Fri12032021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Vijesti i obavještenja Dženaze Spisak umrlih u 2007.godini

Spisak umrlih u 2007.godini

AHMETOVIĆ ( BEKRIJA ) ARIF LISIČIĆI 2007
ALIBEGOVIĆ SENAD 2007
ALIĆ ( HASAN ) JUSUF KONJIC 2007
ALIĆ ( HIMZO ) MUNEVERA KONJIC 2007
ALIĆ ( MUŠAN ) SABIHA HOMOLJE  2007
ALIHODŽIĆ ( FAZLO ) SALIH ŠUNJI 2007
ALIKADIĆ ( MUSTAFA ) ARSLAN KONJIC 2007
AVDIBEGOVIĆ ( ADEM ) HABIBA TUHOBIĆ 2007
AVDIĆ ( ALE ) JUSO 2007
BAHTIJAR ( MUSTAFA ) HATA GLAVATIČEVO 2007
BALIĆ ( FAZLO ) FATA ŠUNJI 2007
BANDA ( MEHO ) ĐULSA BJELIMIĆI 2007
BARAKOVIĆ ( SALKO ) RAMO PARSOVIĆI 2007
BEGETA ( OMER ) HANIFA SONICA 2007
BEHA ALMIR 2007
BEŠLIĆ ( OMER ) SALEM ČELEBIĆI 2007
BOLOBAN ( IBRO ) SEMINA KONJIC 2007
BOLOBAN ( MEHO ) HIMZO NEVIZDRACI 2007
BOLOBAN ( ZAIM ) DŽENAN NEVIZDRACI 2007
BRKAN ( REDŽO ) EMINA SPILJANI 2007
BRKIĆ ( IBRAHIM ) MEHO 2007
BUBALO ( ADEM ) HADŽIRA ORAHOVICA 2007
BUKVIĆ ( SELIM ) DŽAFER IDBAR 2007
CAKIĆ ( ZIJO ) RAMIZA 2007
ČOHKOVIĆ HATIDŽA GORANI 2007
ČOLAKOVIĆ ( JUSO ) OSMAN KONJIC 2007
ĆATAK SAFIJA KONJIC 2007
ĆESIR ( ARIF ) REDŽO GLAVATIČEVO 2007
ĆESIR ( IBRO ) ZILA GLAVATIČEVO 2007
ĆESIR ( JUSUF ) NURA GLAVATIČEVO 2007
ĆESIR ( MUJO ) SALKO GLAVATIČEVO 2007
ĆESIR ( OSMAN ) HASNA GLAVIČINE 2007
ĆIBO ( SULJO ) NEFA SPILJANI 2007
ĆUKAS ( OSMAN ) EMINA KONJIC 2007
ĆUKAS ( OSMAN ) HALIL KONJIC 2007
DAUT BJELIMIĆI 2007
DAUTBEGOVIĆ ( IBO ) DIBA PROZOR 2007
DEDIĆ FAHRIJA KONJIC 2007
DELIĆ ( MEHO ) ZEJNIL 2007
DELIĆ KADA GORANI 2007
DEMIROVIĆ ( JUSUF ) AHMET NEVIZDRACI 2007
DEMIROVIĆ ( MUMIN ) HAMIDA 2007
DRAČE ( SALKO ) MINA KONJIC 2007
DUHONJ ( MUHAREM ) SUBHIJA KONJIC 2007
DUVNJAK ( ALIJA ) RAHIMA DŽEPI 2007
DUVNJAK ( DŽAFO ) HUMA KONJIC 2007
DUVNJAK ( HUSO ) AIŠA DŽEPI 2007
DUVNJAK ZULFO DŽEPI  2007
DŽONKO ADEM KONJIC 2007
ĐELILOVIĆ HADŽIRA LISIČIĆI 2007
EMRIĆ ( MUNIB ) PEMBA SARAJEVO 2007
GAGULA ( ADEM ) HASNA ČELEBIĆI 2007
GAKIĆ ( OSMAN ) ĆAMIL 2007
GAKIĆ ( RAMO ) SABIT KONJIC 2007
GAKIĆ ( SALKO ) KADIRA KONJIC  2007
GRAHO ( MEHMED ) HISMET GORANI 2007
GRAHO ( RAMO ) HADŽIRA GORANI 2007
HABIBIJA ( ADEM ) SABIHA 2007
HABIBIJA ( MUSTAFA ) MUJO KRUŠČICA 2007
HABIBIJA ( SMAJILA ) MEHO KONJIC 2007
HABIBIJA ( SULEJMAN ) NUSRET KONIC 2007
HABIBIJA ( ZEJNIL ) HAJNUŠA KONJIC 2007
HABIBIJA PAŠA LISIČIĆI 2007
HADŽAJLIJA NURA ŠUNJI 2007
HADŽIHUSEJNOVIĆ ( MUSTAFA ) SAJMA KONJIC 2007
HALILOVIĆ ( HALIL ) MUJO 2007
HALILOVIĆ NERMANA KONJIC 2007
HALVADŽIJA ( OSMAN ) HAVA 2007
HEBIBOVIĆ ( OSMAN ) OMER KONJIC 2007
HEDŽIĆ ( HUSO ) RASEMA OVČARI 2007
HEJUB ( IBRO ) OSMANA KONJIC 2007
HEJUB FATA 2007
HERIĆ ( MUŠO ) AHMET GRABOVCI 2007
HERIĆ ( SALKO ) HUSO GRABOVCI 2007
HODŽIĆ ( MUJO ) ENES KONJIC 2007
HODŽIĆ ( MURAT ) MUJO GLAVATIČEVO  2007
HODŽIĆ AJKA GORANI 2007
HONDO ( HUSO ) KADIRA KONJIC 2007
HRNJICA ISMET GORANI 2007
HUSEINBEGOVIĆ ( NURIJA ) FADIL TUHOBIĆ 2007
HUSEINBEGOVIĆ ( ŠAĆIR ) NASIH TUHOBIĆ 2007
HUSIĆ ( HUSO ) EMINA KONJIC 2007
HUSIĆ ( IBRO ) MUSTAFA KONJIC 2007
IBRULJ ( SALKO ) RAMIZA KONJIC 2007
JABLAN ( AHMET ) EMINA RIBIĆI 2007
JAHIĆ ( MEHO ) ŠEFIKA HOMOLJE 2007
JAHURA ( ABDUREZAK ) OMER KONJIC 2007
JAZVIN ( HALIL ) MUJO GLAVATIČEVO 2007
JELEČKOVIĆ ( AVDO ) FATIMA KONJIC 2007
KADRIĆ ( MUHAREM ) IBRO KONJIC 2007
KAMIŠ OSMAN KONJIC 2007
KARIĆ ( HALIL ) DŽAFER AUSTRIJA 2007
KAŠIĆ ( SELIM ) ĐULA ŠUNJI 2007
KEČEVIĆ ŠEMSA PODORAŠAC 2007
KEZO ( SALKO ) FATIMA SEONICA 2007
KLEPO ( RAMO ) MUSTAFA KONJIC 2007
KOŠPO ( MUHAREM ) SULEJMAN ČARŠISKA DŽ. 2007
KOŠPO ZIJAD KONJIC 2007
KOVAČ ( ALIJA ) AJLA KONJIC 2007
KOVAČEVIĆ ( SABIT ) RABIJA RIBIĆI 2007
KOVAČIĆ ( AGAN ) ZULEJHA GORANI 2007
KOZIĆ RAMIZA JASENIK 2007
KRNJIĆ ( HASAN ) TIFA KONJIC 2007
KRNJIĆ MEJRA GLAVIČINE 2007
KURTALIĆ ( MEHO ) HATA KONJIC 2007
KURTIĆ ( BEĆIR ) ZIBA RIBIĆI 2007
KURTIĆ ( ZAHIR ) KASIM RIBIĆI 2007
KURTIĆ HAJNA 2007
LAVIĆ ( SALKO ) ELVIR 2007
LEPARA EDHEM 2007
LEŠO ( ŠABAN ) MEHO 2007
LIPOVAC DŽEVAD 2007
LOJIĆ ( MUŠO ) HIMZO TUHOBIĆ 2007
LJEVO ( ŠABAN ) HAJRA ŠUNJI 2007
MACIĆ ( HADŽO ) NEDŽA GLAVATIČEVO 2007
MACIĆ ( MUŠAN ) OSMAN SPILJANI 2007
MACIĆ ( OSMAN ) HAMID 2007
MAKSUMIĆ ( ALIJA ) HATIDŽA KONJIC 2007
MARIĆ ( MUMIN ) ALIJA GLAVIČINE 2007
MEHIĆ ( HUSO ) EMINA RIBIĆI 2007
MEMIĆ ( BEŠO ) MEHO GRABOVCI 2007
MEŠUKIĆ ( OSMAN ) SALA RIBIĆI 2007
MEŠUKIĆ MEHO KONJIC 2007
MEZIT ( HUSO ) SALIH GORANI 2007
MEZIT ( RAMIZ ) ZAHIDA GORANI 2007
MILETIĆ ( RAMO ) ISMET KONJIC 2007
MILJEVIĆ ( AVDO ) AVDIJA NEVIZDRACI 2007
MUJAK MEVLUDA 2007
MUJALA ( MUMIN ) AJKUNA DŽANIĆI 2007
MUJIĆ ( IBRO ) ZIJAD DŽANIĆI 2007
MUNIKOZA ( SULJO ) ADALETA ČELEBIĆI 2007
MUSTAFIĆ ( MUHAREM ) ŠABAN KRUŠČICA 2007
