Sat05252019

Last updateWed, 22 May 2019 10pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Vijesti i obavještenja Vijesti iz Rijaseta Konkurs za mevludski spjev

Konkurs za mevludski spjev

Uzimajući u obzir ljubav muslimana prema Božijem poslaniku Muhammedu, alejhisselam, kao i neizmjerno poštovanje koje prema njemu njeguju pripadnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, te imajući u vidu afirmiranje sjećanja na veličanstveno djelo posljednjeg Božijeg Poslanika, kao i potrebu da se na najljepši način doprinese zaštiti njegove plemenite osobe od skrnavljenja njezine uloge, te potvrđujući potrebu stalnog ukazivanja na trajanje i neprolaznost Poslanikovih, a. s., postupaka i djela kao uzora u vjeri i u životu muslimanskog ummeta, na 14. redovnoj sjednici, održanoj u utorak 20. oktobra 2015. godine, Rijaset Islamske zajednice, na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku, donio je odluku o raspisivanju konkursa za mevludski spjev, kako slijedi

KONKURS ZA MEVLUDSKI SPJEV

1.2. Svrha konkursa je dobivanje kvalitetnog mevludskog spjeva koji treba odražavati bosanskohercegovačku muslimansku jezičku i književnu tradiciju pisanja pobožnih spjevova i islamskog pjesništva u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, odnosno, tradiciju pisanja i učenja mevluda i mevludskih spjevova na bosanskom jeziku; u formi koja omogućava odgovarajuću melodičnu interpretaciju u skladu sa tradicijom obilježavanja Dana rođenja Posljednjeg Allahovog Poslanika.

2. Opći uvjeti konkursa

2.1. Predmet konkursa je pisanje djela mevludski spjev koje mora odražavati svrhu propisanu prethodnim članom, te ispunjavati opće i posebne uvjete propisane ovim konkursom.

2.2. Naručilac je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ul. Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo.

2.3. Kontakt: Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice, Ul. Zelenih beretki 17., tel. 033/533-000, e-mail: naukaikultura@rijaset.ba

2.4. Pravo učešća na konkursu imaju pripadnici Islamske zajednice.

2.5. Predajom rada koji je predmet konkursa, učesnik na konkursu, garantira naručitelju da je isključivi nosilac autorskih prava na odabranom radu, te da u potpunosti snosi odgovornost ako se pojavi treća osoba koja tvrdi da je ona nositelj autorskih prava na odabranom radu.

2.6. Predajom rada koji je predmet konkursa, učesnik na konkursu garantira da rad nije djelimično ili u cijelosti publikovan, što učesnik potvrđuje pisanom izjavom.

2.7. Autor najboljeg konkursnog rada prenosi na naručitelja sva materijalna autorska prava, odnosno sva prava na daljem iskorištavanju, objavljivanju i mijenjanju odabranog rada u neograničenom broju i na neograničeno vrijeme trajanja, bez dodatne naknade, o čemu će se sačiniti poseban ugovor prije isplate nagrade.

2.8. Autor nagrađenog rada je dužan, na zahtjev naručitelja, napraviti doradu, promjenu ili drugu dopunu odabranog rada u skladu s primjedbama naručitelja, a u primjerenom roku koji mu je ostavio naručitelj, bez dodatne naknade osim one koja mu je isplaćena za izabrani rad.

3. Sadržaj predmeta konkursa

3.1. Mevludski spjev se treba referirati na glavne dionice života Božijeg poslanika, Muhammeda, alejhisselam, kao što su: Poslanikovo rođenje, djetinjstvo i dječaštvo, pretposlanički i poslanički period u Mekki, objava Kur’ana, miradž, hidžra, njegov porodični život, život u Medini, viteška odbrana islama, preseljenje na Bolji svijet....

3.2. Sadržaj konkursnog rada treba da odražava humane i općečovječanske poruke te da ima:

- Historijsku utemeljenost činjenica;

- Estetsku vrijednost teksta;

- Promoviranje univerzalnih vrijednosti poslaničke misije;

- Poticanje na poštovanje i ljubav prema Poslaniku, njegovoj porodici i ashabima;

- Aplikabilnost teksta za auditivno, scensko i druge vrste izvođenja.

4. Objava konkursa i predaja predmeta konkursa

4.1. Konkurs se objavljuje u IIN „Preporod“ i na web-portalu Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

4.2. Konkurs je anoniman.

Zaštita anonimnosti: Materijal je neophodno označiti šifrom, i to svaki list pojedinačno, u donjem desnom uglu. Šifra treba sadržavati maksimum šest karaktera (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera). Šifru je neophodno staviti i na CD te na omot konkursnog materijala. U slučaju povrede anonimnosti, rad neće biti uzet u razmatranje. Pristigli radovi ne smiju biti otvaran prije finalnog zasjedanja Konkursne komisije.

Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti s natpisom Autor šifre, priložiti: ime i prezime autora, adresu, kontakt telefon, e-mail.

Originalnost rješenja: u zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom Izjava autora, priložiti potpisanu izjavu daje projekat originalno autorsko djelo. Autorstvo se dokazuje i predočavanjem kopije rada.

4.3. Rad se dostavlja u printanoj formi i na CD-U preporučenom poštom isključivo u periodu od 01. do 31. decembra 2016. godine, pod šifrom, na adresu: Rijaset Islamske zajednice u BiH, Uprava za obrazovanje i nauku, ulica Zelenih beretki, 17., 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na Konkurs za mevludski spjev“.

5. Ocjena i odabir

5.1. Prispjele konkursne radove pregledaće sedmočlani stručni žiri imenovan od Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stručni žiri će, nakon pregleda prispjelih radova, svoju odluku o najboljem konkursnom radu donijeti tajnim glasanjem. Najboljim konkursnim radom biće proglašen onaj koji dobije prostu većinu gasova članova stručnoga žirija.

5.2. Stručni žiri zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ukoliko se bude tajnim glasanjem izjasnio da nijedan od prispjelih konkursnih radova ne zadovoljava kriterije postavljene ovim konkursom.

5.3. Rijaset Islamske zajednice daje saglasnost na odluku stručnog žirija o izboru najboljeg rada.

5.5. Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu i radovi koji ne ispunjavaju uvjete konkursa neće se uzeti u razmatranje.

5.6. Stručni žiri će ocijeniti prispjele radove, te Rijasetu predložiti proglašenje najboljeg rada do kraja marta 2017. godine.

5.7. Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o rezultatima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Naručioca.

6. Nagrada

6.1. Naručilac se obavezuje dodijeliti nagradu autoru najboljeg konkursnog rada u neto iznosu od 10.000,00 KM na osnovu konačne odluke Naručioca o izboru najboljeg rada.

6.2. Isplaćena nagrada će se smatrati naknadom za ustupanje i korištenje autorskog djela.

Poštovani posjetioci naše stranice želimo skrenuti pažnju na činjenicu kako stranica www.medzlis-konjic koristi tzv. "kolačiće" (cookies).Spomenute "kolačiće" koristimo samo kako bismo poboljšali funkcionalnost stranice.