Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Vijesti i obavještenja Dženaze Spisak umrlih u 2011.godini

Spisak umrlih u 2011.godini

ABAZA ( SULEJMAN ) ASIM KONJIC 2011
AGIĆ ( SALEM ) DŽEVAD KONJIC 2011
AGIĆ RAZIJA KONJIC 2011
AHMETOVIĆ ( OSMAN ) DŽEMILA LISIČIĆI 2011
AHMETOVIĆ ( SMAIL ) ALMIR LISIČIĆI 2011
AJANOVIĆ ( DERVO ) IFETA KONJIC 2011
ALAGIĆ ( BERNADIN ) VEDRAN KONJIC 2011
ALIBEGOVIĆ ( ADEM ) ŠAĆKA TUHOBIĆ 2011
ALIBEGOVIĆ ( HAMDO ) ZINETA KONJIC 2011
ALIĆ ( VEJSIL ) RAMIZA HOMOLJE 2011
ALIĆ ( VEJSIL ) SALKO SARAJEVO 2011
ALIHODŽIĆ ( RAMIZ) SIHA ŠUNJI 2011
ARNAUT ( MUHAMED ) MUŠKA KONJIC 2011
AVDIĆ ( ŠABAN ) IBRAHIM KONJIC 2011
BAJRAMOVIĆ MUSTAFA IDBAR 2011
BALIĆ ( ĆAMIL ) RABIJA ŠUNJI 2011
BALIĆ ( EMIN ) NERMIN ORAHOVICA 2011
BALIĆ ALIJA ŠUNJI 2011
BALJETA ( SAFET ) ŠABAN KONJIC 2011
BANDA ( HALIL ) MUJO GLAVIČINE 2011
BARAKOVIĆ 8 MEHO ) MUSTAFA 2011
BEGETA ( HAKIJA ) SADIKA SEONICA 2011
BEGLUK ( ĆAMIL ) ALIJA DŽANIĆI 2011
BEGLUK ( DERVIŠ ) IBRAHIM B. POLJE 2011
BEHA ( MUHAREM ) SAFET B. POLJE 2011
BILIĆ ATIF PARSOVIĆI 2011
BOLOBAN ( IBRO ) NAZA NEVIZDRACI 2011
BORIĆ ( SMAJIL ) FATIMA KONJIC 2011
BUBALO ( HUSNIJA ) HASNA ORAHOVICA 2011
BUBALO ( MUJO ) HAVA KONJIC 2011
BUBALO ( OSMAN ) ZEJNA ORAHOVICA 2011
BUTUROVIĆ ( ĆAZIM ) SAŠA KONJIC 2011
CIGIĆ HAŠIJA KONJIC 2011
ČOLAK ( NEZIR ) KADIRA KONJIC 2011
ČOLAKOVIĆ ( SMAJO ) SALIHA ČELEBIĆI 2011
ČOMAGA ( AHMET ) MIRALEM KONJIC 2011
ČOMAGA ( OMER ) HURIJA BJELIMIĆI 2011
ĆIBO ( ARIF ) ISLAM SPILJANI 2011
ĆIBO ( DŽAFO ) ĐULSA SPILJANI 2011
ĆIBO ( DŽAFO ) HAMID SPILJANI 2011
ĆIBO ( JUSO ) NURA SPILJANI 2011
ĆIBO ( RAMO ) MUMIN SPILJANI 2011
ĆIŠIĆ ( ALIJA ) MIRSADA KONJIC 2011
ĆOSIĆ ( SENAID ) ILMA JASENIK 2011
ĆUKAS ( RAMO ) MEDINA KONJIC 2011
ĆUPINA ( ĆAMIL ) ŠERIFA KONJIC 2011
DEDIĆ ( DŽAFER ) SALKO GLAVIČINE 2011
DEDOVIĆ ( ADEM ) DŽEMILA KONJIC 2011
DELIĆ ( SALKO ) ESAD KONJIC 2011
