Sun09202020

Last updateThu, 17 Sep 2020 8am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Tekstovi vezani za Konjic SPISAK IMAMA IZ NERETVICE

SPISAK IMAMA IZ NERETVICE

Prema knjizi "Tragom izgubljene zemlje Ibre Here

 

Bare

•     Rustić Hasan* - u tom vremenu veoma pismen i učen. Između ostalog, bavio se i zapisivnjem, navodno, isti je posjedovao veći broj dijela i rukopisa na arapskom jeziku.

Bukovlje

 • Buljina Mustaj-beg* - završio medresu u Fojnici.
 • Mahmutović Avdo* - od 1874. do 1951. godine završio medresu u Fojnici.
 • Brkić Mujo* - službovao u mjestima Panduri i Dobričevići.

Blučići

 • Omerović Mustafa* zv. Mujaga - medresa Konjic.
 • Omerović Hasan*

Buščak

 • Đuro (Mujo) Mujaga* - medresa u Konjicu.
 • Đuro (Mujo) Mesa* - medresa u Konjicu.

Boždarevići

 • Hodžić Derviš* - medresa Konjic, imam džamije u Lisičićima.•Hodžić Alija«
 • Gagula Adem* (zvani hodža Gavranović) - Išao je u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, najbolji učenik svoje generacije. Nuđeno mu je da bude imam bilo koje džamije u Sarajevu (osim Begove džamije). Nikad nije radio kao efendija.

Cetina

 • Sakić Osman* - medresa Konjic.
 • Zukić Omer* - medresa Konjic.
 • Zukić Mujo*

Donje Višnjevice

 • Hakalović Mumin* - medersa Konjic, hodža u svom selu.
 • Hakalović Mušan* - medresa Konjic, hodža u svom selu.
 • Hakalović Camil - polaznik medrese.
 • Kezo Osman - polaznik medrese.

Donji Čažanj

Velid Gagula, isto


 • Mujala Salih - svršenik Al-Azhara u Kairu, profesor Gazi Husrev-begove medrese, trenutno je glavni imam Bošnjaka Australije.
 • Žiko Ešref - medresa u Konjicu.
 • Mujala Adem - bio je imam u Parsovićima.
 • Mujala Mustafa - bio je imam u Podhumu.
 • Mujala Omer* - medresa u Konjicu i Carigradu, imam u Sarajevu.
 • Žiko Mirhet - završio medresu, period iza zadnjeg rata.
 • Žiko Osman

Dobrićevići

 • Hafiz Nezir Ruhid - imam Repovačke džamije, prvi hafiz u dolini Neretvice, nakon nepunih 100. godina.
 • Sitar Salih* - medresa Konjic, imam džamije u Podhumu.

Donji Prijeslop

•      Mujak Bešir* - medresa u Konjicu, imam u svom selu i Podhumu.

Gorani

 • Cokoja Bećir* - medresa Konjic, imam džamije u Goranima.
 • Hrnjica Ibro* - medresa Konjic, imam džamije u Goranima.
 • Kovačević Ibrahim* - medresa Konjic.
 • Graho Ibrahim - imam džamije u Džanićima.
 • Kovačević Ismet«

Gostevići

•      Padalović Zulfo* - medresa u Konjicu.

Gornje Višnjevice

 • •Pripo Saban* zv. Sabo - medresa Konjic, imam na Bivoljem Brdu.
 • •Pripo Jusuf* zv. Juso - medresa Konjic.

Gorica

 • Gabela Derviš* - medresa Sarajevo, imam Jahje-pašine džamije u Sarajevu.
 • Gabela Mula Jusuf«

Gornji Čažanj

 • Košpo Ahmet* - medresa Fojnica.
 • Košpo Avdo* - medresa Konjic.
 • Mutabdžija Mujo* - medresa Konjic.

Gradac

•      Demirović Mustafa*

Jasenik

 • Radmanić Vehbija - bio je imam na Džepima.
 • Ćosić Numan - današnji imam Prkanjske džamije u Konjicu.
 • Radmanić Mehmed
 • Hodža Ahmet - 1817. godine.
 • Ćosić Ahmet.
 • Perva Ferid - vjeroučitelj u OŠ „Parsovići".
 • Ćosić Mustafa** - medresa u Konjicu, bio mlađi imam u Jaseniku.
 • Perva Bajro - bio je imam u Vardačkoj džamiji u Konjicu, novinar Preporoda.
 • Ćosić Adem - bio je imam u Goranima (penzioner).
 • Kozić Omer - vjeroučitelj u Prvoj osnovnoj školi u Konjicu.
 • Ćosić Mesud - glavni imam gradske džamije u Jablanici.


Kale

•      Jahić (Ahmet) Mehaga* (Kalovljak) - iako sa završenom medresom nije se bavio
imamskom dužnošću.

Kruščica

 • Terzić Ibrahim* - jedno vrijeme radio kao službenik u Vladi Sarajevo (Kraljevina Jugoslavija).
 • Mustafić Sulejmen* - šejh i hafiz.
 • Mustafić Ibrahim* - hafiz.
 • Mustafić Bećir* - medresa Konjic.
 • Habibija Mujo zv. Kutkić - mualim, završio medresu.
 • Habibija Osman*« - medresa Sarajevo, 40 godina radio kao mujezin Begove džamije u Sarajevu.
 • Habibija (Avdo) Salko* - bio hodža u svom selu i na Solakovoj Kuli.
 • Habibija Habib - 1817. godine.
 • Habibija (Avdo) Avdo - hodža u selu.
 • Habibija Osman* zv. Ćoso - medresa Konjic.
 • Habibija Ibrahim* - medresa u Sarajevu, mualim i mujezin GHB džamije u Sarajevu od 1897. godine te bibliotekar.
 • Habibije (Bekrija) Avdo - medresa u Konjicu, umro 1914. godine.
 • Habibija Ahmet - mujezin Gazihusrevbegove džamije u Sarajevu u prvoj polovici XX stoljeća.

Lukšije

•      Lukšija Sećan* zv. Sećo - medresa u Sarajevu, imam džamije u Goranima.

Lokva

•      Bajraktarević Mehmed*« zv. Skender - medresa Konjic.

Nevizdraci

•      Zahirović Zahir*

Oteležani

 • Ramić Mehmed* zv. Softa - medresa u Konjicu, imam džamije u Goranima.
 • Hondo (Muje) Bećir* - medresa u Mostaru, hodža u svom selu.


Parsovići

 • Sarajlić Mustafa - (1863.-1926. godina), medresa, bio prvi imam u staroj džamiji.
 • Sarajlić Ibrahim* - medresa Konjic, imam u selu.
 • Sarajlić Mehmed* - medresa Konjic, imam u selu.
 • Rizvić Ahmet* - medresa Konjic, nije se bavio imamskom dužnošću.
 • Mravović Adem* - medresa Konjic, nije se bavio imamskom dužnošću.
 • Cernica Amir-sadašnji imamu selu.

Podhum

 • Ahmić Jasmin - student u Turskoj.(Završio Karađozbegovu medresu u Mostaru)
 • Rizvić Husein
 • Ahmić Meho
 • Ahmić Smail - završena medresa u Sarajevu, nije sa bavio imamskom dužnošću.
 • Slato Husein* - medresa Sarajevo, nije se bavio imamskom dužnošću.
 • Ahmić Mula Mehmed*
 • Gačanin Ramo* - službovao u Kalama i Bušćaku.

Redžići

 • Redžić Zulfo* - imam džamije u Džanićima 60-ih god. XIX stoljeća.
 • Redžić Ibrahim - imam džamije u Džanićima.

Raotići

 • Zatega Fadil - vjeroučitelj.
 • Zatega Ahmet - dugogodišnji imam Caršijske džamije, zatim glavni imam Vardačke džamije. Od 2007. godine ovaj istaknuti imam odlazi u zasluženu penziju.

Slakovići

 • Mujić Vejsil* - rođen 1895. Službovao je do 1975. godine.
 • Mujić Muharem - medresa u Fojnici.
 • Mujić Hasib - poginuo u Fojnici.
 • Nefer Salih - imam Tekijske džamije u Konjicu.

Studenčica

 • Kovačević Sakib - zadnja služba mu je bila u Ribićima.
 • Hrnjica Uzeir - bio hodža u svom selu.
 • Mezit Idriz - radnik Muftijstva mostarskog.
 • Mezit Salem - Kao pripadnik A RBiH izgubio život za slobodu BiH.(Oba sina su mu imami)
 • Memić Osman 20 godina bio imam džamije u Studenčici.
 • Hrnjica Abid
 • Kovačević Ahmed - sadašnji imam u Kruščici.

Solakova Kula

 • Đuro Ahmo* - medresa Konjic.
 • Soljić (Mehmed) Šaćir* zv. Šećan - medresa Konjic.
 • Zalup Ahmo* - medresa Konjic, imam u selu.


Seonica

 • Buturović Derviš
 • Buturović Ahmed* - sin Osmanov, rođen 1902. godine, mujezin i imam u svim džamijama u Seonici.
 • Buturović Osman - 1880. godina., mujezin i imam u Seonici, Gornja Mahala.
 • Buturović Mustafa - hafiz.
 • Macanović Hasan* - imam u Podhumu.
 • Dermala Muhamed.
 • Uzunović Vejsil.
 • Uzunović Ahmed.
 • Begeta Muharem zv. Mušan* - službovao u Studenčici i Homatlijama.
 • Begeta Osman Nuri - šejh.
 • Lukšija Ragib*


Suitići

 • Sultić Adem* - službovao u Gornjim i Donjim Višnjevicama te u selu Trusina.


Treboje

•    Boloban Nafiz.

 

Kroz navedeni pregled da se uočiti da je u zadnjih 120 godine u Neretvici direktno i indirektno bilo zastupljeno preko 100 imama.