Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko

POBJEDA NA BEDRU

Hvala i zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu dž.š., Gospodaru Milostivom Koji mnogo prašta i Koji ummet Muhammedov časti Ramazanom, daruje ga kao što nije darovao ni jedan ummet prije.

A neka je salavat i selam na Muhammeda s.a.w.s., našeg učitelja, na njegovu porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike do dana Sudnjeg.

Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha dž.š. i da je Njegov rob i poslanik Muhammed a.s., koji je poslat kao milost svim svjetovima.

Read more...

Hutba: Ramazan-lijek za bolesti duše

Hvala i zahvala pripada Gospodaru Jedinom, Koji nas časti Svojom milošću i oprostom i oslobađa nas od Džehennemske vatre. A neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, Muhammeda s.a.w.s., našeg učitelja, na njegovu porodicu, časne ashabe i na sve njegove sljedbenike do dana Sudnjeg.

Doista je Allah dž.š. Jedan i Jedini Uzdržavatelj svih svjetova, Koji časti ummet Muhammeda s.a.w.s. mjesecom Ramazanom, mjesecom rahmeta i magfireta, mjesecom posta za koji kaže: „Post je moj i za njega ću posebno nagraditi“ , mjesecom Kur'ana časnog čija je prva objavljena riječ i ujedno farz ummetu Muhammeda a.s. „IKRE...“

I doista čovjek živi svoj život između dvoga, između dva „IKRE“.

Read more...

Sjećanje na Allaha

Allah dž.š. se sjeća onoga koji se Njega sjeća...

Hvala Allahu dž.š., Koji je svoje robove zaštitio od prokletog šejtana, Koji je post učinio zaštitom za one koji su Mu pokorni, Koji je postom otvorio Džennetska vrata Svojim robovima, Koji ih je upozorio da šejtan srca osvaja kroz strasti te da se pobjedom nad strastima duša oslobađa tog neprijatelja i postaje smirena duša.

Neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, našeg učitelja s.a.w.s., koji je ukras ljudskog roda i koji je kao smjernice ljudskom rodu ostavio svoj sunnet. Neka je selam na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve iskrene njegove sljedbenike do dana Sudnjeg.

Draga braćo u dini-Islamu!

Podsjećam i sebe i vas u ovom mubarek danu Ramazana, danu džumme na riječi Uzvišenog Allaha dž.š. u suri El-Bekare, 152.i 153. ajetu:

„Sjećajte se vi mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obvaljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.“

Hvala Allahu dž.š. Koji nas je poživio da dočekamo  i ovaj mubarek Ramazan, mjesec u kojem je i noć Bedra, i noć Kadra, noć odluke svake, a posebno mjesec posta čija je kruna strpljivost. Poslanik a.s. u jednom hadisu kaže: „ Post je pola strpljivosti“ a na drugom mjestu kaže: „Strpljivost je pola vjere“, time post ima specijalnu i posebnu poziciju kod Allaha dž.š. na što ukazuje i hadisi-kudsij u kojem stoji:

„Za svako dobro djelo čovjek će biti nagrađen od deset do sedam stotina puta, osim posta, koji je Meni za volju i za koji ću dati posebnu nagradu.“

Uzvišeni dž.š. kaže: „...samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.“

(Ez-Zumer 10)

Read more...

DAR UMMETU MUHAMMEDOVOM S.A.W.S.

Hvala i zahvala pripada Milostivom, Koji nas daruje Svojom milošću i oprostom, Koji nas časti mubarek mjesecom Ramazanom kao pripadnike ummeta Muhammedovog s.a.w.s.

A neka je salavat i selam na našeg prvaka, učitelja, Allahovog dž.š. miljenika, na njegovu porodicu, ashabe, i njegove iskrene sljedbenike do dana Sudnjeg.

Allah dž.š. u časnom Kur'anu u suri El-Bekare, 183 ajetu, kaže:

„O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan (i) onima prije vas, da biste bili bogobojazni...“

Allah dž.š. ovo kaže naređujući ovom ummetu post koji predstavlja sustezanje od hrane, jela, pića, ružnih djela, i drugih prohtjeva koje čovjek ima sa iskrenim nijetom u ime Allaha dž.š., budući da sadrži čišćenje i zaštitu duša od loših primjesa i ružnih navika.

On navodi da im je to naredio kao i onima prije njih, u kojima imaju uzor i mogu se ugledati na njih i neka se potrude da ovu Allahovu naredbu izvrše potpunije od njih.

Read more...

U SUSRET MUBAREK DANIMA

Hvala i zahvala pripada Gospodaru svih svjetova, Vladaru Sudnjega dana, Onome koji stvara čovjeka od ugruška i Koji daje smrt i život da bi iskušao koji od nas će bolje postupati.

A neka je salavat i selam na Božijeg poslanika s.a.w.s., Njegovog miljenika, na onoga kojim je uslovljeno naše vjerovanje, na njegovu a.s. porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike do Sudnjeg dana.

Doista je Allah dž.š. Jedan i jedini Gospodar svih svjetova Kojem ćemo se svi vratiti, a Njegov poslanik, miljenik i iskreni rob je Muhammed s.a.w.s.

Draga braćo!

Vjera Islam je najbolja mjera onome  koji traga za spasom na oba svijeta, podstaknuti riječima Uzvišenog Allaha dž.š.:

   

„ I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i džennet prostran kao Nebesa i Zemlja za one koji se Allaha boje“ (Ali-Imran-133).

Read more...

Hutba povodom Dana džamija

Hvala i zahvala pripada Uzvišenom Allaha koji daje život i smrt da bi iskušao ko će bolje postupati, a neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i na sve njegove istiske sljedbenike do Sudnjeg dana.

Draga braćo u dini-Islamu.

Uzvišeni Allah dž.š. u časnoj knjizi Kur'anu kaže:

„Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjet ce sramotu, a na onom svijetu patnju veliku“. (El-Bekare 114)

Read more...