DEMIROVIĆ ( DERVIŠA ) ŠEFIKA NEVIZDRACI 2011
DEMIROVIĆ ( SALKO ) HUMA NEVIZDRACI 2011
DEMIROVIĆ SAFET NEVIZDRACI 2011
DJEDOVIĆ ( FADIL ) NEZIRA 2011
DURAKOVIĆ ( OMER ) HAJRA 2011
DURANOVIĆ ( HASAN ) DŽEMAL KONJIC 2011
DUVNJAK NEDIM DŽEPI 2011
DŽAFO ( OMER ) SENADIN KONJIC 2011
DŽAJIĆ ( DURKO ) ARIF KONJIC 2011
DŽAJIĆ ( DURKO ) DERVO SPILJANI 2011
DŽAJIĆ ( IBRO ) ZAHA KONJIC 2011
DŽAJIĆ ( OSMAN ) HAMID SPILJANI 2011
DŽAJIĆ ( SULJO ) EMINA KONJIC 2011
DŽINO ( MEHMED ) AZIM GORANI 2011
ĐULIĆ NURA ŠUNJI 2011
FIŠIĆ ( AHMET ) OSMAN 2011
GAGULA ( ALIJA ) NADŽIDA KONJIC 2011
GLUŠAC ( SALKO ) FATA SEONICA 2011
GOLIĆ ( HAJDAR ) HALID KONJIC 2011
GRAHO HAMIDA GORANI 2011
GRLICA ( HALIL ) ĐULA DŽANIĆI 2011
GUSKA ( IBRO ) JASMIN KONJIC 2011
HABIBIJA ( AVDO ) FETAH KONJIC 2011
HABIBIJA ( MUJO ) MEJRA KRUŠČICA 2011
HABIBIJA ( ZAJIM ) ZAJIM KONJIC 2011
HADŽAJLIJA ( DERVIŠ ) FADILA KONJIC 2011
HADŽIZUKIĆ OMER KONJIC 2011
HADŽOVIĆ ( MEHMEDALIJA ) SABIT PODORAŠAC 2011
HAKALOVIĆ ( MUHAREM ) HAMDIJA B. POLJE 2011
HAKALOVIĆ ( ZAJKO ) FADILA B. POLJE 2011
HAKALOVIĆ NEZIRA SEONICA 2011
HAMZA ZEJNA RIBIĆI 2011
HEBIBOVIĆ ( OSMAN ) RAŠID GLAVATIČEVO 2011
HEBIBOVIĆ HASNA GLAVATIČEVO 2011
HEJUB ( SALKO ) REDŽIB KONJIC 2011
HERIĆ ( HASAN ) ZAIM GRABOVCI 2011
HERIĆ ( MUMIN ) ŠAHA GRABOVCI 2011
HERIĆ NAJLA KONJIC 2011
HODŽIĆ ( MURAT ) HALIL GLAVATIČEVO 2011
HONDO ( AVDO ) SALKO GORANI 2011
HONDO ( ZULFO ) AZIZ KONJIC 2011
HRNJICA ( AHMET ) REDŽO GORANI 2011
HRNJICA ( REDŽO ) MUSTAFA B. POLJE 2011
HUSIĆ ( MUSTAFA ) SABAHETA ČELEBIĆI 2011
IDRIZOVIĆ ( SMAJO ) ŠEMSA KONJIC 2011
IMAMOVIĆ ( ADEM ) AKIF KONJIC 2011
JABLAN ( ĐEMAL ) SENAD RIBIĆI 2011
JAHIĆ ( ADEM ) ZAJKO KONJIC 2011
JAZVIN ( ALIJA ) BEĆIR KONJIC 2011
JUSUFBEGOVIĆ ČELEBIJA TUHOBIĆ 2011
JUSUFBEGOVIĆ IBRAHIM 2011
JUSUFOVIĆ ( NURIJA ) ASAF KONJIC 2011
KADRIĆ ( HALIL ) FATIMA KONJIC 2011
KAMIŠ ( MEŠAN ) HAJRA OVČARI 2011
KARALIĆ ( DELIJA ) NAILA KONJIC 2011
