Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Enes ef. Alić O vrijednosti sjećanja na smrt

O vrijednosti sjećanja na smrt

Hutba: ‘’O vrijednosti sjećanja na smrt’’ , 14.11.2014. - 21.muharem 1436.h.g.


-Zahvala pripada Allahu dž.š. I neka je salavat I selam na Poslanika Muhamda s.a.v.s. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: ''Gdje god bili, smrt će vas naći, pa makar bili i u kulama visokim...'' (En-Nisa', 78.).

Draga braćo, Postoje dva razloga koji čovjeku ulijevaju lažnu nadu: privrženost dunjaluku i neznanje.Srcu privrženom dunjaliku se teško odvojiti od njega, pa i ne razmišlja o smrti,a sve što čovjek ne voli, odbija od sebe. Čovjek voli maštati samo o onome što mu odgovara, I tako ne misleći o polaganju računa posveti se samo dunjaluku, odgađa i ostavlja i obaveze prema Allahu i obaveze prema zajednici,a koje su ključne za postizanje Božije milosti. Svaki čovjek mora umrijeti i pred Allaha donijeti samo svoja djela, od kojih zavisi hoće li u vječnosti biti sretan ili ne. Razlog vrijednosti sjećanja na smrt je što ona čovjeka odvraća od grijeha i nemarnosti u ibadetima. O vrijednosti sjećanja na smrt govori I ovaj hadis:’’

Aiša r.a. pita Poslanika a.s. hoće li iko biti proživljen sa šehidima, kaže Poslanik a.s. hoće onaj ko se prisjeti smrti u toku dana I noći dvadeset puta.’’

U hadisu, koji prenosi Bera b. Azib, Poslanik, a.s.opisuje šta se dešava sa dušama dobrog I lošeg insane, pa kaže: ''...

Zaista, na kraju dunjalučkog života, robu vjerniku dolaze meleki s neba, lica sjajnih poput sunca. Sa sobom nose ćefine i balzame iz Dženneta i sjednu do njega dokle dopire pogled. Zatim dolazi Melek smrti, sjeda pored njegove glave i kaže: 'O ti dobra dušo, izađi uz Allahov oprost i zadovoljstvo!' I ona izađe kao kap iz ispijene čaše, a meleki je odmah stave u ćefine i balzam i ona zamiriše poput miska, te se onda zapute ka nebu. Kad god naiđu na skupinu meleka, oni upitaju: 'Ko je ta dobra duša?' A ovi odgovaraju: 'To je taj i taj.', nazivajući ga najljepšim imenima, kojim su ga ljudi zvali na Dunjaluku, i tako sve dok ne stignu do sedmog neba. Tada im Uzvišeni Allah kaže: 'Upišite mog roba u Illijjun, i vratite ga u zemlju! Ja sam ga stvorio od zemlje, u nju ću ga vratiti i iz nje ponovo izvesti!' Zatim se njegova duša vrati u tijelo i dolaze mu dva meleka, koji sjedaju pored njega i pitaju: 'Ko ti je Gospodar?' On odgovori: 'Allah, dž.š.' 'Koja ti je vjera?' On kaže: 'Islam.' 'Ko je onaj koji ti je poslan?' On odgovori: 'Allahov poslanik.' 'A kako znaš to?' On veli: 'Učio sam Kur'an i čvrsto u njega vjerovao.' Zatim će se čuti glas sa neba: 'Moj rob je istinu rekao, odjenite ga džennetskom odjećom i otvorite mu vrata Dženneta!' Pa mu onda dolaze lijepi mirisi iz Dženneta, kabur se proširi dokle dopire pogled i dođe mu čovjek lijepog lica, odjeće i mirisa, pa mu kaže: 'Raduj se onome što te čeka, ovo je dan koji ti je obećan!' 'A ko si ti, koji mi donosiš dobrotu?'- pita vjernik, a onaj odgovara: 'Ja sam tvoja dobra djela.' A vjernik onda kaže: 'Gospodaru moj, daj što prije Sudnji dan!'


A nevjerniku na kraju dunjalučkog života dolaze meleki s neba, crnih lica, noseći sa sobom najgrublje platno i sjednu pored njega dokle dopire pogled, a onda dolazi Melek smrti i sjedne pored njegove glave i kaže: 'O ti zla dušo, izađi uz Allahovu srdžbu i gnjev!' Zatim mu čupaju dušu, kao greben kroz mokru vunu, a potom je stave na grubo platno, pa iz nje izađe najgori miris lešine. Zatim se upute ka nebu. Kad god naiđu na skupinu meleka, oni upitaju: 'Ko je ta zla duša?' A ovi odgovaraju: 'To je taj i taj.', nazivajući ga najgorim imenima, kojim su ga ljudi zvali na Dunjaluku, i tako sve dok ne stignu do zemaljskog neba. Potom zatraže da im se otvore nebeska vrata, ali se ona ne otvaraju.''

Potom je Poslanik, a.s., proučio ajet: ''Onima koji budu Naše ajete poricali i prema njima se budu oholo odnosili – kapije nebeske se neće otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći, nego što će oni u Džennet ući...'' (El-E'araf, 40.)

Potom Allah, dž.š, kaže: 'Upišite ga u Sidždžin na zemlji, njegova duša bit će odbačena!' Poslanik je onda proučio ajet: '...a onaj ko Allahu širk bude činio, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili onaj koga je vjetar u daleki predio odnio.' (El-Hadždž, 31.)

Potom njegova duša bude vraćena u tijelo i dođu mu dva meleka, posade ga da sjede i upitaju: 'Ko ti je Gospodar?' On odgovara: 'Ah, ne znam.' 'Koja ti je vjera?' On veli: 'Ah, ne znam.' Poslanik?- ne znam, Tada će čuti glas sa neba: 'Moj rob je slagao, obucite na njega džehennemsku odjeću i otvorite mu vrata Džehennema!' Do njega onda stigne džehennemska vrelina i žestina, a kabur mu se stijesni tako da mu rebra jedna kroz druga prođu.

Potom mu dođe čovjek ružnog lica, odjeće i mirisa, koji mu veli: 'Raduj se Allahovoj srdžbi i kazni, ovo je dan koji ti je obećan!' Zli čovjek onda upita: 'Ko si ti, koji mi donosiš zlo?' A ovaj mu odgovara: 'Ja sam tvoja loša djela.' Potom zli čovjek rekne: 'Gospodaru, ne daj da bude Sudnji dan!''


Braćo moja! Nemojte odlagati činjenje dobrih djela! Svaki dan koji prođe, ne vraća se više. Dunjaluk ostaje, a mi idemo na onaj svijet sa svojim djelima, i dobrim i lošim.. Čuvajmo se grijeha, kao što su: potvora, ogovaranje, alkohol, krađa, blud, kocka.Živite sa ljudima bratski, ne tovarite na sebe grijehe ohološću, umišljenošću, nepravdom, zlim postupcima prema drugome, jer su to sve grijesi koji uništavaju dobra djela. -Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, i da nas uvede u Džennet! Amin!

Džamija: Podorašac imam, hatib, muallim: Enes ef. Alić

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner