Fri10022020

Last updateThu, 17 Sep 2020 8am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi PREVODI KUR'ANA Prevod Kur'ana -Korkut

Prijevod Kur'ana na bosanski jezik - Besim Korkut

Display # 
Title Author Hits
001. Al-Fatiha - Pristup Written by Medzlis IZ Konjic 6449
002. Al-Baqara - Krava Written by Medzlis IZ Konjic 9226
003. Ali 'Imran - Imranova porodica Written by Medzlis IZ Konjic 6196
004. An-Nisa' - Žene Written by Medzlis IZ Konjic 5281
005. Al-Ma'ide - Trpeza Written by Medzlis IZ Konjic 4600
006. Al-An'am - Stoka Written by Medzlis IZ Konjic 3942
007. Al–A'raf – Bedemi Written by Medzlis IZ Konjic 4671
008. Al–Anfal – Plijen Written by Medzlis IZ Konjic 3442
009. At–Tevba – Pokajanje Written by Medzlis IZ Konjic 4504
010. Yunus – Junus Written by Medzlis IZ Konjic 3736
011. Hud – Hud Written by Medzlis IZ Konjic 3624
012. Yusuf – Jusuf Written by Medzlis IZ Konjic 3812
013. Ar–Ra'd – Grom Written by Medzlis IZ Konjic 3387
014. Ibrahim – Ibrahim Written by Medzlis IZ Konjic 3919
015. Al–Higr – Hidžr Written by Medzlis IZ Konjic 3294
016. An–Nahl – Pčele Written by Medzlis IZ Konjic 4525
017. Al–Isra' – Noćno putovanje Written by Medzlis IZ Konjic 4132
018. Al–Kahf – Pećina Written by Medzlis IZ Konjic 4498
019. Maryam – Merjema Written by Medzlis IZ Konjic 3891
020. Ta ha – Taha Written by Medzlis IZ Konjic 4010
021. Al–Anbiya – Vjerovjesnici Written by Medzlis IZ Konjic 3537
022. El–Hagg – Hadždž Written by Medzlis IZ Konjic 3383
023. Al–Mu'minun – Vjernici Written by Medzlis IZ Konjic 5185
024. An–Nur – Svjetlost Written by Medzlis IZ Konjic 4801
025. Al–Furqan – Furkan Written by Medzlis IZ Konjic 3493
026. Aš–Šu'ara' – Pjesnici Written by Medzlis IZ Konjic 3247
027. An–Naml – Mravi Written by Medzlis IZ Konjic 3504
028. Al–Qasas – Kazivanje Written by Medzlis IZ Konjic 3141
029. Al–'Ankabut – Pauk Written by Medzlis IZ Konjic 3615
030. Ar–Rum – Bizantinci Written by Medzlis IZ Konjic 3341
031. Luqman – Lukman Written by Medzlis IZ Konjic 3376
032. As–Sagda – Padanje ničice Written by Medzlis IZ Konjic 3181
033. Al–Ahzab – Saveznici Written by Medzlis IZ Konjic 3882
034. Saba' – Saba Written by Medzlis IZ Konjic 3295
035. Fatir – Stvoritelj Written by Medzlis IZ Konjic 4021
036. Ya Sin – Jasin Written by Medzlis IZ Konjic 6769
037. As–Saffat – Redovi Written by Medzlis IZ Konjic 3450
038. Sad – Sad Written by Medzlis IZ Konjic 2976
039. Az–Zumar – Skupovi Written by Medzlis IZ Konjic 3582
040. Al–Mu'min – Vjernik Written by Medzlis IZ Konjic 3240
041. Fussilat – Objašnjenje Written by Medzlis IZ Konjic 3305
042. Aš–Šura – Dogovaranje Written by Medzlis IZ Konjic 3170
043. Az–Zuhruf – Ukras Written by Medzlis IZ Konjic 3254
044. Ad–Duhan – Dim Written by Medzlis IZ Konjic 3243
045. Oni koji kleče – Al–Gatiya Written by Medzlis IZ Konjic 3076
046. Al–Ahqaf – Ahkaf Written by Medzlis IZ Konjic 2985
047. Muhammad – Muhammed Written by Medzlis IZ Konjic 3093
048. Al–Fath – Pobjeda Written by Medzlis IZ Konjic 3480
049. Al–Hugurat – Sobe Written by Medzlis IZ Konjic 4757
050. Qaf – Kaf Written by Medzlis IZ Konjic 3775
051. Ad–Dariyat – Oni koji pušu Written by Medzlis IZ Konjic 2966
052. At–Tur – Gora Written by Medzlis IZ Konjic 3027
053. An–Nagm – Zvijezda Written by Medzlis IZ Konjic 2916
054. Al–Qamar – Mjesec Written by Medzlis IZ Konjic 2859
055. Ar–Rahman – Milostivi Written by Medzlis IZ Konjic 9716
056. Al–Waqi'a – Događaj Written by Medzlis IZ Konjic 3069
057. Al–Hadid – Gvožđe Written by Medzlis IZ Konjic 3015
058. Al–Mugadala – Rasprava Written by Medzlis IZ Konjic 2968
059. Al–Hašr – Progonstvo Written by Medzlis IZ Konjic 4209
060. Al–Mumtahina – Provjerena Written by Medzlis IZ Konjic 2815
061. As–Saff – Bojni red Written by Medzlis IZ Konjic 2900
062. Al–Gumu'a – Petak Written by Medzlis IZ Konjic 3009
063. Al–Munafiqun – Licemjeri Written by Medzlis IZ Konjic 2834
064. At–Tagabun – Samoobmana Written by Medzlis IZ Konjic 2914
065. At–Talaq – Razvod braka Written by Medzlis IZ Konjic 3076
066. At–Tahrim – Zabrana Written by Medzlis IZ Konjic 3004
067. Al–Mulk – Vlast Written by Medzlis IZ Konjic 3783
068. Al–Qalam – Kalem Written by Medzlis IZ Konjic 3105
069. Al–Haqqa – Čas neizbježni Written by Medzlis IZ Konjic 2670
070. Al–Ma'arig – Stepeni Written by Medzlis IZ Konjic 2910
071. Nuh – Nuh Written by Medzlis IZ Konjic 2686
072. Al–Ginn – Džinni Written by Medzlis IZ Konjic 2835
073. Al–Muzzammil – Umotani Written by Medzlis IZ Konjic 3103
074. Al–Muddattir – Pokriveni Written by Medzlis IZ Konjic 3035
075. Al–Qiyama – Smak svijeta Written by Medzlis IZ Konjic 2930
076. Ad–Dahr (Al–Insan) – Vrijeme (Čovjek) Written by Medzlis IZ Konjic 2982
077. Al–Mursalat – Poslani Written by Medzlis IZ Konjic 2898
078. An–Naba' (78) – Vijest Written by Medzlis IZ Konjic 4325
079. An–Nazi'at – Oni koji čupaju Written by Medzlis IZ Konjic 2984
080. 'Abasa – Namrštio se Written by Medzlis IZ Konjic 2911
081. Et–Takwir – Prestanak sjaja Written by Medzlis IZ Konjic 2744
082. Al–Infitar (82) – Rascjepljenje Written by Medzlis IZ Konjic 2701
083. Al–Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju Written by Medzlis IZ Konjic 2698
084. Al–Inšiqaq – Cijepanje Written by Medzlis IZ Konjic 2941
085. Al–Burug – Sazviježda Written by Medzlis IZ Konjic 3175
086. At–Tariq – Danica Written by Medzlis IZ Konjic 2946
087. Al–A'la – Svevišnji Written by Medzlis IZ Konjic 2920
088. Al–Gašiya – Teška nevolja Written by Medzlis IZ Konjic 2710
089. Al–Fagr – Zora Written by Medzlis IZ Konjic 2969
090. Al–Balad – Grad Written by Medzlis IZ Konjic 2666
091. Aš–Šams – Sunce Written by Medzlis IZ Konjic 3144
092. Al–Layl – Noć Written by Medzlis IZ Konjic 3157
093. Ad–Duha – Jutro Written by Medzlis IZ Konjic 3294
094. Al–Inširah – Širokogrudost Written by Medzlis IZ Konjic 3052
095. At–Tin – Smokva Written by Medzlis IZ Konjic 2841
096. Al–Alaq – Ugrušak Written by Medzlis IZ Konjic 3021
097. Al–Qadr – Noć Kadr Written by Medzlis IZ Konjic 2745
098. Al Beyyina – Dokaz jasni Written by Medzlis IZ Konjic 2916
099. Az–Zilzal – Zemljotres Written by Medzlis IZ Konjic 2943
100. Al–Adiyat – Oni koji jure Written by Medzlis IZ Konjic 2941
101. Al–Qari'a – Smak svijeta Written by Medzlis IZ Konjic 2899
102. At–Takasur – Nadmetanje Written by Medzlis IZ Konjic 3085
103. Al–'Asr – Vrijeme Written by Medzlis IZ Konjic 2989
104. Al–Humaza – Klevetnik Written by Medzlis IZ Konjic 2900
105. Al–Fil – Slon Written by Medzlis IZ Konjic 2991
106. Qurayš – Kurejšije Written by Medzlis IZ Konjic 2649
107. Al–Ma'un – Davanje u naruč Written by Medzlis IZ Konjic 2861
108. Al–Kawtar – Mnogo dobro Written by Medzlis IZ Konjic 3220
109. Al–Kafirun – Nevjernici Written by Medzlis IZ Konjic 3048
110. An–Nasr – Pomoć Written by Medzlis IZ Konjic 4554
111. Al–Lahab – Plamen Written by Medzlis IZ Konjic 2762
112. Al–Ihlas – Iskrenost Written by Medzlis IZ Konjic 3324
113. Al–Falaq – Svitanje Written by Medzlis IZ Konjic 4503
114. An–Nas – Ljudi Written by Medzlis IZ Konjic 3283

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner