Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Ramazanske teme MJESEC VJERE I SLOBODE

MJESEC VJERE I SLOBODE

MJESEC VJERE I SLOBODE

(Četvrta ramazanska hutba 1422./2001.)

 

    U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete. (El-Bekare, 185)

    Draga braćo u Islamu,

    Danas je 22. dan mubarek ramazana 1422. hidžretske godine. Danas je istovremeno 7. decembar ili prosinac 2001. godine po miladu gregorijanskog kalendara. Dijeli nas svega osam dana od ramazanskog Bajram-i šerifa koji traje tri dana: prvog, drugog, trećeg ševvala.

    Muslimani u biti imaju šest bajrama:

§         Prvi i drugi su: Ramazanski i Kurbanski bajram na dunjaluku,

§         Ako sa ovog svijeta odu sa šehadetom to je treći bajram,

§         Ako pred Munkirom i Nekirom u kaburu odgovore da im je Bog Jedan Jedini Allah, da im je Knjiga-Kur'an, da im je Poslanik-Muhammed a.s., da im je Kibla-Kaba (Bejtullah), da su im po vjeri braća i sestre muslimani i muslimanke i da su izvršavali pet farz namaza: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju, to im je četvrti bajram,

§         Ako na Sudnjem danu - Danu istine, pravde, vjere i svođenja i polaganja računa pred Svevišnjim Allahom uspješno ispit polože to im je peti, najznačajniji bajram,

§         Ako uspješno pređu preko Sirat-ćuprije u Džennet i budu spašeni od Džehennema to im je šesti, završni, bajram.

    Doista, draga braćo!

    Ono što je među objavama Kur'an i među svim poslanicima i vjerovjesnicima Muhammed, a.s., među melekima Džibril-i emin, među danima petak, među ženama h. Merjema, to je među mjesecima mubarek ramazan-i šerif.

    Kao što je Kur'an Uputa i Putokaz ljudima - Huden Li-n-nasi, razmeđe između dobra i zla i dokaz pravog puta -Furkan, vođa ljudstvu i svjetovima - Imam, Allahova milost ljudstvu i svjetovima - Rahmet, Allahovo prosvjetljenje ljudstvu i svjetovima - Dija'un, lijek za ljudska srca i duše - Šifa'un Lima fi-s-suduri, Allahova dobrota svjetovima -Fadlullah, jasna i nepobitna Knjiga i Objava svjetovima - Kitabun mubin, koja vodi ljude jedino ispravnom putu u vjeri i etici je ljudstvu neoborivi argument -  Burhan, Allahova svjetlost - Nur, manifest ili proglas ljudstvu i svjetovima - Bejan, Knjiga savjeta - Mev‘iza, blagoslovljena knjiga - Mubarek, moćna knjiga - ‘Aziz, slavna knjiga -Medžid, knjiga nagovještaja - Bušra, Knjiga opomene i upozorenja - Nezir, Knjiga radosnih obavijesti - Bešir, Knjiga koja stalno podsjeća i budi svijest - Tezkireh, Knjiga koja opominje i budi svijest i savjest - Zikra, Knjiga plemenita -Kerim i Knjiga koja se stalno proučava i studira i koja je zapisana i sabrana.

    Muhammed, a.s., je Allahov Poslanik i milost svjetovima:

    A tebe smo Muhammede kao milost svjetovima poslali. (El-Enbija', 107.)

    Mjesec ramazan-i šerif je mjesec početka spuštanja i objavljivanja svih objava. Tradicija Islama bilježi da suSuhufi spušteni i počeli se objavljivati treću noć ramazana. Tevrat šestu noć,  Indžil trinaestu noć, Zebur osamnaestu noć i konačno, Kur'an ispunjenje, upotpunjenje i saokruženje svih objava Allah je počeo objavljivati i spuštati u noći Lejletu-l-kadr koja je u posljednjoj trećini neparnih noći mjeseca Ramazana:

    Doista Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci... (El-Kadr, 1-3.)

    Ta noć je i mubarek ili blagoslovljena najvećim blagodatima ispunjena noć:

    Tako Mi Knjige jasne Mi smo počeli da je (Knjigu Kur'an) u Blagoslovljenoj noći objavljujemo, - i Mi, doista, opominjemo - u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospodara tvoga - On, uistinu, sve čuje i sve zna. (Ed-Duhan, 1-6).

    Objavi prethodi Sloboda čovjeka u svemiru i među svjetovima i stvorenjima u odnosu na sve stvorene svjetove i stvorenja koja uključuje spoznaju i bezuvjetnu nužnost - čovjekovo robovanje, ovisnost, predanost i pokornost Allahu, dž.š. Stvoritelju, Gospodaru, Vladu, Sucu i Održavatelju svih svjetova, stvorenja, pa i čovjeka. Slobodu slijedi Objava. Prvi rezultatati i posljedica Objave, čiji je sadržaj Istina jeste Iman. Prvi i osnovni rezultat Imana jesteIslam. Kao što je Iman određenje, ispunjenje, osmišljenje i prožimanje čovjeka iznutra, tako je Islam određenje čovjeka izvana. Iman i Islam su međusobno povezani i spojeni kao tijelo i duša, a njihovo srce je Tevhid krozKelime-i šehadet. Kao što elektroni spajaju i poezuju sve atome u svemiru, stvorenim svjetovima, tako Kelime-i šehadet povezuje imanske i islamske šarte. Kao što je Iman određenje i ispunjenje čovjeka iznutra, Islam određenje čovjeka izvana, Tevhid određenje kojim se besprizivno i bezuvjetno isključuju sva božanstva iz vjerovanja, robovanja i pokorovanja osim Jednog Jedinog Allaha, tako Ibadetullah na temelju ImanaIslama i Tevhida u Slobodi preko Objave odgovara na pitanje i upućuje ljude koga treba obožavati, kome treba robovati, od koga treba biti potpuno ovisan i kome pripada sva slava, veličina, uzvišenost i zahvala, dakle, samo i isključivo Allahu, dž.š.

    To je jedini način i put da se uspostavi i održi ispravna relacija i komunikacija između Allaha-Stvoritelja i čovjeka-Allahova stvorenja. Svijest o neumitnom, besprizivnom i spoznato nužnom robovanju i ovisnosti od Allaha, dž.š., ljudi, svjedoče i iskazuju izvršavanjem obreda - menasika. U biti obredima se svjedoči robovanje i pokoravanje Allahu, dž.š., ostvaruje mišljenje, sjećanje i veza sa Stvoriteljem, kako stoji u Kur'anu:

    O Musa, Ja sam, uistinu Allah, drugog boga, osim Mene, nema, zato se samo Meni klanjaj i robuj i salat obavljaj da bih ti Ja uvijek na umu bio i da bi Me se sjećao. (Taha, 14.)

    Vjerske dužnosti približavaju čovjeka Bogu i Džennetu a udaljavaju od šejatana, nevjernika i Džehennema: Čini sedždu i padaj ničice da se Gospodaru svome približiš! (el-‘Alek, 19.) Obredima i saburom se kao lijekovima i instrumentima obraća Allahu za pomoć: O vjernici, tražite sebi pomoći preko sabura i obavljanja namaza! Allah je doista na strani strpljivih. (El-Bekare, 153.) Obredi ljude odvraćaju od razvrata, perverzije, nevaljalih i zabranjenih djela, strasti, poroka, širka i trošenja imovine u zabranjene poslove i radnje.

    Pošto je mjesec mubarek ramazan mjesec slobode, objava, svih Allahovih poslanika, Imana, Islama, Tevhida, Ibadetullaha, Menasika, Ahlaka i Šerijata, mumina, muslimana, Lejletu-l-Bedra i Lejletu-l-Kadra, to u ovom časnom mjesecu slijede naročite dužnosti kojih izvan ramazana nema. To su farz, vadžib, sumaneti muekkede i sunneti muekkede i kifaje obredi. Farz obred koji se izvršava samo u mjesecu ramazanu jeste Post - savm. Postom se postiže, čuva i učvršćuje bogobojaznost, svijest o Allahu, dž.š., a to je jedna od funkcija menasika-obreda: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili. (El-Bekare, 183.). Dakle, da biste bili bogobojazni i da biste svijest o Allahu imali. Post je i u funkciji kontinuiteta ljudske vrste ili on je dio sadržaja neprekinute žive tradicije ljudskog roda. Samo u Mubarek ramazanu klanja se i teravih-namaz koja je sunneti-muekkede/pritvrđeni sunnet. U okviru ramazanskih rahmeta i fadileta taj sunnet kao i vitr-namaz, se opet, samo uz ramazan, mogu klanjati džematile, a klanjanje u džematu je po hadisu 25 ili 27 puta vrijednije od pojedinačnog klanjanja. Drugi Sunnet-i kifaje jeste I‘tikjaf u posljednjih deset dana ramazana. Slijedeća dužnost koja je Vadžib u posljednjoj trećini ramazana do pred klanjanje Bajram namaza jeste sadekatu-l-fitr i fidija u visini sadekatu-l-fitra za svaki dan posta imućnim muslimanima a trajno su usljed starosti, bolesti u nemogućnosti da poste.

    Zekat, Sadekatu-l-fitr, Fidija, Kurban, Vakuf i svi oblici obavezne i preporučene solidarnosti predstavljaju egzistencijalne i ekonomsko-privredne temelje islamskog Ummeta. To su samo institucije i ustanove Islama i muslimana. Uvjet za valjanost posta je podjela Sadekatu-l-fitra. U osnovi Allahu pripada sve, a ono što nam je od imovine od Njega povjereno u tome imaju udio i pravo institucije i ustanove Islama i muslimana, medrese, sirotinja, bijednici, obespravljeni i porobljeni, putnici namjernici i jetimi. Ta se imovina, iako na halal način stečena, mora čistiti i zaštititi zekatom, sadekatu-l-fitrom, fidijom, kurbanom, uvakufljenjem, porezom i drugim milodarima, zato da se održe institucije i ustanove Islama i muslimana i zato što su ljudske nafake i sposobnosti različite, zato što ljudi žive u različitim uvjetima na Zemlji i zato da bi nam Allah, dž.š., preko Sadekatu-l-fitra primio i u sevab upisao Post.

    Neka Allah, dž.š., uputi i sačuva muslimane! Amin.Mustafa Spahić