Wed01262022

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Vijesti i obavještenja Vijesti iz našeg Medžlisa SPISAK VAKIFA GRADSKE DŽAMIJE 19.03.2017.

SPISAK VAKIFA GRADSKE DŽAMIJE 19.03.2017.

Trenutni spisak vakifa na dan 19.03.2017.g. možete vidjeti ovdje a isti će biti postavljen na kamenu ploču u dvorištu džamije 22.aprila 2017.g.,  ako Bog da.

Molimo sve vakife da provjere naš spisak i eventulane primjedbe dostave na email: numanc@bih.net.ba, 

 

1  ALIBEGOVIĆ VAHID 1.000,00 KM
2  Duranović Trešnjo Huma 1.200,00 KM
3  DŽUMHUR  IBRAHIM 1.000,00 KM
4 "GPI" KONJIC 46.598,26 KM
5 "GRADACTRANS" 3.600,00 KM
6 "NAMPROMEX" 33.734,72 KM
7 "SPILJAK" KONJIC 2.640,00 KM
8 ABAZA JASMINKA 1.000,00 KM
9 ABAZA KASIM 1.000,00 KM
10 ABAZA NERMINA 1.000,00 KM
11 ABAZA SABAHUDIN 1.000,00 KM
12 ABAZA SALIH 2.000,00 KM
13 ALAJBEGOVIĆ- DŽUMHUR AMIRA 2.050,00 KM
14 ALIBAŠIĆ OMER I MINA 1.000,00 KM
15 ALIBAŠIĆ OMERA ZIJAD 1.023,00 KM
16 ALIBEGOVIĆ EMINA 1.000,00 KM
17 ALIBEGOVIĆ IBRAHIM i FATIMA 11.795,00 KM
18 ALIĆ BAJRE FATIMA 1.010,00 KM
19 ALIĆ MUHAMEDA SEAD 1.000,00 KM
20 ALIĆ MUHAREM  1.010,00 KM
21 ALIĆ MUHAREMA MELIHA 1.000,00 KM
22 ALIĆ MUHAREMA MUNEVERA 1.000,00 KM
23 ALIĆ RAME JUNUZ 1.050,00 KM
24 ALU PROTECT D.O.O. 5.148,00 KM
25 AUSTRALIJA ISLAMIC OPUSK 3.336,30 KM
26 AVDIĆ NUSRET I VILDANA 3.050,00 KM
27 BABIĆ DOO 3.606,00 KM
28 BADŽAK ADEMA MAHMUD 1.000,00 KM
29 BAHTIJAR MEŠAN HUSEIN 5.050,00 KM
30 BAJIĆ HALIL 1.000,00 KM
31 BAJIĆ HALILA ESAD   1.000,00 KM
32 BAJIĆ SALA 1.000,00 KM
33 BAKALOVIĆ MIRSAD 1.100,00 KM
34 BAKALOVIĆ SENADA 1.680,00 KM
35 BAKALOVIĆ ŠABAN 1.050,00 KM
36 BAKALOVIĆ ŠABANA AIDA 1.555,00 KM
37 BAKALOVIĆ ŠABANA MIRSAD 1.100,00 KM
38 BALIĆ AHMETA ADEM 1.650,00 KM
39 BALIĆ RAHIMA 1.000,00 KM
40 BALIĆ UZEIR 1.000,00 KM
41 BEGOVIĆ ABDUSELAM 1.000,00 KM
42 BEJDIĆ-PROHIĆ MUHIBA 2.100,00 KM
43 BIBER AHMETA MUHAMED 2.000,00 KM
44 BOLOBAN NERMIN I ZINETA 1.000,00 KM
45 BOLOBAN RAME MUJO 1.000,00 KM
46 BORIĆ MUSTAFA 1.000,00 KM
47 BOZALIJA R.FALADŽIĆ HABIBA 10.000,00 KM
48 BUBALO  AHMET 1.000,00 KM
49 BUBALO AIDA 3.200,00 KM
50 BUBALO DINO I MIRELA 2.000,00 KM
51 BUBALO EMINA 1.000,00 KM
52 BUBALO EMIR 4.000,00 KM
53 BUJICE DD 50.000,00 KM
54 BUKVIĆ FADIL I HATIDŽA 1.650,00 KM
55 BULJINA DERVE MUHAMED 4.000,00 KM
56 CAKIĆ NERMIN 1.000,00 KM
57 CAKIĆ OSMANA FADILA 1.000,00 KM
58 CERO MEHMED 2.000,00 KM
59 ČAJIĆ AHMETA SENADA 1.640,00 KM
60 ČELEBIĆ ABDULAHA ISMET 1.000,00 KM
61 ČOLAK SABIT I ZLATKA 20.150,00 KM
62 ĆESIR IBRE FATA  1.000,00 KM
63 ĆESIR SALKE FUAD 1.350,00 KM
64 ĆESIR SALKE MADŽID 1.150,00 KM
65 ĆESIR SALKO EF. 1.000,00 KM
66 ĆESIR ZILA 1.050,00 KM
67 ĆIBO HUSE DŽEMAIL 1.000,00 KM
68 ĆIBO OSMANA SEJO 10.000,00 KM
69 ĆOSIĆ MUSTAFE ZUFER 1.670,00 KM
70 DELIĆ SALEM 1.000,00 KM
71 DLAKIĆ ŠEVKA 1.210,00 KM
72 DURAČIĆ MIRALEM  1.000,00 KM
73 DURAN AHMEDA SEJO 1.250,00 KM
74 DURAN AHMEDA SENAD 1.200,00 KM
75 DURANOVIĆ  ZIJO I AIDA 24.400,00 KM
76 DURANOVIĆ AMIR  1.100,00 KM
77 DURANOVIĆ AVDE ELVIR 1.050,00 KM
78 DURANOVIĆ DŽEMAL I SENADA 4.500,00 KM
79 DURANOVIĆ EMIRA NAIDA 1.050,00 KM
80 DURANOVIĆ HASANA AVDO 1.050,00 KM
81 DURANOVIĆ HASANA EMIR 53.850,00 KM
82 DURANOVIĆ HASANA FATA 1.050,00 KM
83 DURANOVIĆ SALKE ZERINA 1.800,00 KM
84 DURMIĆ SAKIBA MIRSAD 1.170,00 KM
85 DŽAJIĆ ARIF I EMINA 1.000,00 KM
86 DŽAJIĆ DERVE MUNIR 1.000,00 KM
87 DŽAJIĆ MEHE REMZA 1.150,00 KM
88 Džajić Mustafe Dževad 1.000,00 KM
89 DŽAJIĆ OSMANA AHMED 3.000,00 KM
90 DŽAJIĆ VEJSILA SENADA 1.000,00 KM
91 DŽUMHUR FATIMA 1.000,00 KM
92 ĐAPO IBRAHIM 1.050,00 KM
93 FAHMOGRADNJA KONJIC 53.368,95 KM
94 FALADŽIĆ HUSO 1.000,00 KM
95 FEJZAGIĆ  SALKO 1.000,00 KM
96 GADŽO FADIL 1.000,00 KM
97 Gadžo Mehe Hava 1.170,00 KM
98 GAGULA  ZULIJA  1.000,00 KM
99 GAGULA AHMETA SABAHETA 2.000,00 KM
100 Gagula ALIJA 1.000,00 KM
101 GAGULA ALIJE HALIL 2.000,00 KM
102  LEPARA MUŠKIJA 1.000,00 KM
103 LEPARA AHMET 1.000,00 KM
104 Gakić Omer 1.000,00 KM
105 GAKIĆ ZAJKE JUSUF 1.000,00 KM
106 GD "RAD"  KONJIC 48.581,45 KM
107 GP "PBP" 39.876,60 KM
108 GRADNJA KONJIC 62.728,44 KM
109 GRLICA SABIT 1.000,00 KM
110 HABIBIJA AZIM 1.100,00 KM
111 HABIBIJA BEĆIRA ATIF 1.200,00 KM
112 Habibija ZINETA 1.000,00 KM
113 Habibija Tahir 1.000,00 KM
114 HABIBIJA HALIZ 2.000,00 KM