KARIĆ ( OMER ) SALKO KONJIC 2011
KARIĆ ( SALKO ) SABIHA KONJIC 2011
KARIĆ ASIM ŠUNJI 2011
KAŠIĆ ( SALKO ) OMER GLAVIČINE 2011
KAŠIĆ ISMET ŠUNJI 2011
KEZO KADA SEONICA 2011
KORIĆ ( ALIJA ) ADEM PODORAŠAC 2011
KOŠPO ( BEĆIR ) HATIDŽA B. POLJE 2011
KOVAČ ( ALIJA ) SALČIN OVČARI 2011
KOVAČEVIĆ ( BEGO ) RABIJA KONJIC 2011
KOVAČEVIĆ ( MEHMED ) SAKIB RIBIĆI 2011
KRČENDA ( SALKO ) OSMAN KONJIC 2011
LAVIĆ ( MUJO ) MERKA 2011
LAVIĆ ( SALKO ) OSMAN KONJIC 2011
LETIĆ ( HUSO ) ADEM ČELEBIĆI 2011
LJEVO ( HASAN ) MIRSAD ŠUNJI 2011
LJEVO ( REDŽO ) SALKO ŠUNJI 2011
MACIĆ ( ALIJA ) FERIDA KONJIC 2011
MADŽAK ( ĆAMIL ) MEVLIDA KONJIC 2011
MANDIĆ EMIRA SARAJEVO 2011
MASLEŠA ( MEHO ) PAŠAN DŽEPI 2011
MASLEŠA ( SALKO ) SELIM DŽEPI 2011
MASLEŠA BAJRO DŽEPI 2011
MASLEŠA MEŠAN GLAVATIČEVO 2011
MAŠIĆ ( MUHAMED ) FADILA SARAJEVO 2011
MAŠIĆ ( RAMO ) ĐEMKA ČELEBIĆI 2011
MEHIĆ ( HASAN ) HASAN IDBAR 2011
MEHIĆ ( MUSTAFA ) ZAHA IDBAR 2011
MEMIĆ ( MEHO ) RAMIZ GRABOVCI 2011
MEMIĆ HURIJA BJELIMIĆI 2011
MILJEVIĆ ( RAMO ) MUSTAFA NEVIZDRACI 2011
MRNĐIĆ ( MUHAREM ) IBRO KONJIC 2011
MUHIBIĆ ( AHMET ) SENO KONJIC 2011
MUJALA ( MUNIB ) MUSTAFA DŽANIĆI 2011
MUJALA ( OMER ) ADEM DŽANIĆI 2011
MUJALA ( TAHIR ) HUSO PARSOVIĆI 2011
MUJIĆ ( ALIJA ) HABIBA DŽANIĆI 2011
MULIĆ ( ALIJA ) DIŠA KONJIC 2011
MURATOVIĆ AVDO JABLANICA 2011
MURTIĆ DERVO KONJIC 2011
MURTIĆ SALKO KONJIC 2011
MUSTAFIĆ ( AHMO ) ĐULKA KRUŠČICA 2011
MUSTAFIĆ DŽAFER KRUŠČICA 2011
MUŠINOVIĆ ( OSMAN ) IBRO GLAVATIČEVO 2011
NIKŠIĆ ( ZEJNIL ) ALIJA BJELIMIĆI 2011
NOVALIĆ ( DURAN ) HATA DŽEPI 2011
NOVALIĆ ( OMER ) IBRO KONJIC 2011
NOVALIĆ ( REDŽO ) HASNA DŽEPI 2011
NOVALIĆ FEHIM SPILJANI 2011
NUHBEGOVIĆ ( HAMDO ) HILMO TUHOBIĆ 2011
NUHIĆ ( BIBER ) JUSUF ČELEBIĆI 2011
PAJIĆ ( FERHAT ) HATA KONJIC 2011
PANDUR ATIF 2011
PELIĆ ( ENVER ) SENADIN KONJIC 2011
PERVA ( OSMAN ) MUSTAFA JASENIK 2011
PERVA HUMA JASENIK 2011
PODRUG ( RAMO ) FIKRETA KONJIC 2011
