Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko ZAISTA JE ALLAH UZ STRPLJIVE

ZAISTA JE ALLAH UZ STRPLJIVE

Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu i iskrene sljedbenike salavat i selam.

„ Ne prodajite vaše  obaveze prema Allahu za nisku i neznatnu cijenu, blagodat koja je kod Boga mnogo vam je bolja, ako vi to znate. Ono što vi imate toga će nestati. Božije blagodati su vječne. Svakako ćemo Mi nagraditi strpljive, a nagrada će njihova biti mnogo bolja od onoga što su oni radili. Onome ko čini dobra djela, bio muško ili žensko, a uz to istinski vjeruje, zaista ćemo Mi dati sretan i lijep život i Mi ćemo njih nagraditi mnogo bolje od onoga što su oni radili.“ (En-Nahl, 95-97)

Cijenjena braćo, sinovi Ademovi,

Ne prodajite svoja dobra djela, bogastvo ahiretsko, za nisku i neznatnu cijenu. Ko uđe u grob bez pripreme je poput onoga koji pokušava preploviti more bez lađe. Snaga na ovom svijetu jeste u imetku, ali blagodat koja je kod Boga, mnogo je bolja, dobra djela su bogastvo na budućem svijetu, ako vi to znate.

Upitan je Ibrahim, a.s.:“ Zbog čega te je Allah uzeo za svog prijatelja? Reče: zbog tri stvari:

-          Izabrao sam naređenje Allaha pored naređenja drugog;

-          Nisam mario za ono čime sam Allaha zadužio;

-          Nisam večerao ni ručao, a da samnom nije bio gost.“

Vehb ibn Munebbih je kazao: „ U Tevratu je zapisano:

-          Ko se priprema na ovom svijetu, na budućem će biti sačuvan od kazne;

-          Ko hoće da mu polaganje računa bude lahko, neka savjetuje sebe i druge;

-          Ko zaželi ulazak u Džennet bez polaganja računa, neka se pokaje Allahu iskrenim pokajanjem;

-          Ko se prođe škrtosti na dunjaluku biće spomenut pred svim stvorenjima;

-          Ko ostavi odmor  na dunjaluku postat će sretan na ahiretu;

-          Ko napusti zabranjene stvari na ovom svijetu, na budućem će biti među poslanicima;

-          Ko želi  biti u sjeni  arša-prestolja Allahovog ( Milostivog ) neka bude zahid;

-          Ko želi da mu meleki budu posjetioci, neka bude pošten;

-          Ko želi da bude u centru Dženneta, neka spominje  Allaha danju i noću...“

Od zemlje smo stvoreni, na zemlji živimo i zemlji se vraćamo, zato, ne prepiri se oko komada zemlje sa svojim bratom, jednog dana će nas ista zemlja prekrivati.

Zar ne vidimo kako nas iskušava dan i noć, a mi se igramo u tajnosti i javno. Ne stremi ka ovom svijetu i njegovim blagodatima, zaista ta kuća nije tvoj stan.

Radi u korist svoje duše prije smrti i neka te ne zanosi mnoštvo braće i drugova.

Znaj da postoje tri riznice kod Allaha koje daje onima koje voli: siromaštvo, bolest i strpljivost.

A „zapisano je u Tevratu da je pohlepni čovjek siromašan pa makar bio vlasnik cijelog svijeta i da se pokornome pokorava  čak iako je rob, a onaj koji je zadovoljan malim, bogat je pa makar bio gladan.“ (prenosi Vehb ibn Munebbih el-Jemani)

Malik ibn Dinar, r.a., kaže:

„Zamijeni tri stvari trima da bi postao vjernik: umišljenost poniznošću, pohlepu zadovoljstvom i  zavidnost savjetovanjem.“

A Hatim el-Esam kaže:

„Ko odloži četri stvari do dolaska drugih četri naći će Džennet:

-          Spavanje do groba;

-          Hvaljenje do mizana;

-          Odmor do sirata;

-          Strasti do Dženneta.“

Doista, najveća samoobmana je kada čovjek ustraje u griješenju nadajući se da će mu biti oprošteno i ne kajući se, i kada očekuje Allahovu blizinu bez pokornosti Njemu, i kada očekuje džennetsku žetvu od džehennemske sjetve, i kada želi kuću poslušnih bivajući neposlušan Allahu, dž.š., nadajući se nagradi bez zasluge. Moliš za spas a ne ideš njegovim putem. Zaista, lađa ne plovi po suhom. Nikada nećeš utemeljiti čestitost na pogrešnom postupku, prestani raditi ono što je pogrešno i možeš se promijeniti i spas za sebe priskrbiti.

Cijenjena braćo, Uzvišeni Allah neće ukazati milost onome ko nije pokazivao milost. Neće oprostiti onome ko nije praštao, niti će primiti pokajanje onome ko nije primao pokajanja drugih.

Ne odgađajmo svoje pokajanje, nikada Resulullah nije odgađao ono što je trebalo da se odmah uradi. Zato, ako hoćete stil života Resulullaha, radite ono što treba u vrijeme kada treba i na način kako treba.

Molim Milostivog Allaha da nam se smiluje i da nam oprosti.

 

Mihret ef. Žiko