115 HABIBIJA IBRO I FATIMA 1.100,00 KM
116 HABIBIJA KEMAL 1.000,00 KM
117 HABIBIJA MUJO 1.000,00 KM
118 HABIBIJA OMERA DŽEVAD 1.050,00 KM
119 HABIBIJA SALKO 1.000,00 KM
120 HABIBIJA SANIJA 1.050,00 KM
121 HADŽAJLIJA ADEM I JASMINKA 3.650,00 KM
122 HADŽAJLJA MEDINA 1.010,00 KM
123 HADŽIHUSEJNOVIĆ  RUSMIR 1.020,00 KM
124 HAJDAR IBRAHIM 1.000,00 KM
125 HAJDAR ISMET I MERIMA 1.100,00 KM
126 HAJDUK ALIJE AFAN 1.000,00 KM
127 HAKALOVIĆ ĆAMILA REDŽO 1.000,00 KM
128 HAKALOVIĆ MUHAMED 1.000,00 KM
129 HEBIBOVIĆ MEHE MELIHA 1.190,00 KM
130 HERIĆ HASANA KASIM 1.000,00 KM
131 HERIĆ RAME SELIM 1.200,00 KM
132 HERIĆ RASIMA SENAD 1.000,00 KM
133 HERIĆ ŠABAN - ŠABO 1.540,00 KM
134 HODŽIĆ DERVIŠA ŠABAN 1.000,00 KM
135 HODŽIĆ ENESA SENAD 1.000,00 KM
136 HODŽIĆ ŠAĆIRA ISMIJA 1.100,00 KM
137 HONDO JUSUFA ARMIN 1.000,00 KM
138 HUSEINBEGOVIĆ RASIM 1.000,00 KM
139 INVESTGROUP 18.500,00 KM
140 ISLAMIC SOC.AURN. 788,00 KM
141 IZETBEGOVIĆ ZLATAN 10.500,00 KM
142 JABLIĆ HIMZE AMIR 1.000,00 KM
143 JAHIĆ AHMETA NADŽIDA 1.000,00 KM
144 JAHIĆ SALKE HAKIJA 1.000,00 KM
145 JAHIĆ ŠAĆIRA ŠEFIK 1.050,00 KM
146 JAZVIN HUSE ALIJA 1.050,00 KM
147 KADIĆ RASIMA MERSAD 1.000,00 KM
148 KARČIĆ AHMEDA HAMIDA 1.000,00 KM
149 KARTON KONJIC 2.000,00 KM
150 KAVAZOVIĆ ADNAN 1.200,00 KM
151 KAVAZOVIĆ SMAJE MURAT 1.005,00 KM
152 KORIĆ ŠABANA RAMIZA 1.111,00 KM
153 KOSOVAC  SMAJL 1.000,00 KM
154 KOŠPO HILMO 1.250,00 KM
155 KOŠPO ISMET 1.000,00 KM
156 KOŠPO KASIM I MUNIRA 2.030,00 KM
157 KOVAČEVIĆ DŽAFER 3.860,00 KM
158 KOVAČEVIĆ MEJREMA 3.860,00 KM
159 KOVAČIĆ HASANA REMZO 2.200,00 KM
160 KOZIĆ AHMETA ENES 1.050,00 KM
161 KOZIĆ MUŠAN 1.000,00 KM
162 KOZIĆ OSMANA ŠERIF 1.045,00 KM
163 KOZIĆ REFIKA ADNAN 4.270,00 KM
164 KOZIĆ SALKO I MUBERA 1.000,00 KM
165 KRALJUŠIĆ AMIR 1.300,00 KM
166 LAPO AHMET 1.000,00 KM
167 LAPO ŠAHA 1.000,00 KM
168 LAPO AHMET 1.050,00 KM
169 LEPARA  AHMET 1.000,00 KM
170 LUKŠIJA MIRSAD 1.000,00 KM
171 LJUBOVIĆ MEDIĆ  Halil i Almasa 1.800,00 KM
172 MADŽAK HASE JUSO 2.550,00 KM
173 MASLEŠA HAMO 10.100,00 KM
174 MASLEŠA IBRAHIM 1.000,00 KM
175 MEDŽLIS MOSTAR 15.000,00 KM
176 MEMIĆ BEŠE ŠABAN 1.000,00 KM
177 MEŠIHAT BOSNIEN AUSTRALIJA 3.249,15 KM
178 MEZIT MIRSAD I SANELA 1.150,00 KM
179 MEZIT MUHAREM I MELIHA 1.010,00 KM
180 MEZIT ZAJKE ZIBA 1.000,00 KM
181 MEZIT RAMADAN 1.000,00 KM
182 MILJEVIĆ EJUB 1.000,00 KM
183 MIŠAR EL HAMAD 16.508,23 KM
184 MUHIBIĆ HIMZO 1.000,00 KM
185 MUJALA  SALEM I JASMINA 1.000,00 KM
186 MUJALA ADIL 1.000,00 KM
187 MUJALA IBRAHIMA SALIH 1.000,00 KM
188 MUJALA MIRZET 1.000,00 KM
189 MUJALA NESIB 2.100,00 KM
190 MUJALA  REMZO 1.050,00 KM
191     KM
192 MUJAN ADIS 3.000,00 KM
193 MUJAN AHMET 3.000,00 KM
194 MUJAN  AZEM 3.000,00 KM
195 MUJANOVIĆ  NEDŽAD 3.050,00 KM
196 MUJIĆ HAMDO 2.000,00 KM
197 MUJIĆ LATIF 1.050,00 KM
198 MULIĆ MUNIRA 1.050,00 KM
199 MULIĆ SMAILA SENADIN I HAJNA 1.100,00 KM
200 MULIĆ SULEJMAN 1.420,00 KM
201 MUSLIMIĆ  VEHID 1.020,00 KM
202 MUSTAFA HULUSI ARAT 1.000,00 KM
203 MUSTAFIĆ ERMIN I ELVEDIN 2.000,00 KM
204 MUSTAFIĆ HALID 1.150,00 KM
205 MUSTAFIĆ NESIB 1.010,00 KM
206 MUŠINOVIĆ BENJAMIN 1.120,00 KM
207 MUŠINOVIĆ MEHE MUSTAFA 1.050,00 KM
208 MUŠINOVIĆ  h.AVDO i  SAJA 5.000,00 KM
209 MUTABDŽIJA  SEAD 1.006,00 KM
210 NEBIL ČELEBI 5.000,00 KM
211 NIKŠIĆ BESIM 24.500,00 KM
212     KM
213 NIKŠIĆ IBRE FERID 1.000,00 KM
214 NIKŠIĆ NAZIF 1.050,00 KM
215 NOVALIĆ DŽEMAL 1.000,00 KM
216 NOVALIĆ FEHIMA ZIJO 1.000,00 KM
217 NUHANOVIĆ  IBRAHIM 10.059,75 KM
218 NUHANOVIĆ HABIBA 1.000,00 KM
219 Nuhić Mehe Nura 1.030,00 KM
220 NUHIĆ NAIL 1.000,00 KM
221 NUHIĆ RASIM 1.000,00 KM
222 NUHIĆ ZUMRETA 1.000,00 KM
223 ODOBAŠIĆ Raifa 1.000,00 KM
224 Općina centar Sarajevo 3.000,00 KM
225 OPĆINA KONJIC 56.000,00 KM
226 Općina STARI GRAD Sarajevo 2.000,00 KM
227 PAJEVIĆ OMERA MEHMED 1.000,00 KM
228 PD IGMAN KONJIC 65.000,00 KM
229 PERVA HUSNIJE SMAJL 1.075,00 KM
230 PIRIJA RASIM 1.140,00 KM
231 PORODICA IDRIZOVIĆ HABIBE 1.000,00 KM
232 PREVLJAK HIDAJET 1.900,00 KM
233 PREVLJAK HUSO 1.000,00 KM
234 PREVLJAK RASIM 1.000,00 KM
235 PROHIĆ ATA 1.000,00 KM
236 PROMINVEST 69.395,54 KM
237 Qaa -BOSNIAN CULTURAL C. 412,65 FUNTI
238 RADMANIĆ ADEM,MUKEREMA I ALMIR 1.072,00 KM
239 Razić Šefik - Fiko 1.000,00 KM
240 REDŽIĆ KASIM 3.000,00 KM
241 Čolaković Habiba 1.000,00 KM
242 ČOLAKOVIĆ ZULFO 1.000,00 KM
243 RIBIĆ SEAD 1.090,00 KM
244 RIBIĆ SUAD 1.030,00 KM
245 RIBIĆ SUADA 1.100,00 KM
246 RIBIĆ ALIJA 1.080,00 KM
247 RIBIĆ ZULFE HIBA 1.010,00 KM
248 RIZVANOVIĆ  ŠEFIKA 1.282,50 KM
249 SALIHOVIĆ  HIMZO I ZUHRA 1.050,00 KM
250 SALIHOVIĆ ŠABANA SALKO 1.050,00 KM
251 SALKICA  HUSEIN 2.050,00 KM
252 SARAJLIĆ ADNAN  1.000,00 KM
253 SARAJLIĆ REUF 1.000,00 KM
254 SILTANIĆ  MIRALEM 1.000,00 KM
255 SIVRIJA ADIS 1.050,00 KM
256 SIVRIJA MUHAMEDA ŠAHA 1.005,00 KM
257 SOFO  ALIJA 1.000,00 KM
258 SOFO  ZEJNEBA 1.000,00 KM
259 SOKOLOVIĆ FEHIMA SALKO 1.000,00 KM
260 SOKOLOVIĆ  RABIJA 1.100,00 KM
261 SOKOLOVIĆ MUJE NIHAD 1.100,00 KM
262 SUBAŠIĆ NERMINA I ZLATAN 1.156,00 KM
263     KM
264 SULTIĆ  SULEJMEN 1.050,00 KM
265 SULTIĆ BIBER 1.250,00 KM
266 SULTIĆ KADE  1.180,00 KM
267 SULTIĆ OSMAN 1.050,00 KM
268 SULTIĆ  NIJAZ 1.100,00 KM
269 ŠAHINOVIĆ FATA 1.010,00 KM
270 ŠAHINOVIĆ ŠABAN 1.010,00 KM
271 ŠEHOVIĆ  HASAN 1.000,00 KM
272 ŠLJIVO FATIMA 1.000,00 KM
273 Hadžajlija Đula 1.000,00 KM
274 ŠLJIVO ADEM 1.000,00 KM
275 ŠLJIVO FIKRET 1.000,00 KM
276 ŠLJIVO FIKRETA DŽANA 1.000,00 KM
277 ŠLJIVO FIKRETA NAĐA 1.000,00 KM
278 ŠLJIVO NERMINA 1.000,00 KM
279 OMEROVIĆ FADIL 1.000,00 KM
280 ŠOLJIĆ  KEMAL 5.160,00 KM
281 ŠOLJIĆ  AMRA 1.100,00 KM
282 ŠORLIJA NEDIM 1.000,00 KM
283 ŠORLIJA NERMIN 1.000,00 KM
284 ŠORLIJA NERMINA 1.000,00 KM
285 ŠORLIJA RIFETA  1.150,00 KM
286 ŠORLIJA SULEJMAN 1.500,00 KM
287 ŠPAGO SABIT 1.000,00 KM
288 TATAR  NERMANA 1.150,00 KM
289 TATAR FADIL 1.100,00 KM
290 TINJAK UZEIR 1.000,00 KM
291 TREŠNJO HUSO 1.248,00 KM
292 TREŠNJO JUSUFA ZEJNIL 1.200,00 KM
293 TRGOPRODUKT 3.600,08 KM
294 TRNKA  FIKRET 1.000,00 KM
295 TURAK SULEJMAN 1.100,00 KM
296 TURIĆ MIRSADA 1.000,00 KM
297 UDRUŽENJE EL ISLAH BAHREJN 12.500,00 KM
298 VALBIH doo Konjic 1.100,00 KM
299 VATRIĆ MUNIRA 1.000,00 KM
300 VLADA HN KANTONA 15.000,00 KM
301 VOLODER NERMIN 1.000,00 KM
302 ZAHIROVIĆ ABAZ 1.000,00 KM
303 ZAHIROVIĆ  ŠABAN 1.050,00 KM
304 ZAHIROVIĆ  FIKRETA 1.000,00 KM
305 ZAHIROVIĆ  KASIM 1.000,00 KM
306 ZALIHIĆ KASIM 1.000,00 KM
307 ZEREM  BENJAMIN 1.050,00 KM
308 ZEREM IBRE MIRHA 1.000,00 KM