Wed01262022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Knjige i tekstovi ODABRANI TEKSTOVI Mi iz srca Muhammedu salavat, a Pejgamber svom Ummetu šefa'at

Mi iz srca Muhammedu salavat, a Pejgamber svom Ummetu šefa'at

Uzvišeni Allah u Kur'ani-Kerimu kaže: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (Al-Ahzab, 56).
Brojni su hadisi koji govore o vrijednostima donošenja sa-lavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ćemo navesti samo nekoliko, a koji će nam biti podstrek da što češće učimo salavate jer će nam oni biti garancija Pejgambe-rova šefa'ata na Sudnjem danu. Muhammed, s.a.v.s., je rekao: “Petkom i uoči petka donosite salavat na mene. Tko to bude činio ja ću mu biti svjedok i zagovornik na Sudnjem danu.”
“Mnogo donosite salavat na mene, jer će vam donošenja salavata na mene biti razlog za oprost grijeha. Molite Allaha za povećanje moga položaja i za posredovanje kod Njega,jer moje posredovanje kod Allaha je moj šefa'at vama.”
“Tko na mene bude salavat donosio, i za njega će meleki od Allaha tražiti oprost za njegove grijehe. Neka čovjek sam odluči što mu je bolje: smanjiti ili povećati donošenje salavata.”
“Svakom sljedbeniku moga ummeta koji iskreno donese sa-lavat na mene, Allah će na Sudnjem danu udesetorostručiti svoju milost, upisati mu deset sevaba i oprostiti mu deset grijeha.”
“Donosite salavat na mene, jer donošenje salavata na mene očistiće vas od grijeha i donijeti vam blagoslov.”
“Propao je i ponižen onaj koji, kad se u njegovu prisustvu moje ime spomene, ne donese salavat. Propao je i ponižen onaj koji, u toku Ramazana ne bude oprošten od grijeha. Propao je i ponižen onaj kod koga njegovi roditelji dožive starost, a ne uvedu ga u Džennet.”
“Najviše prava na moj šefa'at na Sudnjem danu imaju oni koji su najviše donosili salavat na mene.”
“Najveći škrtac je onaj, u čijem se prisustvu spomene moje ime, a on ne donese salavat na mene.”
Salavat na Allahovog Poslanika može se izraziti u raznim formama, a najkraći salavat je: “Allahumme salli ala Mu-hammed.” – “Bože, ukaži svoju milost Muhammedu!”
Prema više predaja najpotpuniji salavat na Poslanika, sa-llallahu alejhi ve sellem, je onaj koji se uči na tešehhudu pri svakom namazu: “Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahi-me, inneke hamidun medžid.” – “Bože, ukaži svoju milost Mu-hammedu i rodu Muhammedovu kao što si je ukazao Ibrahimu i rodu Ibrahimovu. Ti si hvaljen i slavljen! Bože, podaj svoj blagoslov Muhammedu i rodu Muhammedovu kao što si ga dao Ibrahimu i rodu Ibrahimovu. Ti si hvaljen i slavljen.”

U hadisu, kojeg prenosi Ka'b ibni Udžre, stoji da je jedan as-hab, kada je objavljeno: “..O vjernici, blogosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav” – rekao Poslaniku, s.a.v.s.: “Allahov Poslaniče! Znamo kako da te pozdravimo (selamimo), ali ne znamo kako da te blagosiljamo.” Poslanik je odgovorio: “Recite: 'Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.'” – “ Bože,ukaži svoju milost Muhammedu i rodu Muhammedovu.”
Smatra se da je uz salavat potrebno donijeti i selam na Poslanika, odnosno objediniti salavat i selam: “Sallallahu ala Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem.”
Kada god smo u povoljnoj prilici, u zavisnosti od mjesta i vremena, lijepo je da podignemo glas pri učenju salavata, a također je potrebno da svaki naš govor počne sa zahvalom Allahu i salavatom na Allahovog Poslanika, jer je Muhammed, s.a.v.s., rekao: “Govor u kome nije spomenuto Allahovo ime i proučen salavat na mene lišen je svakog blagoslova.”
Najbolje vrijeme za donošenje salavata jeste petak i noć uoči petka, a što je potvrđeno iz citiranog hadisi-šerifa. Znamo da je za valjanost džume-namaza potrebna hutba, a u oba dijela hutbe sunnet je donijeti salavat na Allahovog Poslanika. Svaka hutba kojoj nedostaje kur'anski ajet i tahmid (zahvala Allahu) je nepotpuna, a kojoj nedostaje salavat na Poslanika, s.a.v.s., označena je kao šehva. Mustehab je proučiti salavat pri ulasku i izlasku iz džamije, a kako saznajemo iz Poslanikovih riječi: “Kada neko od vas uđe u džamiju, neka izgovori salavat na Poslanika i neka kaže: 'Bože,otvori mi vrata svoje milosti!” A kada izađe neka opet donese salavat na Poslanika i neka rekne: 'Bože, od Tebe tražim da me nagradiš iz svoje nenadmašne dobrote.'”

Prenosi se od hazreti Alije, r.a., da je rekao: “Kada neko od vas prođe pored džamije neka donese salavat na Allahovog Poslanika.”
Tko bude učio sljedeću dovu poslije ezana može se nadati Poslanikovom šefa'atu: “Moj Bože, Gospodaru ovoga vječno savršenog poziva i zauvijek postojane molitve, podari Mu-hammedu položaj, visoki stepen i uputi ga na hvale vrijedno mjesto koje si mu obećao.”
Prenosi se od Abdullaha ibni Mes'uda da je rekao: “Klanjao sam dok je Poslanik, s.a.v.s., bio u društvu sa Ebu Bekrom i Omerom, r.a. Kad sam sjeo počeo sam sa zahvalom Allahu, zatim sam proučio salavat na Poslanika i molio Allaha, pa mi je Poslanik rekao: 'Traži što hoćeš, daće ti se!'”
Salavati se uče nakon drugog tekbira kod dženaze-nama-za, nakon tekbira u Bajram- namazima, kod pokajanja, kod zaborava i slično, kod zujanja u ušima, a što vidimo iz Poslanikovih riječi: “Kada nekome od vas 'zapjeva' (zazuji u ušima), neka se sjeti mene i neka na mene salavat donese, a zatim neka izgovori: 'Neka se Allah sjeti onoga tko mene dobrim spominje.'”
Rekao je Resuli-ekremve Nebijji-muhterem, Muhammed, s.a.v.s.: “Zaista je vaš najvrjedniji dan petak, pa što više donosite salavat na mene, jer zaista će vaši salavati meni biti predočeni.” Tada su ashabi rekli: “O Allahov Poslaniče, kako će biti predočeni naši salavati kada budeš istruhnuo?” Poslanik je odgovorio: “Zaista je Allah zabranio zemlji tijela vjerovjesnika.”
“Nemojte moj kabur učiniti svetkovinom, donosite salavat na mene, jer zaista, vaš salavat dolazi do mene ma gdje vi bili.” “Tko god od vas meni selam nazove, Allah mi povrati dušu da bi selam uzvratio.”
Neka nam jedan dirljivi slučaj posluži da što više budemo svjesni vrijednosti salavata. Ebu Lejs Es-Semerkandi prenosi: “Čuo sam svoga oca da kaže: 'Sufan Sevri je tavafeći oko Kabe vidio čovjeka koji nije ni podizao ni spuštao nogu, a da nije donosio salavat na Vjerovjesnika, s.a.v.s. Sufan priča: “Pitao sam ga: 'Čovječe,ostavio si i tesbih i izgovaranje LA ILAHE ILLALLAH, a posvetio si se izgovaranju salavata na Vjerovjesnika,s.a.v.s. Imaš li za to opravdanje?' On reče: “A tko si ti, Allah ti se smilovao?' Predstavio sam se: 'Ja sam Sufan Sevri.' On mi reče: 'Da nisi jedinstven u svom vremenu, ne bih ti rekao razlog svoga postupka 

i ne bih ti odao tajnu.' Onda mi je rekao: 'Jednom sam sa svojim ocem otišao da obavim hadž. U konačištu mi se otac razbolio. Ja sam ostao da ga liječim i, jedne noći, dok sam mu sjedio kod uzglavlja, otac mi je umro i lice mu je potamnilo. Ja sam rekao: 'Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo.' Povukao sam njegov ogrtač i pokrio mu lice. Zadrijemao sam i zaspao. Usnio sam nekog čovjeka, od kojeg nisam vidio ljepšeg, čišće odjeće i ljepšeg mirisa. On je korak po korak prilazio, dok nije došao do moga oca. Otkrio mu je lice, pomilovao ga po njemu i lice je postalo svijetlo. Okrenuo se da pođe, a ja sam ga uhvatio za odjeću i rekao: 'Allahov robe, tko si ti preko koga je ALLAH ukazao milost mome ocu u stranoj zemlji? On me upita: 'Zar me ne poznaješ? Ja sam Mu-hammed b. Abdullah, kome je objavljen Kur'an. Tvoj otac je počinio mnogo grijeha, ali je puno salavat učio na mene. Kad ga je pogodilo ono što ga je pogodilo, zatražio je da mu pomognem. Ja sam pomagač onome tko često uči salavat na mene.' Poslije toga sam se probudio i vidio da je očevo lice postalo svijetlo.” (Ebu Lejs es-Semerkandi - Fekih, Upozorenje nemarnima, preveo s arapskog jezika: Sabahudin Skejić, Izdavač: Behram-begova medresa u Tuzli, 2006., str. 255-256.).
Pjesnici u svim vremenima natjecali su se tko će ljepši i topliji stih napisati o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Hassan ibni Sabit, suvremenik Poslanikov u jednom od mnogih stihova kaže ovo:
Moja pjesma Muhammedu nije slave pribavila, Nego se je moja pjesma – S Muhammedom proslavila!
Neka nam ljubav prema Allahu dž.š., Njegovom poslaniku Muhammedu, sallalahu alejhi ve sellem, prema dini-islamu, neka nam ovi topli bejtovi iz arapske poezije budu podstrek za učenje salavata i neka budu naš salavat i selam Revdai-Mutahheri:
Kada god te put nanese, o jutarnji vjetre svježi. Kroz grad Božjeg poslanika, prenesi moj selam Revdi jer u njenim njedrim leži, svih svjetova čast i dika.
(Tekst je objavljen u Islamskim informativnim novinama “Preporod”, broj: 14.15/616-617 od 15. jula 1997. godine s određenim korekcijama.)


Abdulgafar JUKIĆ

preneseno iz BILTEN MIZZagreb b3.161 /februar 2015.g./