Sat09252021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mjesec redžeb i njegove odlike

Hutbe

Mjesec redžeb i njegove odlike

Draga i poštovana braćo u imanu i islamu, uskoro nam dolaze dva mjeseca koji predstavljaju vjesnike i nagovještavače dolaska blagoslovljenog mjeseca ramazana. Ta dva mjeseca su redžeb i ša'ban za koje je Allahov Poslanik s.a.v.s., govorio: Allahumme barik lena fi redžebe ve ša'ban ve belligna ramadan. Allahu moj, blagoslovi nam redžeb i ša'ban i omogući nam da dočekamo ramazan.

Još nas samo dva mjeseca dijele od dolaska mjeseca ramazana zato moramo se već sada početi pripremati kako bi ga dočekali, proveli i ispratili na način s kojim je Allah zadovoljan.

Prije svega bih htio da ukažem na značaj prvog od ova dva mjeseca koji prethode ramazanu tj. redžebu. Mjesec redžeb je jedan od 4 sveta mjeseca u kojima je zabranjeno prolijevanje krvi i potezanje ili zveckanje oružjem. Allah kaže:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

„Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite!.“ (Et-Tevbe, 36)

Prenose Buharija i Muslim od Ebi Bekreta r.a., od Poslanika a.s., da je rekao: „Godina ima 12 mjeseci, četiri su sveta, tri dolaze jedan iza drugog a to su: zul-ka'de, zul-hidže i muharrem a redžeb je odvojen i dolazi između džumadel-uhra i ša'bana.“

Ovi mjeseci su nazvani svetim zbog dvije stvari:

1.Zbog zabrane ratovanja osim ako se mora odbraniti od neprijatelja.

2.Zato što je činjenje harama daleko teže nego u drugim mjesecima. Zbog toga nam je Allah zabranio da činimo grijehe u tim mjesecima rekavši: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) U njima ne griješite!.

Dakle činiti grijehe u bilo kojem vremenu ili mjestu nema opravdanja i predstavlja jednu vrstu nepokornosti prema Allahu, ali isto tako Allah nas je obavijestio da grijeh koji se počini u određenom vremenu ili mjestu ima veću težinu nego u drugim mjesecima. Kao npr., kada neko pije alkohol to je bez ikakve sumnje grijeh, ali kada pije alkohol u toku ramazana i to još pred džamijom onda je grijeh daleko veći. Ili ako neko čini zinaluk, čini zasigurno grijeh, ali ako to čini da ga svako vidi njegov grijeh je još veći. Kako god grijeh počinjen u ovim mjesecima ima veću težinu tako i dobro djelo učinjeno u ovim mjesecima ima veći značaj i vrijednost.

Mjesec redžeb mnogi izdvajaju od ostalih mjeseci putem posta smatrajući da post u tom mjesecu ima posebnu vrijednost nad ostalim mjesecima. Naime što se tiče posta u ovom mjesecu mišljenja su podijeljena. Jedni kažu da je post u mjesecu redžebu mustehabb (lijepo), a drugi kažu da u vezi posebnosti posta u toku mjeseca redžeba nema ni jednog sahih (ispravnog ) hadisa. Oni koji kažu da je mustehab navode općenite hadise koji govore o vrijednosti posta u bilo kojem mjesecu te navode i određene merfu' hadise ili čak i lažne izmišljene hadise, jedan od merfu' hadisa je i ovaj: Et-Taberani bilježi hadis prenoseći ga od Se'id ibn Ebi Rašida, a koji glasi: 'Ko isposti jedan dan mjeseca redžeba kao da je ispostio kompletnu godinu. Ko isposti sedam dana ovoga mjeseca zatvorit će se od njega vrata Džehennema. Ko isposti osam dana mjeseca redžeba otvorit će mu se osam vrata Dženneta, a ko isposti deset dana štagod od Allaha zaišće dat će mu. Ko isposti petnaest dana ovoga mjeseca dozvat će ga glasnik s neba: -Oprošteno ti je ono što je bilo kao i buduća djela!- Ko poveća (broj ispoštenih dana u ovome mjesecu) Allah će mu povećati (naknadu).' (Ovaj hadis je merfu- Merfu' je hadis čiji se metn (originalni tekst hadisa) odnosi na Muhammeda a.s., svejedno da li se radi o njegovim riječima djelima ili pak prešutnim odobravanjima i hadisi koji govore o njemu.)

Druga grupa učenjaka (Ibn Tejmije, Ibnul Kajjim El-Dževzi, Ibn Hadžer, Šejh Sejjid Sabik i dr.) kažu da nema ni jednog sahih hadisa koji govori da post u mjesecu redžedbu ima posebnu vrijednost nego smatraju da se svi ti hadisi ako su i ispravni upućuju da je post u tom mjesecu mustehabb. Zaključak je da zbog slabosti hadisa ne treba redžeb izdvajati postom nad ostalim mjesecima nego ga je lijepo postiti kao i ostale mjesece tj. svaki ponedjeljak ili četvrtak te bijele dane 13, 14, i 15 dan svakog hidžretskog mjeseca.

Za mjesec redžeb tj. za prvu noć uoči petka se veže noć zvana Lejletur-regaib ili kod nas poznata kao noć začeća posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. Da se ova noć desila u to nema nikakve sumnje, međutim da li je ona doista mubarek noć, odabrana noć i zbog čega?

Iščitavajući našu literaturu doći ćemo do sasvim oprečnih mišljenja kada je u pitanju ova noć. Jedni govore da je to mubarek noć koju treba izdvojiti sa posebnim nafilama dok drugi kažu da je ona bida't novotarija i da hadisi koji govore o njenoj vrijednosti su slabi ili lažni.

Negdje je praksa da se te noći klanja namaz zvani Salat Regaiba ili Namaz želja. Ima dvanaest rekata. Klanja se prvog petka u mjesecu poslije akšama. Šest puta se predaje selam. Na svakom rekatu poslije Fatihe uči suru Kader tri puta i Ihlas dvanaest puta, a nakon završenog namaza donese salavat na Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem sedamdeset puta te dovi šta hoće. Rekao je hafiz Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao: 'Što se tiče namaza u mjesecu Redžebu i davanje određene posebnosti, nije do nas došlo ništa vjerodostojno, a hadisi o vrijednosti namaza koji se zove Regaib su laž i zabluda, te nisu ispravni (vjerodostojni), a pomenuti namaz je novotarija kod većine učenjaka. Ovaj namaz se pojavio po prvi put nakon 400-e godine poslije Hidžre, zbog toga naše prijašnje generacije nisu o njemu znale niti govorile'.

Oni koji praktikuju ovaj namaz oslanjaju se na hadis kojeg prenosi imam El-Gazali u svom djelu Ihjau' ulumud-din prvi dio str. 636 gdje se navodi ovaj hadis, ali se takođe navodi da je hadis izmišljen.

Ova noć kao što smo spomenuli se zasigurno dogodila, jer naš Poslanik neka je na njega Allahova milost je začet kao i svi drugi ljudi ali ga je Allah odredio da bude posljednji poslanik, da bude posljednji prenosilac Njegove riječi. Zbog svega toga smatram da ne smijemo zaboravljati na taj momenat i da ga trebamo uvijek nanovo oživljavati i njegovog značaja se prisjećati. Kod nas je običaj da ovu noć obilježavamo posebnim programom i to tako treba da ostane, jer nam doista treba svaka mogućnost i povod da se sastanemo i da ibadetimo. Tačno je da prve generacije nisu poznavale mubarek noći osim lejletul-kadra, jer su stalno živjele sa Poslanikom, ali nama koji živimo hiljadu i više godina poslije njega treba svaki podsjetnik kako ne bismo na Njega zaboravili. Ako se ljudi okupe u Allahovoj kući da uče Kur'an, govore o Allahu, upućuju na dobro a odvraćaju od zla niko ne može reći da je to loše, stoga i naša okupljanja povodom ovih mubarek noći su u ovom duhu. Molim Allaha da nam se smiluje, da nam blagoslovi redžeb i šaban i da nam podari mjesec ramazan. Amin.

Imam i hatib:Bilal ef. Hodžić-I.K.C. Ulm-18.05.2012-27. džumadel-uhra, 1433

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner