Vijesti iz Medžlisa IZ Konjic

Održana 5.redovna Izborno-izvještajna skupština O.O.,,Merhameta"Konjic

14.01.2014 održana je 5.redovna Izborno-Izvještajna skupština O.O.,,Merhameta"Konjic.Na skupštini je podnešen izvještaj o radu za 2013.god od strane predsjedavajućeg Nusreta Điver.Posle usvajanja izvještaja pristupilo se izboru članova novog odbora.Za članove novog odbora izabrani su:Nazif Veljković,Numan ef.Ćosić,Elvir Graho,Samira Bise,Edna Delalić,Edin Skorupan i Nusret Điver.Dosadašnji predsjednik Nusret Điver nije se želio više kandidovati na mjesto predsjednika paje za novog predsjednika jednoglasno izabran Nazif Veljković.Za izuzetan doprinos i pomoć u radu Merhameta Konjic uručene su Zahvalnice članovima Odbora i drugim aktivistima Merhameta.Nusret Điver se takođe zahvalio i svim donatorima i Institucijama koje su pomagale O.O. Konjic u protekle četiri godine gdje su postignuti zavidni rezultati u radu.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн