Tue02192019

Last updateSun, 17 Feb 2019 10am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI STARE MJERE I ZNAČENJA

STARE MJERE I ZNAČENJA

Breme, varićak, čabar, vagan, harar, bakrač ??? Za neke od ovih izraza smo čuli a nismo znali šta znače, za neke nismo niti ćemo, Bog zna, kad čuti, no nije zgorega znati šta znače.

MJERE ZA TEŽINU /srednjovjekovne/

ANTROPOLOŠKE:
Breme, naramak (faxius) = oko 5o kg
Čabar (za mliječne prerađevine) = 45,16o kg
Kola = 4-5 tovara ili 4oo-5oo kg
Konjsko breme (srcina) = oko 178 kg
Kutija/varičak = 1o oka = 12,83 kg
Kvarta= 
Litra (Litra)= oko 2,35 kg
Miljar= 2,5 tovara= 1.ooo litara = 
Strana = 5o kg
Tovar = 4oo litara=12o kg
Tovarno breme (slma) = oko 12o kg 
Vagan= 
Varičak/kutija= 1o oka= 12,83 kg
Vreća= 4 kvarte

Mjere koje ovde spadaju, a nemaju utvrđenu protuvriejdnost u kg i l. 

Bakrač, bokal, bukara, burilo, mjeh (mješina, mišina), koje su korišćene za tekućine (voda, mlijeko, vino), sir i kajmak (skorup) 
Harar, vreća, za zrnaste i mljevene proizvode (uglavnom žita) 
Krst i snop (1o krstova), koje su korišćene za žita i sijeno
Naramak, za prenošenje uglavnom drva
Sepet i korpa, za razne nerasute terete, ali uglavnom za voće i grožđe
Šaka, za razne proizvode (orah i kesten u ljusci i u jezgri)
Šinik= 1o kutija= 1oo kg
Vagan= 4 kutije= 4o kg

METRIČKE
Aksdža (exsgium): tanka aksdža = 4,5 g i debela aksdža = 4,9 g 
Centenarium = 1oo libri
Kabl (ili kabo)= 15,36 kg; veliki kabl=12 kabala = 184,2 32 kg
Karat: tanki karat = o,19o g i debeli karat= o,2o4 g 
Krina= 24 kabla careva

Libra (litra, pondus) je starorimska mjera za težinu koju su preuzele i nekemsrednjovjekovne južnoslavenske zemlje, a među njima i Dubrovnik. U Dubrovniku su korišćene dvije libre: tanka libra (ad pondus subtile) = 328 g, kojom je mjereno srebro, zlato i biseri, te debela libra (ad pohndum grossum) = 358 g, kojom je mjerena sva ostala roba. 

Libra (12 uncia) je kao mjera za težinu u mnogim zemljama svijeta još uvijek u upotrebi, ali pod nazivom funta ( engl. paund), a njena težina iznosi o,4536 kg

Litra= 12 unača=144 polovice askodia =327,6 do 357,6 kg
Mletačka litra=2,227 kg)

Milijarijum (milliarium) = 1ooo libri 
Mjera= 1,283 kg
Unča (uncia): tanka unca = 27,3 g i debela unca = 29,8 g 

MJERE ZA ŠUPLJINU
Uborak (kupel, cupello) = od 1o,7 - 11,9 kg

Star (starium, modius) za suhu robu: žito = 6 uboraka, koji je po S. Ćirkoviću za pšenicu iznosio 68,84 kg, po Ireni Mahneken za raž od 64,5 do 71,5 kg, a po Desanki Kovačević-Kojić 6o kg 

Modij (modius, spud) je bila mjera za so a iznosila je oko 42 do 43 kg, a od XV stoljeća 53, 688 kg

Salma je bila mjera za so =127 kg (oko 3 modija); za vosak, lan i kožu po Milanu Rešetaru 1o7,4 kg, a po Irene Mahneken 14o kg
Gabeoska mjera za so = 3o kg

C) MJERE ZA ZAPREMINU
Hvat = 4oo dm3 = 4 m3
Mazan = 2,124 dm3
Polić = 1,562 dm3
Vedro(vjedro) = 51,o dm3 = o,51 m3

MJERE ZA TEKUĆINU
Vjedro, opća mjera za vino, a dijelila se na polovicu vjedra (medium guinquum),četvrtinu vjedra (quartam una de vino ili kvartuč), polovica četvrtine vjedra (dimidiam quartam) ili osmina vjedra i kutao (unum tercerum vino) ili 24 dio vjedra. trećina vjedra (unum tercerum vini ili kutao).U prometu vina korišćene su dvije mjere: malo vjedro (quinquum parvum) koje je iznosilo 19,22 l (što je otprilike isto toliko i kg) i korištzeno je u prodaji vina na malo i veliko vjedro (quinquum rossum), koje je iznosilo 21,9 l i korišteno je u prodaji vina na veliko

Star za ulje = 9,5 l, a dijelio se na tri uljne libre od 3 l, na 24 kvartuča od o, 4 l i na polovicu kvartuča od o, 2 l

MJERE ZA DUŽINU

ANTROPOLOŠKE
Koračaj i rastegljaj= 75,8 cm
Lakat = 68,582 cm (u Dubrovniku iznosio 55 cm)
Palac ili prst = 2,634 cm
Sežanj (passus)= 2,o48 m
Stopa = 3,161 cm

MJERNE
Hvat = 189,648 cm
Milj = oko 3.o32 m (4.ooo koračaja)

MJERE ZA POVRŠINU (PLOŠTINU)

ANTROPOLOŠKE I ZOOLOŠKE
Čililo, dan oranja, desetak, jaram, klinac, kobila (24 klinca ili 4 ploče), kos, motika, ploča (6 klinaca), ralo 

MJERNE
Zlatica (solad) = u Bosni 2.25o, a u Dubrovniku 1678 m2

MJERE U OSMANSKOM CARSTVU

ZA TEŽINU
Dram = 3,2 g
Kantar= 44 oke =56,952 kg
Oka = 1,283 g
Šinik (tovar) = = 1o varičaka =1oo oka =128,3o kg 
Varičak = 1o oka =12,83 kg

Od ovih mjera, koje su očito bile vezane za obaveze zemljozakupaca, nastala su porodična prezimena: Dramišević, Kantardžić, Okić, Šinik, slavizirano Šiniković i Varičak.

ZA ŠUPLJINU
Kola (mjera za sijeno)= 5 tovara= 5oo oka= 512,5 kg 
Lukno= U svim slavenskim jezicima manja šuplja mjera za žito i vino odnosno košarica od vrbovih šiba ili brezove kore. osmanlije su lukno kao mjeru za zrnevlje prihvatili u nekim pokorenim južnoslavenskim zemljama (Smederevski sandžak) ili njihovim dijelovima (Hercegovački sandžak). Do danas nije utvrđeno koju je prtuvrijednost u okama imalo lukno koje je kao mjera korišćeno u Hercegovačkom sandžaku. Ukoliko je to zatečeno lukno po stonskoj mjeri, onda je njegova težina iznosila od 6o-72 kg. a ukoliko zna neko od ovas neka dostavi u komentaru. 

ZA TEKUĆINU
Medra (za mošt ili širu)= 12,5 oka= 16,o4 kg

MJERE ZA POVRŠINU
Dunum (tur. dunum)= Po zakonu je sadržavao 18 rastegljaja, sa dužinom od dva dobra rastegljaja i jedne dužina stope. Kasnije je površina dunuma iznosila obično 7o kvadratnih terzijskih (krojačkih) aršina, odnosno oko 918,58 m2.

Poštovani posjetioci naše stranice želimo skrenuti pažnju na činjenicu kako stranica www.medzlis-konjic koristi tzv. "kolačiće" (cookies).Spomenute "kolačiće" koristimo samo kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice.