Sun08182019

Last updateTue, 13 Aug 2019 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi Prikazi knjiga Halal i haram

Biblioteka

Halal i haram

Halal i haram
Autor: Muhammad Mutawalli Sha'rawi
Prijevod : Salem Dedovic, Ahmed HAtunic
Izdavac: Medzlis islamske zajednice Sanski Most ; Sanski Most, BiH; septembar 2005.
Ilustrirano?: Ne
ISBN-13: 9789958968426
Jezik: bosanski; meki uvez; 110 strana; 20

halal i haram

Sejh es-Sa'ravi (pocetno slovo kao u Spanija) je bio jedan od najistaknutijih savremenih vaiza i mufessira (tumaca Kur'ana).
Rodjen je 15. aprila 1911. u Dakadusu, Egipat. Kao dijete je zavrsio hifz u svome selu, u neformalnoj vjerskoj skoli. Diplomirao je na El-Azharu 1941., i stekao kvalifikaciju ucitelja godinu dana kasnije. Njegova vezanost za El-Azhar je potrajala sve do smrti.
El-Sha'rawi je predavao na razlicitim obrazovnim institucijama, tzv. Islamskim Skolama koje su podredjene El-Azharu, kao sto su ona u Tanti, Aleksandriji i Zekaziku. U periodu 1957-1960, predavao je na Serijatskom fakultetu Univerziteta Kralj Abdul Aziz u Dzedi, Saudijska Arabija. Na povratku u Egipat postao je zamjenik direktora Vjerskog Obrazovnog Instituta u Tanti.
U ovom periodu, puno je putovao po Egiptu i upoznao je veliki broj imama i vjerskih lidera, ponajvise zahvaljujuci funkciji direktora za da'wu u Ministarstvu vakufa, na koju je postavljen 1961. Godinu dana kasnije, biva namjesten za inspektora arapskog jezika na El-Azharu. Na ovom mjestu radi na vecem broju obrazovnih pitanja, kao sto su razvoj nastavnih programa.
Tokom ovog perioda, El-Azhar je jos uvijek zadrzavao svoj jedinstveni i jaki karakter u egipatskom drustvu. Zato je el-Sha'rawijevo namjestenje na funkciju Direktora ureda azharskog rektora, rahmetli Hasana Ma'muna, omogucilo ovom alimu da bolje upozna dogadjanja u azharskim krugovima (1964).
No, njegovo iskustvo nije bilo ograniceno samo na Egipat. Naime, u periodu 1966-1972, el-Sha'rawi je boravio u Alziru gdje je bio direktor misije za obuku. Ovome je slijedila jos jedna posjeta Saudijskoj Arabiji, ovaj put u svojstvu Direktora Visih Studija na Kralj Abdul Aziz Univerzitetu.
El-Sha'rawi je aktivno ucestvovao u egipatskom drustvenom i politickom zivotu. Medjutim, njegova usresredjenost na obrazovanje ga je postedila brutalnih akcija koje je egipatska vlast provodila nad islamskim aktivistima, prvenstveno Muslimanskom bracom. Iako je bio jako blizak ovom pokretu u formativnom periodu (1934-1937), i jako dobro poznavao Imama Hasana el-Bennu (1906-1949), el-Sha'rawi je ostao izvan krugova Muslimanske brace. Njegova ljubav za obrazovanje ga je privukla da se kao 23-godisnjak prikljuci studentskom pokretu za vracanje Sheikha el-Meragija na funkciju Velikog Imama. Zbog ovoga je bio pritvoren krace vrijeme.
Tokom Sadatovog rezima, Sheikh Sha'rawi je postavljen za Direktora vakufa i azharskih pitanja (1976-1978). U zadnje dvije zivotne dekade Sha'rawi je obavljao niz znacajnih funkcija, kao i bio pocastvovan mnogim priznanjima iz citavog islamskog svijeta. 1980. je izabran u Islamsku istrazivacku akademiju azharskog univerziteta; 1987. je postao clanom Akademije arapskog jezika u Kairu, a bio je i clan Donatorskog fonda Svjetske muslimanske lige. Od strane vlade Ujedinjenih arapskih emirata je proglasen za islamsku licnost godine 1997. Sheikh el-Sha'rawi je preselio na Ahiret 17. juna 1998.
Kao akademik, el-Sha'rawi je bio najbolje poznat u svojstvu mufesira (tumac Kur'ana). Bio je poznat po tome sto je sirokim masama mogao pojednostaviti i pribliziti znacenja Kur'ana, i predstaviti im to na nacin koji je njima najblizi. Njegov tefsir je jedan od najpopularnijih i najvise citanih modernih tefsira. Bio je ziva enciklopedija u Kur'anskim naukama, kao i izvrstan poznavalac skola tefsira. Takodje je jako dobro poznavao biografije istaknutih alima. Bio je nasiroko poznat po svojoj elokventnosti, sto nije zacudo jer je pisao divnu poeziju na arapskom. Optuzen je od strane nekih krugova da je sirio ideolosko usmjeravanje u dzamijama, sto je on na elegantan nacin pobio dokazujuci razliku izmedju drzanja hutbi i gore navedene prakse.
Izmedju ostalog, bio je poznat po javnim debatama koje je usmjeravao protiv pojedinih clanova drustva koji su iznosili negativna misljenja o Islamu. Tako je pobio knjizevnika Teufika Hakima, koji je napisao knjigu "Razgovor sa Allahom", u kojoj je tvrdio da ce mnogi nevjernici i neprijatelji Islama, poput Ajnstajna, uci u dzennet bez polaganja racuna, kao sto je i tvrdio da je razgovarao direktno sa Allahom dz.s. Uzvracao je i filozofu Zekiju Nedzibu Mahmudu koji je pobijao neke Poslanikove s.a.v.s. hadise. Stoga je od strane nekih ljudi optuzen da hoce da od sebe napravi cuvara vjere.Takodje je uzvracao na predrasude sekularista u pogledu sunecenja, braka, slobodnog mjesanja polova, seksa, hidzaba, golotinje, hedonizma; i na tvrdnje da i zena ima pravo na vise muzeva, kao sto i muskarac ima pravo na visezenstvo. Njegov kriticizam je bio upucen i na ekstremne "islamske" organizacije, i drzao je da to nisu istinske islamske grupe. Uprkos tome, sa grupom alima i mislilaca pozivao je na dijalog izmedju vlade i ovih organizacija; prijedlog koji je, na zalost, odbijen od strane vlasti, i doskorasnji egipatski ministar unutarnjih poslova, Muhammed Abdul Halim Musa, koji je bio ukljucen u ove pregovore, je smijenjen.

El-Sha'rawi je napisao veliki broj knjiga koje obuhvataju razlicite islamske discipline: tefsir, fikh, akidu, islamsku misao, obrazovanje i drugo. Pisao je i poeziju, sto samo potvrdjuje njegovu siroku naobrazbu i svestranost. Ipak, najznacajnije i najpoznatije njegovo djelo je tefsir pod imenom Tafsir al-Sha'rawi. Veci broj njegovih knjiga je preveden i na druge jezike (engleski, malajski itd.).


Bibliografija:


Tafsir al-Sha'rawi. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1991. (Tefsir Sha'rawi)
100 Su'al wa Jawab fi al-Fiqh al-Islami. al-Qahirah: Maktab al-Turath al-Islami, 1983. (100 fikhskih pitanja i odgovora)

al-Islam bayna al-Ra'smaliyyah wa al-Shuyu'iyyah. al-Qahirah: Dar al-Shabab, 1991. (Islam izmedju kapitalizma i komunizma)

al-Islam bayna al-Masihiyyah wa al-Yahudiyyah. N.p.: al-Rawdah lil-Nashr wa al-Tawzi', 1990(?). (Islam izmedju krscanstva i zidovstva)

al-Khilafah: Khalq al-Kawn...al-Hadf wa al-Manhaj. al-Qahirah: Maktab al-Turath al-Islami, 1992. (Namjesnistvo: stvaranje svijeta...svrha i plan)

al-Rasul sallallahu 'alayhi wa sallam bayna al-Mu'jizah wa al-Waqi'. Bayrut: al-Maktabah al-Thaqafiyah, 1993. (Poslanik s.a.v.s. izmedju mudzize i stvarnosti)

al-Shaykh al-Sha'rawi fi Rihab al-Ka'bah. al-Qahirah: Markaz al-Kitab li al-Nashr, 1997. (Sejh Sha'rawi u gostoroprimstvu Kabe)

al-Gharah 'ala al-Hijab: al-Bayan li ma fi Maqalat al-'Ashmawi wa 'Abd al-'Azim Ramadan min Abatil wa Buhtan. al-Qahirah: Maktabah al-Turath al-Islami, 1994. (Napad na hidzab: Pojasnjenje lazi i potvora u clancima al-'Ashmawija i 'Abd al-'Azim Ramadana)

Ithbat Wujud Allah wa Wahdaniyyatihi. al-Qahirah: Maktabah al-Turath al-Islami,1989. (Potvrda Allahovog postojanja i Jednoce)

al-Anwar al-Kashifah li ma fi Kitab al-'Ashmawi min al-Khata' wa al-Tadlil wa al-Mujazafah. al-Qahirah: Maktabah al-Turath al-Islami, 1994. (Otkrivajuca svjetla gresaka, zabluda i lakomislenosti u al-'Ashmawijevoj knjizi)

Ayat al-Kursi. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1997. (Ajetul Kursija)

Mu'jizat al-Anbiya' wa al-Rusul. al-Qahirah: Maktabah al-Turath al-Islami, 1993. (Mudzize vjerovjesnika i poslanika)

al-Shaykh al-Imam Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi fi al-Hukm wa al-Siyasah. al-Qahirah: Dar al-Asma', 1990. (Shejh Imam Muhamed Mutawalli al-Sha'rawi o vlasti i politici)

al-Mu'jizah al-Kubra: al-Isra' wa al-Mi'raj. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990. (Najveca mudziza: Isra i Miradz)

al-Qasas al-Qur'ani: fi al-Mar'ah fi al-Qur'an. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990. (Kuranske price: O zeni u Kur'anu)

Nihayah al-'Alam. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990. (Smak svijeta)

al-Qasas al-Qur'ani fi Surah al-Kahf. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, ?. (Kuranske price u suri Kehf)

al-Qada' wa al-Qadar. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1989. (Kada' i kader)

al-Hayat wa al-Mawt. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1991(?). (Zivot i smrt)

al-Shaytan wa al-Insan. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990. (Sejtan i covjek)

Mu'jizat al-Rasul. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1991(?). (Poslanikove mudzize)

al-Khayr wa al-Sharr. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990. (Dobro i zlo)

al-Ghayb. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990. (Gajb)

al-Hajj al-Mabrur. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990(?). (Primljeni hadz)

al-Halal wa al-Haram. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1991. (Halal i haram)

al-Sihr wa al-Hasad. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990. (Sihr i zavist)

al-Rizq. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1990. (Opskrba)

Asma' Allah al-Husna. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1993. (Allahova lijepa imena)

Mu'jizat al-Qur'an. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1993. (Kur'anske mudzize)

al-Islam 'Aqidah wa Manhaj. al-Qahirah: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1975(?). (Islam: Vjerovanje i nacin zivota)

'Aqidah al-Muslim. Bayrut: Dar al-Jil, 1987. (Akida muslimana)

Manhaj al-Tarbiyah fi al-Islam. N.p.: Dar al-Muslim, 1976(?). (Program odgoja u Islamu)

al-Shaykh al-Imam Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi wa Qadayah al-'Asr. al-Qahirah: Maktab al-Turath al-Islami, 1985(?). (Sejh Imam Muhamed Mutawalli al-Sha'rawi i savremena pitanja)

Khutab al-Jum'ah wa al-'Idayn. al-Qahirah: Maktab al-Turath al-Islami, 1984. (Dzumanske i bajramske hutbe)

al-Mukhtar min tafsir al-Qur'an al-Karim. al-Qahirah: Maktab al-Turath al-Islami, 1980(?). (Odabrani dijelovi tefsira Casnog Kur'ana)

Khawatir hawla al-Qur'an al-Karim. al-Qahirah: Dar Mayu, 1982(?). (Neke ideje oko Casnog Kur'ana)

Hadha huwa al-Islam. al-Qahirah: Dar al-Hurriyah, 1985. (Ovo je Islam)

al-Fatawa: Kullu ma Yuhimmu al-Muslim fi Hayatihi wa yawmihi wa ghadah. al-Qahirah: Maktabah al-Qur'an, 1981 (?). (Fetve: Sve sto treba muslimanu u njegovom zivotu, svakodnevnici i sutrasnjici)

'Ala Ma'idah al-Fikr al-Islami. Bayrut: Dar al-'Awdah, 1980. (Na trpezi islamske misli)

Khawatir al-Shaykh al-Sha'rawi hawla 'Umran al-Mujtama' al-Islami. n.d. (Ideje Sejha Sha'rawija oko napretka islamskog drustva)

Qasidah al-Bakurah: al-Isra' wa al-Mi'raj ma'a Muqaddimah fi Mujaz Hayat al-Nabiyy Salla Allahu 'alayhi wa sallam wa Ashar al-Mu'jizatih. Bayrut: Dar al-'Awdah, 1990. (Poema Bakura: Isra i miradz sa uvodom u skracenu biografiju Poslanika s.a.v.s. i njegove najvece mudzize)

al-Adillah al-Maddiyyah 'ala Wujud Allah. Bayrut: Dar al-'Awdah, 1989. (Materijalni dokazi Allahovog postojanja)

al-Islam Hadathah wa Hadarah. Bayrut: Dar al-'Awdah, 1987. (Islam: Svjezina i civilizacija)

As'ilah Harajah wa Ajwibah Sarihah. Bayrut: Dar al-'Awdah, 1988. (Zamrsena pitanja i jasni odgovori)

Kayfa nafhamu al-Islam. Bayrut: Dar al-'Awdah, 1982. (Kako da razumijemo Islam)

Shubuhat wa Abatil Khusum al-Islam wa al-Radd 'alayha. al-Qahirah: Maktab al-Turath al-Islami, 1983. (Sumnje i lazi protivnika Islama i odgovor na njih)

al-Fatawa al-Kubra: Hiwar ma'a al-Shaykh Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi wa Qadaya. Bayrut: Dar al-'Awdah, 1987. (Velika knjiga fetvi: razgovor sa Sejhom Muhamedom Mutawalli al-Sha'rawijem i pitanja)

Fi Tarbiyah al-Insan li al-Muslim. Bayrut: Dar al-'Awdah, 1982. (O odgoju covjeka koje se tice muslimana)

Min Fayd al-Rahman fi Tarbiyah al-Insan. al-Qahirah: Rawwaza al-Yusuf, 1983. (Iz obilja Milostivog o odgoju covjeka)

Khutab al-Jum'ah wa al-'Idayn wa Ahkamuha fi al-Qur'an wa al-Sunnah. al-Qahirah: Maktabah al-Turath al-Islami, 1988. (Dzumanske i bajramske hutbe i njihovi propisi u Kur'anu i Sunnetu)

Allah wa al-Nafs al-Bashariyyah. al-Qahirah: al-Mukhtar al-Islami, 1989. (Allah i ljudska dusa).

Muhammad Rasul Allah Sala Allahu 'Alayhi wa Sallam. al-Qahirah: Akhbar al-Yawm, 1995. (Muhammed s.a.v.s.)

al-Tarbiyah al-Islamiyyah. al-Qahirah: Maktabah al-Turath al-Islami, 1984(?). (Islamski odgoj)


Izvori:


El-Helbawy, Kamal, "Shaikh Muhammad Mutawali al-Sharawi", Impact International, August 1998.

al-Balagh, God.29, Br.1299, 28/6/1998.

Priredio:
Ermin Sinanovic