Sun08182019

Last updateTue, 13 Aug 2019 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Vijesti i obavještenja Vijesti iz Rijaseta Imenovane nove muftije

Imenovane nove muftije

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pod predsjedavanjem Safeta Softića, održao je danas u Sarajevu IX. redovnu sjednicu na kojoj su usvojeni izvještaji o radu Rijaseta u 2013. godini i potvrđeno imenovanje zamjenika Reisu-l-uleme i muftija.

Uvodno obraćanje o radu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u 2013. godini imao je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, koji je istakao najznačajnije aktivnosti Rijaseta kao što su početak reformskih procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice, podrška povratničkim džematima, materijalno jačanje Islamske zajednice, izrada godišnjih planova i programa rada. Reisu-l-ulema je pozvao sabornike da usvoje Izvještaj o radu Rijaseta i finansijski izvještaj za 2013. godinu, kojeg je obrazložio rukovodilac Računovodstveno-finansijske službe Rijaseta Muhedin Garanović. Nakon diskusija po ovoj tačci dnevnog reda ovi izvještaji su jednoglasno usvojeni.

Potom je Reisu-l-ulema, shodno svojim ustavnim ovlaštenjima, ističući da je mjesto zamjenika Reisu-l-uleme upražnjeno i da su muftijama istekli mandati te je stoga potrebno izvršiti imenovanja, sabornicima predložio imenovanje mr. Huseina ef. Smajića, dosadašnjeg sarajevskog muftije, za zamjenika Reisu-l-uleme, te zatražio potvrdu za njegovo imenovanje muftija: dr. Enesa ef. Ljevakovića za muftiju sarajevskog, dr. Osmana ef. Kozlića za muftiju banjalučkog, dr. Ahmeda ef. Adilovića za muftiju travničkog, Hadisa ef. Pašalića za muftiju vojnog, Salema ef. Dedovića za muftiju mostarskog, Remziju ef. Pitića za muftiju goraždanskog, Hasana ef. Makića za muftiju bihaćkog, mr. Ejuba ef. Dautovića za muftiju zeničkog, dr. Nedžada ef. Grabusa za muftiju ljubljanskog i Muamera ef Zukorlića za muftiju sandžačkog. Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović je ranije imenovan za muftiju.

Sabornici su dali punu podršku prijedlogu Reisu-l-uleme i potvrdili imenovanje zamjenika Reisu-l-uleme i muftija, nakon čega su imenovane muftije pred Reisu-l-ulemom dale svečanu izjavu koju je pročitao predsjednik Sabora Safet Softić.

Reisu-l-ulema se još jednom zahvalio sabornicima na povjerenju i potom iskazao uvjerenje da će sve muftije sa puno sabura raditi svoj posao, opravdati dobijeno povjerenje i nositi emanet u duhu šerijatskih propisa, kao što su to i ranije činile muftije na ovim prostorima.

Donosimo kratke bigorafije novoizabranih muftija:

 

Novi mostarski muftija Salem ef. Dedović rođen je 7. aprila 1976. godine u selu Gornja Bijenja, općina Nevesinje. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu.Gazi Husrev-begovu medresu upisao je u jesen 1991. godine, da bi školovanje u njoj, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu i prekida u radu škole, okončao u junu 1996. godine.Školovanje u GH medresi okončao je s odličnim uspjehom, oslobođen polaganja završnih maturskih ispita. Studij arapskog jezika i književnosti na Fakulteta za arapski jezik, na Univerzitet Al-Azhar uspješno je okončao početkom novembra 2001. godine i odmah zatim, vratio se u domovinu.Šest mjeseci honorarno je obavljao imamsko-hatibsku dužnost u Lakišića džamiji u Mostaru, a poslije toga, vrlo kratko, dva i po mjeseca, posao vršioca dužnosti glavnog imama u Stocu. Od oktobra 2002. godine radi u Gimnaziji Mostar, gdje predaje islamsku vjeronauku i arapski jezik. Položio je i stručni ispit po programu Rijaseta IZ-a, kao i državni stručni ispit na mjestu profesora arapskog jezika. Pored profesionalnog angažmana u školi, bavio se i prevodilačkim radom. U saradnji sa prof. Ahmedom Hatunićem, realizirao je prijevode sljedećih djela iz biblioteke eminentnog egipatskog mufessira Muhammeda M. Šaravija:

Žena u Ku'anu ( izdavač Karađoz-begova medresa Mostar, 2004.god.),

Halal i haram ( izdavač Medžlis IZ Sanski Most, 2005. god.),

Isra i Miradž velika mu'džiza, Sihir i zavist, Nevidljivi svijet ( sve tri knjige u izdanju IKC Mostar, 2006.god.).

U pripremi za štampu od pomenutog autora su i djela Nafaka i Hadž. Također, iz savremene arapske književnosti u pripremi za objavljivanje je i kultna pripovjetka Svjetiljka Ummu Hašim, egipatskog književnika Jahje Hakkija.

Ministarstvo pravde Hercegovačko-neretvanskog kantona imenovalo ga je i stalnim sudskim tumačem za arapski jezik.Aktivno je učestvovao u realizaciji projekta uvođenja arapskog jezika, kao trećeg stranog jezika na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „ Džemal Bijedić“ u Mostaru. U okviru kulturne saradnje između AR Egipat i grada Mostara, a koja se manifestira kroz projekte Egipatske ambasade u Sarajevu, tri godine je koordinirao kulturnu manifestaciju „Dani Egipta“, koja ima za cilj promociju arapskog jezika, kulture i civilizacije u našoj zemlji.

