Ovčari

Ovčari su prigradsko konjičko naselje. Ulaze u sastav džemata Repovačke džamije.

Ovčari se u turskim izvorima spominju pod imenom Podgrad. Ne navodi se postojanje bilo kakvog vjerskog objekta. Ovo naselje potpada pod džemat Repovačke džamije u Konjicu.

 

Po popisu iz 1991. godine brojalo je 296 Bošnjaka. Danas broji 428, uključujući i Vrbljane.


Prezimena na području ovih naselja danas: Ajanović, Baraković, Bubalo, Čajić, Čoković, Čomaga, Čolaković, Čomor, Ćukas, Duvnjak, Golubić, Hakalović, Halebić, Halilović, Hebibović, Hejub, Herić, Kamiš, Karić, Karkelja, Kovač, Krzo, Landžo, Lavić, Lukomirak, Macić, Mahović, Masleša, Memidžan, Muhibić, Mrndžić, Mujan, Murtić, Nikšić, Novalić, Pačariz, Perva, Pirija, Plavčić, Potur, Pribinja, Pripo, Rizvanović, Sivrija, Šljivo, Šoro, Teletović, Tinjak, Trešnjo, Zalihić, Zelić, Zukić, Žilić...

 

Mesdžid nema zasebnu arhitekturu. Opremljen je unutar montažne stambene zgrade (barake).

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн