Fri09242021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Veliki grijesi: Kocka i kladionica

Hutbe

Veliki grijesi: Kocka i kladionica

El-hamdu lillahi Rabbil-’alemin. Ves-salatu ves-selamu ‘ala resulina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe, kao i na sve sljedbenike Poslanikovog puta/Sunneta do Sudnjeg dana.

Svjedočim da je samo Allah Bog, Jedan Jedini i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov poslanik i molim Dragog Boga da preselimo na onaj svijet/na ahiret noseći šehadet u našim srcima i potvrđujući ga našim djelima.

Prošlog petka smo govorili o jednom grijehu, o majci svih zala/alkoholu. Danas ćemo, ako Bog da, nastaviti naš govor o velikim grijesima, o haramima. Ovom prilikom govorimo o kocki, o kladionicama. Podsjetimo se još jednom na ku’ranski ajet: "O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje odvratne su stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite, da biste postigli što želite." (El-Maide, 90)

Neosporna je činjenica da bi svi mi željeli Džennet. Međutim, postavimo sebi pitanje: šta i koliko radimo da bi u njega dospjeli?! Izvršavamo li Allahove naredbe?! Klonimo li se njegovih zabrana?! Evo par činjenica koje nam govore o našem stanju:

-      Prije skoro dvije godine u našoj opštini imali smo 37 uplatnih mjesta kladionica, a danas ih imamo 48;

-      Svaki dan Konjičani u kladionice uplate oko 51 000 KM;

-      U 2018. godini kladionicama smo dali 18,5 miliona KM...

Navedene činjenice su jasni pokazatelji gdje smo. Često možemo vidjeti kako djeca ulaze u kladionice, iako je u njih osobama mlađim od 18 godina ulaz zabranjen. Također, uplatna mjesta igara na sreću moraju biti najmanje 200 metara udaljena od različitih ustanova, vjerskih objekata… Mnogi objekti to nisu. Na nadležnim opštinskim organima je da ovaj Zakon provedu u praksi. Ovo su nam pokazatelji o situaciji u našoj opštini koja je većinski bošnjačka, muslimanska. Draga braćo i cijenjene sestre, do nas je! Mijenajmo svoje stanje na bolje pa će nam i situacija u društvu biti bolja.

Kažu mnogi kladionice nisu isto što i kocka. Ili to su igre na sreću… Nazovimo ih kako god, ali jedno znajmo: to je haram. Možemo ih zvati različitim imenima i ta imena možemo mijenjati, ali činjenicu da je to haram nikako ne možemo promijeniti.

Krajnje je vrijeme da shvatimo kako nam životni uslovi ili neuslovi ne mogu biti opravdanje za kršenje Božijih propisa. Sve do čega možemo doći na haram način ima svoju alternativu u halalu:

Jednom je hazreti Alija ušao u džamiju u Kufi, kako bi obavio duha‐namaz i pred ulazom dao nekom momku da pričuva njegovu mazgu. Kada je ušao u džamiju, mladić je s mazge skinuo ular i otišao na pijacu kako bi ga prodao. Hazreti Alija, r.a., izašao je iz džamije i našao samu mazgu, bez dječaka i bez ulara. Shvativši šta se dogodilo, poslao je jednog čovjeka na pijacu da mu kupi ular. Čovjek se ubrzo vratio i donio isti onaj ular koji je bio na glavi mazge, prije nego je hazreti Alija ušao u džamiju. Čovjek je kazao hazreti Aliji kako je ular kupio od nekog mladića i da ga je platio jedan dirhem. Hazreti  Alija, r.a., na to kaza: “Subhanallah! Bio sam odlučio da mu dam halaldirhem, jer mi je učinio uslugu, ali on se odlučio da ga zaradi na haramnačin.”

Ko je kriv tom mladiću, braćo moja draga i poštovane sestre, za takav postupak? Samo on sam. Niko drugi. Učinio je to svjesno, vlastitom odlukom. Nikoga drugoga ne može optužiti za vlastiti grijeh. On je dio samo njegovog tereta. Ničijeg više. U jednom ajetu Uzvišeni Allah kaže:

“Ako vi budete nezahvalni – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni. A nijedan grješnik neće nositi grijehe drugoga! Poslije ćete se Gospodaru svome vratiti, pa će vas On o onom što ste radili obavijestiti, jer On dobro zna svačije misli.” (Ez-Zumer, 7)

Mi smo stvoreni različiti. Jedna nam je stvar svima zajednička. Data nam je mogućnost slobodnog izbora. Plodove tog izbora sami ćamo dati. Do nas je hoće li ti plodovi biti slatki ili gorki.

Zahvalnost je i to da izvršavamo Allahove naredbe a klonimo se Njegovih zabrana. Radimo na sebi i povećajmo svoju zahvalnost Uzvišenom Allahu. Ko ostavi nešto zbog Allaha, On će mu to boljim zamijeniti.

Uzvišeni Bože molimo Te, učini nas Tvojim zahvalnim robovima, onima koji izvršavaju Tvoje naredbe, a klone se Tvojih zabrana, amin!

Adis ef. Hebibović, džemat Podorašac, 25.01.2019.g.

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner