Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

112. Poglavlje IHLAS

POGLAVLJE: 112
POGLAVLJE: IHLAS
OBJAVLJENO U MEKKI, 4 AJETA.


SADRŽAJ:
Po sadržaju sa ovim poglavljem Kur'an se završava, jer ovim poglavljem se potpuno utvrđuje Božje jedinstvo, a sa ona dva poglavlja, koja dolaze iza ovog pokazuje se kako će ljudi tražiti utočišta i zaštite kod Svevišnjeg Boga. Ovo poglavlje, koje se zove Ihlas jest srž i jezgra cijelog Kur'ana. Ono utvrđuje Božje jedinstvo i vjerovanje samo u jednoga Boga, Stvoritelja svega, najjačim i najpribranijim riječima. I ovo je poglavlje jedno od onih, koja su u prvom periodu objavljena. Njima se pobijaju sve vrste idolopoklonstva, kršćansko trojstvo, kao i svako vjerovanje, u kojem se Bogu drug zamišlja. Ihlas znači čist i spašen biti. Svaki čovjek, koji primi ovaj način vjero. vanja, biće mu duša čista i spašena, jer će vjerovati samo u jednoga Boga, Tvorca svega.

PREVOD:
Bismiriahir'rahmanir'rahim


1. Reci: »Onaj, koji sve stvara i kome se sve klanja, jest samo jedan Allah.

2 Sva veličina i moć je samo u Allaha.

3 On nije rodio, niti je rođen,

4 i Njemu nije niko jednak, niti to može biti.1)

 

1) Sva poglavlja, koja su objavljena u Mekki, pokazuju i opisuju sve greške pojedinih izmišljenih vjera, kao i pogreške kršćanstva. U ovom poglavlju se utvrđuje Božje iedinstvo a zatim se osuđuje svako vjerovanje, u kojemu se Bogu drug zamišlja, i proglasu je se neispravnim. Naročito se ističe neosnovanost kršćanskog trojstva. U drugom odlomku riječ »samedun« znači, Bo(g je onaj, kome se u svakoj potrebi i nuždi obraćaju ljudi. Prema tome Bog uzdržaje sve i sve ovisi o Njemu, i nema nikog i ničeg, da neovisno od Boga može opstojati. Za vrijeme Pejgamberova poslanstva u Indiji se je vjerovalo, da materija i duša neovisno od Boga opstoje. Ove riječi dakle, i njima odgovor daju. U trećem odlomku daje se jasan odgovor kršćanima, koji Boga zamišljaju kao oca i sina, a i idolopoklonicima, koji su anđele vjerovali i držali za Božje kćeri. U četvrtom odlomku daje se odgovor svima vjerama, koje vjeruju u inkarnaciju i u to, da čovjek može postati Bog. Osim toga, ovo poglavlje pobija i sve vrste širkja. Širkj znači zamišljati Bogu druga, ma na koji način. Ovo ovako zamišljanje može da se ispoljava u četiri oblika: prvo, vjerovanje u više bogova, drugo, vjerovanje, da neki ljudi, ili neke stvari, imaju ona svojstva, koja samo u Boga imaju, treće, vjerovanje da neko drugi može vršiti i one stvari, koje samo Bog radi i četvrto, vjerovanje, da se svaka stvar može Bogu pripisivati. Na primjer, pogani su govorili: »Da je Bog htio, mi se ne bi klanjali drugim bogovima, i mi bismo bili na pravom putu«, čime su omalovažavali Božje darove: um i razum, kao i Božje Objave. Dakle, ova četiri odlomka pobijaju sve četiri vrste širka.