Učestvovao je na brojnim projektima stručnog usavršavanja, koji su imali za cilj usvajanje novih metodoloških principa u radu i komuniciranju sa ljudima, kao i na projektima koji su imali širi društveni značaj i važnost: RWCT -Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja, Education for peace - Obrazovanje za mir, u okviru ovog projekta stekao je zvanje stručnog savjetnika, Exploring Humanitarian Law ( Istraživanje međunarodnog humanitarnog prava). Voditelj je projekta „Kurs islama“ - škola islama za napredne srednjoškolce, a koji se realizira u okviru aktivnosti Omladinskog kruga Rijaseta IZ-a u BiH za grad Mostar.

Rješenjem reisu-l-uleme dr. Mustaf Cerića od 1.9.2006.g. imenovan je za glavnog imama Medžlisa IZ Mostar.

 

Remzija Pitić, rođen 1969. godine u Nevesinju, završio Gazi Husrev-begovu medresu i Fakultet islamskih nauka.

Do izbora za muftiju goraždanskog obavljao funkciju direktora Radia islamske zajednice BIR.

 

Dr. Enes Ljevaković LINK NA BIOGRAFIJU

AHMED EF. ADILOVIĆ iz Travnika - rođen 24.04.1964. godine u Travniku. Završio je GH medresu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu gdje je i magistrirao. Radio je kao imam i glavni imam u Travniku, bio profesor i direktor Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, nA FUNKCIJU MUFTIJE stupa sa mjestapomoćnika direktora Elči Ibrahim-pašine medrese dr. Ahmeda ef. Adilovića. Govori arapski i služi se engleskim jezikom. 

Dr. Osman ef. Kozlić, jedan od vodećih evropskih stručnjaka za islamsko pravo, uvaženi predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Magistrirao na Univerzitetu Muhamed Peti u Maroku, predavač nastavnih predmeta Fikh i Hadis u Behram-begovoj medresi u Tuzli.Doktorirao 2013.godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na temu „Pravna misao Alala al Fasija“.

 

 

Bihaćki muftija Hasan ef.Makić rođen je 23.02.1955 godine u Bužimu od oca Ahmeta i majke rahm.Nure. Osnovnu školu završio je u Bužimu 1970. godine i tada upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava l975 god.

 

Diplomirao je na fakultetu Usulid-din pri Islamskom univerzitetu Muhammed b.Saud u Rijadu u Saudijskoj Arabiji 1982 god, a kao najbolji student generacije dobio je i specijalnu nagradu. Postdiplomski studij morao je prekinuti zbog oduzimanja pasoša od strane tadašnje vlasti Jugoslavije, pa se zapošljava kao imam u džematu Ilijaš –Medžlis IZ-e Sarajevo, gdje radi od 15.11.1982 do 01.05.1985 god.

 

Nakon toga prelazi u Prijedor gdje radi kao imam Čaršijske džamije i glavni imam Medžlisa IZ-e Prijedor.U toku svog sedmogodišnjeg rada u Prijedoru posebno se istakao u organizaciji sedmičnih seminara za imame sa područja Medžlisa Prijedor, Kozarac i Ljubija na kojima je prevodio i komentarisao Buharijinu zbirku hadisa.

 

Rat ga je zatekao u Prijedoru odakle je odveden u logore Omarska i Manjača gdje je proveo oko dva mjeseca. Razmijenjen je na Vlašiću 01.10.l992. godine i od tada boravi u Zenici i radi kao zamjenik glavnog i odgovornog urednika ratnog izdanja “Preporoda” do 20.10.l993 kada je izabran za muftiju bihaćkog i na toj se dužnosti nalazi i sada.

 

Osim toga vršio je dužnost dekana Islamske pedagoške akademije u Bihaću i predavača arapskog jezika na istoj. Predaje arapski jezik i u medresi “Džemaludin Čaušević” u Cazinu.

 

Objavio je mnoge članke i prevode u listovima i časopisima Islamske zajednice, posebno iz područja hadisa i fikha. Dovršio je prevod četvrtog toma Buharijina Sahiha koji je štampan 1990. u izdanju “El-Kalema” u Sarajevu. Preveo je kompleten peti tom ali je rukopis stradao u Prijedoru.

 

Na izborima 1990 godine biran je za člana Rijaseta IZ-e u bivšoj SFRJ, 1998. godine za člana Rijaseta Islamske zajednice BiH i bio kandidat za zamjenika Reisu-l-uleme a na izborima za reisu-l-ulemu 2005 g kandidat za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

HADIS (Junuz) PAŠALIĆ, muftija vojni

Hadis-Pasalić rođen je  18.06.1966. godine u Zenici. U rodnom gradu završio osmogodišnju školu, a Gazi Husrev-begovu medresu 1986. godine u Sarajevu. Islamski Pedagoški fakultet je završio u Zenici. Do izbijanja agresije na BiH bio je redovan student na Univerzitetu El-Azhar u Kairu. Po izbijanju agresije 1992. godine uključuje se u redove Armije R BiH, u kojoj je obavljao različite dužnosti.

U Zajedničkoj komandi VF BiH, od 1997. godine do 2007. godine, obavljao je dužnost Oficira za vjeru - imam u Zajedničkoj komandi VF BiH. U čin kapetana imenovan je 1994. godine, unaprijeđen 1996. godine u čin nadkapetana, a u čin majora 1998. godine. Dužnost Glavnog imama u Oružanim sangama BiH obavlja od 2007. godine. Oženjen je Amilom Pašalić, svršenicom Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu, sa kojom živi u Zenici i ima troje djece.

 

Biografija muftija zeničkog Ejuba ef. Dautovića

Biografija Muftije tuzlanskog