Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

111. Poglavlje LEHEB

POGLAVLJE: 111
POGLAVLJE: LEHEB
OBJAVLJENO U MEKKI, 5 AJETA.


SADRŽAJ:


U poglavlju pred ovim, govoreno je o najusavršenijem čovjeku, koji je u ovo-zemnom životu postigao sve ono, za što je bio po Bogu određen, i koji se je u potpunom duševnom miru preselio u vječnost. Sad ovo poglavlje pokazuje na život čovjeka, koji je za cijelo vrijeme svoga života bio poznat kao veliki protivnik Istine, i koji je zbog svoje oporosti provodio život u velikoj duševnoj patnji, kao da je vazda sjedio u plamenu vatre i tako kvrčeći se i mučeći, na koncu zaglavio. Za to ovo poglavlje i nosi naslov »Leheb«, što znači plamen. Ovo poglavlje spada među prva koja su objavljena u Mekki.


PREVOD:


Bismiriahir'rahmanir'rahim
1 Da propadnu obje ruke Ebu Lehebove, a on je već propao.1

2 Nije mu koristio njegov imetak i ono što je zaradio.

3 Sigurno će biti pržen u rasplamsaloj vatri.

4 A i njegova žena, ona koja nosi drva,

5 na njezinu je vratu konopac od palminih vlakanaca (od hurminog lika).2)


1) Desete godine po Hidžretu svijet je u odjelima primao Islam i čitava su plemena prelazila na Islam. U cijeloj Arabiji širio se je pokret za Islam i Arabija je novim životom počela živjeti. U ovo doba objavljeno ovo poglavlje, predsikazuje, da će se Božji Poslanik na skoro vratiti svome Gospodaru Bogu. Božji Odabranik Muhammed je u ovim vremenima mogao samo to, da za one, 'koji su nanovo primali Islam, moli Božji oprost. Nije imao vremena,.da se osobno o njima svima pozabavi, i da ih potpuno uputi u sve Istine, koje su njemu objavljene.
2) čovjeku, koji je veoma nasrtljiv i koji je osoran, Arapi kažu Ebu Leheb  otac plamena. Ovim namjeravaju reći, da je on veliki zločinac. Arapi ovako lošim i štetnim ljudima kažu Ebuš-šer — otac zla. Hazreti Muhammedov stric Abdul Uzza, bio je poznat pod ovim nadimcima. Možda je to dobio i zbog toga, što je bio veliki protivnik Božjeg Odabranika Mu-hammeda. Priča se, da je Ha,zreti Muhammed jednoga dana pozvao rodbinu na neko mjesto i tumačio im Božje Istine. Abdul Uzza — Ebu Leheb, skočio je na noge i doviknuo Hazreti Pejgamberu: »Tebben leke e li haza deavtena?« (»Propao ti, zar si nas radi ovoga zvao?«). Ebu Leheb je za Pejgamberom išao na svako mjesto, na koje bi Pejgamber išao. Govorio bi: »Ovo je naš rođak, koji je poludio, i hoće da nas odvrati od bogova naših očeva«. Kad su Kurejšije na Bedru bili poraženi, i kad je Ebu Leheb čuo za taj poraz, nakon sedam dana je umro. »Da propadnu obje ruke Ebu Lehebove«, misli se, da on sav propadne, što se iz istog ajeta razumije. Ovo stanje Ebu Lehebovo pokazuje na svršetak svakog onog, koji je neprijatelj Boga i Božjih Istina.

2)Ovdje se kaže, da je Eto u Lehetoova žena Ummi Džemila, sestra Ebu I Sufjanova, nosila drva. Pod ovim se ima razumjeti, da je ona raspaljivala neprijateljstvo prema Islamu, i da je u tom pogledu veliku smutnjupravila. Imami Buharija prima ono, što je rekao Imami Mudžahid, da se pod nošenjem drva imaju razumjeti one potvore i one klevete, koje je ona širila protiv Pejgambera. »Na njenu je vratu konopac od palminih vlakanaca«, ima se razumjeti, da je to kazna sa njene grijehe. Priča se, da je ova žena sakupljala trnje i vezala ga, pa onda bacala na put, kuda bi Božji Poslanik prolazio.