POTUROVIĆ ( ALIJA ) KADA 2011
POZDER ( REDŽO ) HAJNA LIZOPERCI 2011
PREVLJAK ( ALIJA ) SEAD KONJIC 2011
PREVLJAK ( SMAJO ) HAMID KONJIC 2011
PRIPO ( BEĆO ) ĐULSA LISIČIĆI 2011
RAMIĆ ( AGAN ) EMIN 2011
RAMIĆ MUHAREM GORANI 2011
RAZIĆ ( MUSTAFA ) ŠEFIK 2011
REDŽIĆ ( ĆAMIL ) RASEMA KONJIC 2011
RIZVANOVIĆ ADIS ŠUNJI 2011
SAKIĆ FADILA GORANI 2011
SALČIN ( AVDIJA ) MIRSAD KONJIC 2011
SITAR ( MUJO ) FAZILA DŽANIĆI 2011
SKORUPAN ( HUSO ) DŽEMILA KONJIC 2011
SKORUPAN ( OSMAN ) EMINA KONJIC 2011
SLATO ( MEHMED ) HUSEIN B. POLJE 2011
SLATO ( MUJO ) RAGIB PARSOVIĆI 2011
SMAJIĆ ( MEŠAN ) DŽAFO GLAVIČINE 2011
SMAJIĆ ( MEŠAN ) MUHO GLAVATIČEVO 2011
SOKOLOVIĆ ( HUSO ) HABIBA KONJIC 2011
SOKOLOVIĆ ( OSMAN ) KADIRA KONJIC 2011
SPILJAK ( ALIJA ) HASAN ŠUNJI 2011
SULTANIĆ ( ADEM ) MEHO KONJIC 2011
SULTANIĆ ( BEGO ) ZEHRA PODORAŠAC 2011
SULTANIĆ ( MUMIN ) ZAHA PODORAŠAC 2011
SULTANIĆ ( REDŽO ) RAHIMA PODORAŠAC 2011
ŠABANOVIĆ ( SALIH ) OSMAN TUHOBIĆ 2011
ŠAŠIĆ VASVIJA KONJIC 2011
ŠIRBEGOVIĆ ( PAŠO ) IBRAHIM KONJIC 2011
ŠIŠIĆ ( BEGO ) REDŽO GRABOVCI 2011
ŠLJIVO ( DERVO ) NIJAZ KONJIC 2011
ŠLJIVO ( MEHO ) ALIJA DŽEPI 2011
ŠPAGO ( ALIJA ) EKREM KONJIC 2011
ŠPAGO ( SALKO ) NEJRA GLAVIČINE 2011
ŠPAGO HURIJA KONJIC 2011
TABAKOVIĆ ( SMAJIL ) ZILA GLAVATIČEVO 2011
TELETOVIĆ ( RAMO ) ISMET KONJIC 2011
TERZIĆ SABIHA JASENIK 2011
TIRIĆ ( RIZAH ) JASMIN KONJIC 2011
TOPALOVIĆ ( IBRAHIM ) SABIHA GORANI 2011
TREŠNJO ( MEHO ) HUMA KONJIC 2011
TRNKA ( HAMID ) RABIJA KONJIC 2011
TUCAKOVIĆ ( NEDŽAB ) ZULEJHA KONJIC 2011
TUCAKOVIĆ MUJO GLAVATIČEVO 2011
UZUNOVIĆ ( SULEJMAN ) ŠEFIKA SEONICA 2011
VELJKOVIĆ ( AGAN ) MUMIN NEVIZDRACI 2011
VRTIĆ ( AHMET ) MEHO KONJIC 2011
ZAHIROVIĆ ZAHIR ČELEBIĆI 2011
ZALUP ( DERVO ) IBRAHIM KRUŠČICA 2011
ZATEGA ( OSMAN ) TEFIDA 2011
ZELIĆ ( ŠERIF ) MUJO DŽEPI 2011
ŽIKO ( IBRAHIM ) MEMNUNA KONJIC 2011
ŽIKO ĐULEJMAN DŽANIĆI 2011

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT