlja se u istom broju kao i "pokornost", 16 puta:

STVORIO JE VAS (ČOVJEKA)

16 puta

POKORNOST

16 puta

Riječ „vino (hamr)“ i „pijanstvo (sekere)“ ponavljaju se isto puta: 6 puta:

VINO

6 puta

PIJANSTVO

6 puta

Riječ „bogatstvo“ ponavlja se 26 puta, ali riječ „siromaštvo“ duplo manje: 13 puta.

BOGATSTVO

26 puta

SIROMAŠTVO

13 puta

Riječ „čovjek (insan)“ spominje se 65 puta, što je jednako ukupnom broju spominjanja faza stvaranja čovjeka:

ČOVJEK

 

65

ZEMLJA

(turabun)

17

SJEME, SPERMA

(nutfeh)

12

EMBRIO

('alaq)

6

GRUDA MESA

(meda'a)

3

KOST

('izam)

15

MESO

(lahm)

12

UKUPNO:

 

65

Riječ „život (hajat)“ i riječ „smrt (mevt)“ spominju se 140 puta.

ŽIVOT

140 puta

SMRT

140 puta

Riječ korist i riječ nered spominju se 50 puta:

KORIST

50 puta

NERED

50 puta

Riječ „ljudi“ i riječ „poslanici“ spominju se 368 puta:

LJUDI

368 puta

POSLANICI

368 puta

Riječ „Iblis“ i rečenica „traženje zaštite od Iblisa (El-istiazetu min iblis)“ ponavljaju su 11 puta:

IBLIS

11 puta

TRAŽENJE ZAŠTITE OD IBLISA

11 puta

Riječ „Nesreća (musibet)“ i riječ „zahvala (šukr)“ spominju se po 70 puta:

NESREĆA

70 puta

ZAHVALA

70 puta

Riječ „udjeljivanje“ i riječ „zadovoljstvo“ spominju se 73 puta:

UDJELJIVANJE

73 puta

ZADOVOLJSTVO

73 puta

Riječ „Zabludjeli (oni koji su u zabludi)“ i riječ „umrli“ spominje se 17 puta:

ZABLUDJELI

17 puta

UMRLI

17 puta

Riječ „sihr“ i riječ „smutnja“ spominju se po 60 puta:

LJUDI

17 puta

POSLANICI

17 puta

 

Riječ „akl-razum“ i riječ „nur-svjetlo“ spominju se isti broj puta, 49:

AKL-RAZUM

49 puta

NUR-SVJETLOST

49 puta

 

Riječ „lisan-jezik“ i riječ „mev'izat-opomena“ spominju se po 25 puta:

JEZIK

25 puta

OPOMENA

25 puta

Riječ „žudnja“ i riječ „strah“ spominju se po 8 puta:

ŽUDNJA

8 puta

STRAH

8 puta

Riječ „šiddetun-žestina, jačina“ i riječ „sabur-strpljivost“ spominju se po 114 puta:

ŽESTINA

114 puta

STRAH

114 puta

Riječ „Muhammed“ (s.a.v.a.) i riječ „šerijat“ spominju se po 4 puta:

MUHAMMED a. s.

4 puta

ŠERIAT

4 puta

Riječ „redžul-čovjek“ i riječ „mer´etun-žena“ spominju se po 24 puta:

ČOVJEK

24 puta

ŽENA

24 puta

Pored ovih interesantnih odnosa između pojedinih riječi u Kur'anu Časnom susrećemo i navođenje pojedinih harfova na početku sura za koje se tačno ne može ustvrditi značenje. Tako sura El-Bekara počinje harfovima «Elif,Lam,Mim», Sura Jasin počinje harfovima «Ja i Sin» , sura Kaf počinje harfom «kaf», sura Er-Ra'd počinje harfovima «elif-lam-mim-ra» itd. 29 kur'anskih sura počinje harfovima. Od 28 harfova arapskog pisma 14 ih se navodi u raznim kombinacijama na početku sura. Mufessiri su iznijeli nekoliko mišljenja o mogućem značenju ovih harfova na početku sura. Pored mufessira ove harfove su ispitivali i u novije doba, računarskim tehnikama i prema tim istraživanjima (koja nažalost nisam uspio provjeriti) neki su ustvrdili da recimo u surama koje počinje sa «elif-lam-mim» najviše ima harfova « elif» pa zatim «lam» , pa «mim» . Tako recimo prema navodima dr. Mustafe Mahmuda u suri Er-Ra'd harf »elif» se spominje 625, «lam» 479, «mim» 260 i «ra» 137 puta. Isti slučaj je i sa surom El-Bekare u kojoj je «elif» zastupljen 4592, «lam» 3204 i «mim» 2195 puta. U suri Ali Imran koja također počinje sa «elif-lam-mim» harf «elif» je spomenut 2578, «lam» 1885 i «mim» 1251 puta (istim redom kako su spomenuti na početku sure) ... Ovo navodim samo iz razloga da se ne pomisli da je navođenjem nekih matematičkih formulacija koje sam prije spomenuo, iscrpljena navedena mogućnost, ne, ona je tim samo započeta ...