MUŠANČIĆ-NUHIĆ HAFA KONJIC 2007
NOVALIĆ ( BAJRO ) HALIL DŽEPI 2007
NOVALIĆ ( BEŠIR ) HADŽIRA DŽEPI 2007
NOVALIĆ ( RAMO ) SALKO DŽEPI 2007
NUHIĆ ( ADEM ) ĆAMIL IDBAR 2007
NUHIĆ ( OMER ) ALIJA IDBAR 2007
PAČARIZ ( OSMAN ) HADŽIRA 2007
PAJIĆ ( HADŽO ) RAMO GLAVIČINE 2007
PAJIĆ ( MUJO ) SULJO GLAVIČINE 2007
PERVA AMINA KONJIC 2007
POTUR ( SULJO ) ALIJA KONJIC 2007
PRDAVAC ( MUSTAFA ) MEJREMA KONJIC 2007
PREVLJAK ( ADEM ) MUHAMED KONJIC 2007
PRIPO ( MUJO ) HANIFA SEONICA 2007
PROHO ( AVDO ) AHMET 2007
PUCE ( MUJO ) NURIJA KONJIC 2007
RAMIĆ ( BIBER ) BIBO GLAVIČINE 2007
RAMIĆ RAMIZ ŠUNJI 2007
RAMIĆ ZINETA GORANI 2007
RAZIĆ MEJRA GLAVATIČEVO 2007
RIZVANOVIĆ ( MUSTAFA ) ALMA KONJIC 2007
RIZVIĆ AHMET 2007
RIZVIĆ MEHMED ŠUNJI 2007
SIRBUBALO RAZA B. POLJE 2007
SITAR ( BEGO ) ARZIJA B. POLJE 2007
SMAILOVIĆ ( ŠAĆIR ) RAMIZ GORANI 2007
SUBAŠIĆ ( RAMO ) KADIRA IDBAR 2007
SULTANIĆ ( HALIL ) HAJNA ORAHOVICA 2007
SULTANIĆ MEJRA PODORAŠAC 2007
SULTANIĆ SAKIB 2007
SULTIĆ ( RAMO ) ZAHA SEONICA 2007
SULTIĆ ( SALKO ) BAJRO SEONICA 2007
ŠABANOVIĆ ( ŠAĆIR ) HASAN TUHOBIĆ 2007
ŠAHIĆ ( HUSO ) AJKA 2007
ŠAHIĆ ( SELIM ) ŠAĆIR SEONICA 2007
ŠAHINAGIĆ ( ŠAĆIR ) ALIJA KONJIC 2007
ŠAŠIĆ ( DINO ) SADIK KONJIC 2007
ŠAŠIĆ ( MAHMUT ) SADA KONJIC 2007
ŠEĆIBOVIĆ ( HASAN ) FEHMA KONJIC 2007
ŠEHIĆ ( SALKO ) ASIM RIBIĆI 2007
ŠIRBEGOVIĆ ( SALKO ) FATIMA KONJIC 2007
ŠLJIVO ( HALIL ) HAVA DŽEPI 2007
ŠLJIVO ( RAMO ) BEGA DŽEPI 2007
ŠPAGO ( HUSEJN ) NEFA SPILJANI 2007
ŠPAGO ( MURAT ) AHMET SPILJANI 2007
ŠPAGO ( NEDŽAD ) ADNAN KONJIC 2007
ŠPAGO ( SALKO ) IBRO GLAVATIČEVO 2007
ŠURKOVIĆ SEDIN 2007
TABAK ( IBRO ) REDŽO GLAVIČINE 2007
TELETOVIĆ SABIT GORANI 2007
TINJAK ( AHMET ) ALIJA 2007
TINJAK ( SELIM ) IBRO GLAVATIČEVO 2007
TREŠNJO ( ŠULJO ) VEJSIL OVČARI 2007
TUCAKOVIĆ ( HALIL ) MUHAREM KONJIC 2007
TUCAKOVIĆ ( HUSO ) HADŽIRA GLAVATIČEVO 2007
TUCAKOVIĆ ( MEHO ) FATA GLAVATIČEVO 2007
TUFEKČIJA ( AHMET ) RAMO GORANI 2007
TUFEKDŽIJA ( SULJO ) ŠEHIDA GORANI 2007
TUTUN ( AHMET ) HASIBA KONJIC 2007
VELJKOVIĆ ( SMAJO ) REDŽO NEVIZDRACI 2007
VOĐO ( MUJO ) MUSTAFA RIBIĆI 2007
VRTIĆ ( HASAN ) ZAHA LISIČIĆI 2007
VRTIĆ ( ZAJKO ) ŠABAN GRABOVCI 2007
ZAKLAN ( IBRO ) ADEM GLAVATIČEVO 2007
ZELIĆ ( SALKO ) ZLATKA DŽEPI 2007
ŽIKO FATA 2007

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT