Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Enes ef. Alić POSLANIK, s.a.v.s., NAŠ NAJLJEPŠI UZOR

POSLANIK, s.a.v.s., NAŠ NAJLJEPŠI UZOR

Zahvala pripada Allahu dž.š. i neka je salavat na Poslanika Muhammeda s.a.v.s.
U 21. ajetu Sure Al-Ahzab,kaže Allah dž.š:‘’Vi u Allahovu Poslaniku imate najljepši uzor, za onoga koji žudi Allahu i Ahiretu i koji Allaha mnogo spominje.’’

Da li je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, naš istinski uzor, slijedimo li njegov sunnet i nadamo li se Allahovoj, dž.š., milosti i nagradi, ili smo sebi uzeli druge puteve za smisao života na dunjaluku?

Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 128. ajetu Sure Et-Tevbe: ‘’Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udarati, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.’’

Poslaniku, s.a.v.s. su teško padale nevolje koje su snalazile njegove ashabe i ummet I sve ljude općenito i od srca je želio da što prije prihvate put istine.

Poslanik a.s., je Allahovom, dž.š., milošću bio veoma blag i milostiv prema svima , kao što stoji u 159. ajetu Sure

Ali Imran:‘’Samo Allahovom mološću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s' njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega! ‘’

Poslanikova, s.a.v.s., milost prema ashabima je bila veoma važna poslanička karakteristika, koju nalazimo u različitim situacijama, Zato su se njegovi ashabi natjecali u međusobnoj ljubavi, milosti, darežljivosti i praštanju i štitili su čast drugih muslimana.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, za razliku od ostalih Allahovih, dželle še’nuhu, poslanika je bio počašćen sa pet stvari, o kojima on u hadisu koji bilježi imam Buharija, kaže:

Prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome prije mene: 1) Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mjesec dana (hoda). 2) Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, pa gdje god nekog čovjeka od moga ummeta zadesi namaz neka klanja. 3) Dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) prije mene. 4) Dat mi je šefa’at (zalaganje za vjernike). 5) I svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!" (Buharija)

Ovih pet stvari je počast za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali i za njegov ummet.

Allah, dž.š., je ljude počastio time što je poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u 164. ajetu Sure Alu Imran: ‘’Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kada im je jednog između njih kao Poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.’’

Velika je blagodat, na nas draga braćo, što smo pripadnici ummeta Poslanika, s.a.v.s., i što idemo jasnim putevima islama, putem istine i što će se Poslanik a.s., zauzimati za nas na Sudnjem danu.

Čvrstina i iskrenost imana su uslovljeni ljubavlju prema Poslaniku, s.a.v.s.kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Niko od vas neće biti pravi mu'min, dok mu ne budem draži od djece, roditelja i svih ljudi!“ (Buharija)

Slast imana neće osjetiti oni koji ne budu posjedovali troje, o čemu govori hadis koji bilježi imam Buharija: Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kod koga budu tri svojstva, osjetiće slast imana: Da mu Allah i Poslanik s.a.v.s. budu draži od svega mimo njih, da voli nekoga samo u Allahovo ime i da mrzi povratak u nevjerstvo, kao što mu je odvratno da bude bačen u vatru!" (Buharija)

Zapitajmo se draga braćo, da li u nama ima slasti imana ili islam doživljavamo kao dio naše tradicije,ili sredstvo kojim se koristimo i plašt iza kojeg se krijemo. Onaj ko osjeća slast imana taj voli Poslanika a.s., a ako voli Poslanika onda voli i druge ljude i čini im dobro. Onaj ko voli Poslanika s.a.v.s., taj neće nikome ništa nažao učiniti, niti će drugoga ružno pogledati , niti će mu zavidjeti, niti će ga uhoditi, niti će na drugoga lagati,niti će mu podmetati, niti će druge napadati, ko god radi ove negativne stvari prema drugim ljudima, on radi protiv Poslanika,i protiv vjere islama , ma kako da se zvao, i sigurno će odgovarati za svoja djela pred Uzvišenim Allahom dž.š.

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas uputi na pravi put, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti , I da nam da snagu razumjevanja da znamo razlučiti šta je dobro pa da ga i činimo i da znamo šta je zlo pa da ga ne činimo, amin.

Imam, hatib, muallim: Enes ef. Alić ,
Džamija: Podorašac
09.01.2015.-18.rebiul ewel 1436.h.g.

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner