Sun01202019

Last updateFri, 18 Jan 2019 9am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Enes ef. Alić

Hutba: Ključ do Dženneta

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat na Allahovog Poslanika s.a.v.s. Kaže Allah dž. š. u Suri Al-An’am, 153. ajet: ”Doista je to moj pravi put, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova: Eto to vam on naređuje, da biste se grijeha klonili.” , dakle, put koji vodi Allahu s.w.t. je jedini ispravan put.

Neki ovo ”drugi putevi” prevode kao stranputice zato što je svaki drugi put stranputica u odnosu na put koji vodi Allahu dž.š. Zatim Allah s.w.t. kaže u Suri Ad-Dariyat u 56. ajetu: ” A džinne i ljude Sam stvorio samo zato da Mi robuju”, a u 55. ajetu iste sure Allah dž.š. kaže: ”..i opominji, jer doista opomena koristi vjernicima.”

Da, istina je da opomena koristi vjernicima, a nevjernicima doista ne koristi, jer da koristi bili bi vjernici. O njima Allah s.w.t. u Suri El-Bekara u 6. ajetu kaže: ” Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati.”

Jedne prilike upitan je jedan veliki pobožnjak po imenu Vehb ibn Munebbeh: Zar riječi Lailahe ilallah nisu ključ dženneta? Reče: Svakako, ali nema ključa, a da nema svoje zubove. Ako dođeš na onaj svijet sa ključem koji ima odgovarajuće rese ili zubiće otovoriće ti se džennet. U suprotnome, ako ne dođeš sa odgovarajućim ključem doista ti se neće džennet otvoriti.

Zato ćemo kazati da taj ključ od dženneta ima svojih sedam resa/šartova, a koje će mo insaAllah nabrojati.

Na prvome mjestu je El Ilm, Znanje, kojim se potvrđuje Jednoća Allaha dž.š. Allah dž.š. kaže u 19. ajetu Sure Muhammed: ”Znaj da nema drugog Boga osim Allaha..” , a Muhammed s.a.w.s. kaže: Onaj ko preseli sa ovoga svijeta, a bude udjeđen (siguran) da nema drugog Boga osim Allaha s.w.t. ući će u džennet. A to znanje stičemo putem Kur’ana i suneta i od uleme koja je svoje znanje i diplome sticala na ovim temeljima, a ne od nestručnih ljudi, koji žele da se upliću u vjerska pitanja,to bi bilo kao kad bi hodža na osnovu jedne knjige o liječenju bolesti i video klipa o operacijama počeo dovoditi pacijente da im propisuje lijekove da im daje inekcije i vrši operaciju.

Na drugome mjestu El Jekin tj ubjeđenje ili pouzdanje u riječi Lailahe Ilallah. Podrazumijeva sigurno ubjeđenje kod onoga ko izgovara te riječi, bez sumnje i nagađanja. Uzvišeni kaže: ”Doista su pravi vjernici oni koji povjeruju u Allaha dž.š. i njegova Poslanika, a zatim više ne sumnjaju.“ (Sura El-Hudžurat ajet 15).

Read more...

POSLANIK, s.a.v.s., NAŠ NAJLJEPŠI UZOR

Zahvala pripada Allahu dž.š. i neka je salavat na Poslanika Muhammeda s.a.v.s.
U 21. ajetu Sure Al-Ahzab,kaže Allah dž.š:‘’Vi u Allahovu Poslaniku imate najljepši uzor, za onoga koji žudi Allahu i Ahiretu i koji Allaha mnogo spominje.’’

Da li je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, naš istinski uzor, slijedimo li njegov sunnet i nadamo li se Allahovoj, dž.š., milosti i nagradi, ili smo sebi uzeli druge puteve za smisao života na dunjaluku?

Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 128. ajetu Sure Et-Tevbe: ‘’Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udarati, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.’’

Poslaniku, s.a.v.s. su teško padale nevolje koje su snalazile njegove ashabe i ummet I sve ljude općenito i od srca je želio da što prije prihvate put istine.

Poslanik a.s., je Allahovom, dž.š., milošću bio veoma blag i milostiv prema svima , kao što stoji u 159. ajetu Sure

Ali Imran:‘’Samo Allahovom mološću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s' njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega! ‘’

Poslanikova, s.a.v.s., milost prema ashabima je bila veoma važna poslanička karakteristika, koju nalazimo u različitim situacijama, Zato su se njegovi ashabi natjecali u međusobnoj ljubavi, milosti, darežljivosti i praštanju i štitili su čast drugih muslimana.

Read more...

O vrijednosti sjećanja na smrt

Hutba: ‘’O vrijednosti sjećanja na smrt’’ , 14.11.2014. - 21.muharem 1436.h.g.


-Zahvala pripada Allahu dž.š. I neka je salavat I selam na Poslanika Muhamda s.a.v.s. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: ''Gdje god bili, smrt će vas naći, pa makar bili i u kulama visokim...'' (En-Nisa', 78.).

Draga braćo, Postoje dva razloga koji čovjeku ulijevaju lažnu nadu: privrženost dunjaluku i neznanje.Srcu privrženom dunjaliku se teško odvojiti od njega, pa i ne razmišlja o smrti,a sve što čovjek ne voli, odbija od sebe. Čovjek voli maštati samo o onome što mu odgovara, I tako ne misleći o polaganju računa posveti se samo dunjaluku, odgađa i ostavlja i obaveze prema Allahu i obaveze prema zajednici,a koje su ključne za postizanje Božije milosti. Svaki čovjek mora umrijeti i pred Allaha donijeti samo svoja djela, od kojih zavisi hoće li u vječnosti biti sretan ili ne. Razlog vrijednosti sjećanja na smrt je što ona čovjeka odvraća od grijeha i nemarnosti u ibadetima. O vrijednosti sjećanja na smrt govori I ovaj hadis:’’

Read more...

Budi ponizan u ime Allaha, uspjet ćeš

Zahvala pripada Allahu dž. š. i neka je salavat na Njegovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, i sve sljedbenike.

Draga braćo!  Allah, dž.š., u suri El-Ahzab,35. ajet kaže:

‘’…i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.“

Poslanik a,s, je rekao: Ko je ponizan Allahu, On će ga uzdignuti, on smatra sebe ništavim ali je u očima ljudi značajan, a ako se uzoholi, Allah će ga poniziti. On sebe smatra velikim, ali je u očima ljudi ništavan, čak im je mrži od psa i svinje. 

 

Naš Poslanik s.a.v.s.  bio je  istinski ponizan  i najbolji je primjer poniznosti. Njega je Uzvišeni Allah dž.š. pripremao I odabrao za misiju Poslanstva I on je naj bolji uzor.

Poslanik a.s. je spoznao  Stvoritelja i sebe u odnosu na Njega, pa je uvidio ništavost dunjalučkog položaja, ugleda i imetka. Posvetio se istinskim vrijednostima i  radio je samo za Ahiret. Ništa ga od ovog svijeta nije moglo zadiviti niti odvratiti od poniznosti prema Allahu, a također i prema ljudima.

Read more...

Hutba:Nevjerovanje – put do kazne


Nevjerovanje –put do kazne, kroz Kur'ansko kazivanje o prijašnjim narodima

 

15.11.2013. – 12. Muharem 1435.h.g. 


Prošle sedmice smo čuli za tajfun koji je pogodio Filipine,i tako nanijeo veliku materijalnu štetu i brojne žrtve. Vjernik kada posmatra stvari koje se dešavaju, pa i na ovaj što ljudi kažu halamet,ne može a da ne nađe odgovore u Kur’anu koji bar približno upućuju na to. Odlučio sam govoriti o Hudu a.s. Božijem poslaniku koji je pozivao svoj narod ka robovanju u Allaha dž.š. , i napuštanju vjere u kipove, jer je to put ka spasu i na ovom i na onom savijetu. 
Ad ime naroda Hudovog , je obožavao kipove i smatrao ih Allahovim drugovima koji će se za njih zauzeti. Hud im je govorio da je laž ono što oni tvrde i da jedino Allah, dželle šanuhu, zaslužuje da se Njemu robuje.

“I Adu - brata njihova Huda. “O narode moj“, -govorio je on -“Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, vi samo neistine iznosite.“ (Hud:50)

To nije djelovalo na njih i ponižavali su Huda smatrajući ga ludim i lažovom. Hud je to zanijekao i govorio im da je on poslanik od Allaha, dželle šanuhu, i da ih želi posavjetovati.

Read more...

Šta kvari međumuslimanske odnose

- Danas muslimani širom svijeta osjećaju radost jer su proveli ramazan u posebnom ibadetu i što pripadaju vjeri koja daje najbolje smjernice za spas. Muslimani treba da se raduju u danima bajrama i da svoju radost dijele sa drugima putem obilazaka i posjeta, trebamo posjetiit i mezare naše umrle rodbine kao i mezare šehida, a drugi dan ovog bajrama i jeste dan šehida kada ćemo na drugi dan bajrama poslije džume proučiti jasinsku dovu ovdje u Podorašcu na ovim šehitlucima.Iako nam vjera nalaže da uvijek budemo u lijepim međuljudskim odnosima ,mnogi muslimani čine ono što narušava ili uništava međumuslimanske relacije, da toga nisu ni svjesni.Obzirom da je bajram kada bi svi trebali imati lijepu ćehru i lijepe međuljudske odnose navest ću razloge koji kvare i narušavaju ljepotu ljudske bliskosti.

Read more...

Poštovani posjetioci naše stranice želimo skrenuti pažnju na činjenicu kako stranica www.medzlis-konjic koristi tzv. "kolačiće" (cookies).Spomenute "kolačiće" koristimo samo kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice.